Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 mars 2013

Sheldan Nidle - 12 mars 2013

4 Imix, 9 Ceh, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer med fler nyheter! För närvarande är vissa händelser på gång i Himlen. När de är avslutade kommer dessa för alla berörda att tyda på att ögonblicket för en stor omvandling av er verklighet har kommit! I detta läge ska den Galaktiska Federationen övervaka den lagliga överlåtelsen av ert regerande till våra heliga hemliga allierade. Vi ser med glädje fram mot det som blir ett speciellt ögonblick för er alla. Den mörka kabalen och dess till synes oändliga och allestädes närvarande anhängare kommer då att vara borta. I deras kölvatten kommer en rad tillkännagivanden och den globala leveransen av ett stort välstånd. Det är detta välstånd, i kombination med ett nytt och rättvist monetärt och finansiellt system som förändrar er värld för alltid! Dessa förändringar kommer att lagstadga ett mer öppet förfaringssätt, vilket gör ett formellt avslöjande av vår närvaro (disclosure) möjlig. Detta skapar förutsättningarna för den sista delen av er resa tillbaka till fullt medvetande. Vid denna punkt kan invånarna i Agartha och våra andra allierade arbeta med Moder Jord för att återförena hennes yttre och inre världar, och på så sätt skapa den förenade värld som ska bli er sanna, framtida verklighet.

I denna nya värld kommer ni att vara fria att lära er en hel del Sanningar som antingen förvrängts eller helt förvägrats er under eonerna. Dessa fakta kommer att utgöra grunden för ert nya övergångssamhälle. Ni kommer att börja lära er om ert sanna utomjordiska ursprung och återigen börja knyta kontakt med era rymdfamiljer och era andliga familjer. Tänk på att du representerar både ett samhälle från din hemvärld bland stjärnorna, liksom även ett heligt himmelskt ursprung. Varje del av Himlen omfattar Administrationer som består av dessa härstamningar. Ni har alla släktband med dessa släktled, och Himlen och vi finns här för att hjälpa dig att komma ihåg vem du verkligen är. Den exakta innebörden av begreppet "vem du verkligen är" kommer att avslöjas när du är tillbaka i fullt medvetande igen. Mentorerna, som var och en av er redan tilldelats, funderar noga ut hur man bäst ska få er att förstå konsekvenserna av detta. Vid den här tidpunkten är ni fortfarande omedvetna om i vilken utsträckning var och en av er har varit under kärleksfull granskning och studie av era himmelska beskyddare. Alla dessa saker väntar på er uppmärksamhet så snart ni återvänder till fullt medvetande.

Allteftersom sanningen om vem ni är börjar få grepp om er blir ni allt bättre på att förstå hur man kan lösa en del av Moder Jords svårigheter. Ni börjar tydligt inse hur viktigt det är att förändra själva karaktären hos de samhällen ni lever i, och därmed blir behovet att drastiskt reformera plundringen av miljön mycket mer angelägen. Detta kastar er in i en kamp för att stödja Jordens ekosystem, samtidigt som ni kraftigt reviderar de grundläggande principerna hos era vetenskaper och de förmodade tidslinjerna inom er kända historia. Detta kräver en klarögd granskning om hur era vetenskapliga principer och er historias accepterade ursprung kom till. Resultaten av era "revisionssträvanden” kommer faktiskt att etablera en helt annorlunda grund för era nya samhällen! Utsikterna inför denna kommande enorma omvandling har under årtionden gjort det mörka förskräckt, och ändå skulle detta uppvällande medvetande aldrig få förnekas! Medvetanderörelsen har skapat allianser som är alltför starka för att lätt förstöras av det mörkas högsta maktstrukturer. Och det är inte utan att de har försökt!

Ett av syftena med dessa olika förändringar är att hjälpa er att återupprätta er relation med er familj i Inre Jorden och ge er möjligheter att välkomna era andliga familjer och rymdfamiljer. Varje tradition som existerar i hela den här galaxen kräver en speciell hälsningsceremoni för att välkomna er "tillbaka in i fållan." En del av dessa kan vara komplicerade, och det är vår uppgift att hjälpa er i dessa etikettsregler. Var och en av er ska på ett eller annat sätt delta i denna komplexa och innehållsrika ceremoni. Det är därför vår ursprungliga titel för vår första kontakt med er var "Välkommen hem"- uppdraget, och vi ser fram emot det ögonblick då vi verkligen välkomnar er tillbaka som fullvärdig medlem av denna Galaktiska Federation. Det är ett gudomligt ögonblick som vi väntar på i glädje! Och allteftersom vi närmar oss tiden för offentliggörandet (disclosure), fylls vi med glädje, för vi vet att vi inom kort kommer att landa och påbörja den sista sträckan av er heliga resa till fullt medvetande, och då med oss ??vid er sida som era alltid kärleksfulla mentorer.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi återkommer med flera Goda Nyheter! Er värld rör sig snabbt mot punkten för att manifestera ett nytt regeringssätt och dess medföljande välstånd. Skeenden inom Himlarna kommer inom kort att komma till sin fullbordan, och då kommer påbudet att omvandla er glob att utfärdas. Vi ser på detta med stor glädje. Ni kommer att få en mycket välkommen gåva och bli fria från det skuldslaveri som har styrt era liv under generationer. Var och en av oss har använt våra tjänster för att begränsa de globala effekterna av det mörkas skadliga påbud, och äntligen ska dessa fruktansvärda kungörelser bli till noll och intet. Vi kan då använda vår växande visdom för att guida er till en bättre förståelse för Himlens vägar och dess välsignade belöningar till var och en av er. Det är dags för oss att undervisa och förklara många saker för er, som länge förnekats er av era tidigare illvilliga mästare.

Ett av de första ämnena vi vill ta upp är att dödens ständigt lurande skuggor nu kan börja blekna bort från er verklighet. Döden är inget annat än en biprodukt från det begränsade medvetandet. Den har ända från början hållit er i rädsla och leder till ett svårt emotionellt och mentalt sörjande. Den har varit ett ovanligt kraftfullt redskap för de mörka som till fullo har "mjölkat ur" den här situationen! Uppstigningen (Ascension) leder till dess utdrivning från den fysiska kroppen, lättar och lyser upp den fysiska densiteten och återförenar kroppen med dess andliga natur. Den slutliga uppstigningsprocessen är en av de mest krävande och komplexa processer som man kan åta sig, och tar vanligtvis generationer med djup koncentration och ofantliga mängder att minnas. Och ändå är vi ett levande bevis på att det går att göra! Det Himlen emellertid nu erbjuder er är en levande teknologi för att kringgå denna kamp och förvandla er tillbaka till ert naturliga tillstånd på bara tre dagar!

Teknologin innebär en speciell levande maskin, inställd efter varje person, och den övervakas av era mentorer från era andliga familjer och rymdfamiljer. Era kroppars RNA / DNA är för närvarande dåraktigt fastsnärjda med "markörer" vilka förnekar er en enkel omvandling till fullt medvetande, och denna levande maskin är konstruerad för att rätta till detta, och för att upphäva skadan på er ursprungliga genbas som kastade er in i ett begränsat medvetande. Vi kommer att förse er med specifika andliga läror som hjälper er med insikterna för att höja kroppens basala vibrationsmönster och som omvandlar era djupa rädslor till ett tillstånd av glädje, vilket krävs för att justera era mentala, emotionella och andliga kroppar. Den levande maskinen "sparkar" bokstavligen igång ert RNA / DNA, så att ni kan uppnå den där obeskrivliga stunden av Upplysning när ni "slås på" till Verkligheten! Du förändras för alltid eftersom glädje och förståelse flödar genom ditt Väsen! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att informera er om det som i glädje väntar er. En stor förändring manifesteras ovanför er och runt omkring er, som ska knuffa det mörka och dess otaliga gunstlingar från deras orättmätiga upphöjda platser. Ni står inför en verkligt underbar händelse: uppkomsten av en ny verklighet som bygger på Sanning, Frihet och Välstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge