Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 11, 2012

December 11, 2012

4 Oc, 18 Yaxk'in, 9 Eb

Selamat Balik! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter mot tidpunkten för mörkrets upplösning och början på er nya epok. Vi får dagligen uppmuntrande rapporter från våra medarbetare, som ger oss rådet att den tidplan som upprättades för inte så länge sedan nu är dags att manifestera. De som leder er världs många heliga, hemliga sällskap arbetar flitigt med att flytta fram flera projekt mot den fastställda punkt där de kan materialiseras. De alternativa tidslinjerna i er verklighet kollapsar i en takt som lämnar er kvar på den enda positiva väg som för länge sedan förutsades av Maya. De nya nätverken (grids) stabiliserar också och knuffar er värld i den utvalda riktningen. Tidpunkten för en rad speciella radio- och TV-utsändningar närmar sig och den dagen kommer formellt att befria er från det mörka fängelse som har omslutit er under årtionden. De första saker som får en fullständig förklaring i dessa radio-och TV-utsändningar kommer att bli det nya regeringssättet med dess nya välvilliga lagar, och naturligtvis det nya allomfattande välståndet och dess tillhörande nya finansiella system. Dessa frågor kommer sedan att utvidgas till att omfatta sanningen om er nutida historia och om dem som kontrollerat ert klot på ett så skändligt sätt. Så snart detta är gjort kan tillkännagivandet, det formella avslöjandet (disclosure) genomföras.

Vår ankomst kommer att ske så snart de olika NESARA-liknande åtgärderna är fullt förklarade för er och omsatta i praktiken. Det kommer att krävas en viss tid för er att ta till er allt det nya. Ni kan behöva höra saker och ting förklaras om och om igen för att bli bekväma med dem. Även på Internet kommer ni att få tillgång till många dokument som behandlar dessa ämnen, så att ni kan läsa dem när det passar och få en djupare förståelse för det som sker på lokal, regional och global nivå. Er värld kommer att förändras så snabbt att det som för er kan verka vara ”information overkill”, information i överflöd, verkligen är helt nödvändig. Var och en av er kommer att behöva gå och grunna på saker och ting och överlägga med varandra. Vi är fullt medvetna om ert behov att integrera så mycket nytt, och vi stöder därför fullständigt en komplett och öppen spridning om allt som ska ske med er värld. Dessutom är dessa stora förändringar bara en början! I detta skede börjar ni just inse omfattningen av det som i förväg behöver diskuteras bland er innan vi träder in på scenen. Vid den tidpunkten kommer vi oundvikligen att behöva disponera er fulla uppmärksamhet. Även vi har mycket information att delge er innan vi kommer till frågan om en första masskontakt med er planet.

Detta första-kontakt-uppdrag har utvecklats till en process att återföra er till fullt medvetande, och att genomföra detta har senarelagts längre än vi från början fått besked om. Detta "Välkommen hem"-uppdrag är dock anledningen till att vi är här. Den här uppgiften har genomgått sex stora omarbetningar inom dess ursprungliga inriktning, men dess mål har aldrig förändrats. Vi åtar oss att återförena er med oss ??och att integrera er värld med en fullständig 5-dimensionell verklighet. Under resans gång kommer ni åter att få bekanta er med er familj från Agartha, med vilken ni kommer att skapa er nya stjärn-nation. Ni kommer också att möta alla dessa icke förkroppsligade Själar och Väsen som utgör verkligheten i det här solsystemet. Med dessa visa kommer ni att samtala om många saker och använda den här visdomen till att bygga upp ert nya galaktiska samhälle. Himlen försäkrar oss att den storslagna utbildning som ni kommer att få förbereder er inför ert första stora uppdrag, vilket innebär att hjälpa många icke mänskliga samhällen att uppnå fullt medvetande. I det här arbetet kommer ni att ha många visa medhjälpare.

De icke-mänskliga stjärnnationerna inom den här organisationen är mycket glada över att få hjälpa er med detta. De håller redan på att starta upp det ni är utsedda att avsluta, så ni ser, hela operationen är beroende av er framgångsrika återgång till fullt medvetande. Ni bär inom er myriader med RNA / DNA som nu av oss måste aktiveras på rätt sätt och återigen komma i korrekt ordning. Denna fantastiska operation kommer att åstadkommas av våra LjusKammare. Dessa levande enheter kommer att arbeta tillsammans med era mentorer och deras himmelska motsvarigheter för att bokstavligen återskapa er till en fullt medveten Varelse. När ni återfår era fullt medvetna förmågor kommer ni att förena er med oss ??och börja ert gudomliga tjänande till AEON. Ni kommer att få vissa enorma egenskaper som gör att ni enkelt och snabbt vänder den här galaxen mot ljuset och förbereder hennes existens inför sin nästa period. Återigen kan ni ana skymten av betydelsen av det som väntar er. Mycket förväntas av dem till vilka mycket är givet!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje och i Himlens nåd för att låta er få veta att många underbara händelser nu är redo att manifesteras. Den här storhelgen kommer att fyllas med ett antal speciella mirakler som utgör de första stegen för att befria er från den mörka kabalen och ge er ert permanenta välstånd! Våra heliga medarbetare har arbetat hårt för att avsluta uppgifter som tagit årtionden att genomföra. Det är ingen lätt sak att avsluta en politisk och ekonomisk verklighetskonstruktion som så omfattande regleras av en alltigenom mäktig och negativ grupp. Under det här senaste decenniet uppnådde den mörka kabalen höjden av kontroll och ändå är den nu på väg att försvinna. Vi gläder oss och ser förväntansfullt fram mot de heliga institutioner som kommer att ersätta de gamla och återge er er dyrbara frihet och suveränitet. Detta åtföljs av er återgång till fullt medvetande och till er återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer. Vi välsignar er i oändlighet i Skaparens Kärlek och Ljus!

Denna nya verklighet är inte en dröm! Den är fullständigt verklig! Vi har sett vad manifestationen av dessa händelser verkligen betyder för er alla och hur ni förväntar er dem med glädje. Dessa händelser är en gudomlig välsignelse och återspeglar betydelsen av de dekret som utfärdats från AEON. Ni har mycket att göra, precis som vi alla! Vi är välsignade med den mystiska kunskap som anförtrotts oss under årtusendena och vi ska nu vidarebefordra denna stora lära och visdom till mänskligheten. Det är en instruktionsbok för alla som går vägen mot fullt medvetande och gudomlig odödlighet. Under eonerna höll vi den nära våra hjärtan och i säkert förvar från mörkret. Strax efter de första tillkännagivandena kommer våra heliga medarbetare att förbereda er inför vårt formella framträdande och en global förmedling av lektioner. De kommer att sändas till er telepatiskt, och även via Internet, radio och TV.

Som vi har framhållit hela tiden är allt detta bara början på det som ska uppenbaras för er. Till exempel har också en enorm mängd kunskap hållits ifrån er av det mörka. Det vi kommer att berätta gör det möjligt för er att bättre inse sanningen i det ni kommer att bevittna. Er verklighet har blivit så manipulerad av det mörka att ni inte vet vad som är verkligt och vad som inte är det, och ni genomsyras av en förvirrande dimma. Vi har kommit för att ge er hjälpmedel att tydligt kunna urskilja sanningen i kommande information, avslöjanden och handlingar. Det är dags för er att kliva fram ordentligt i Ljuset och börja tillintetgöra det som det mörka gjorde för att förstöra er hemvärld. Ni kan betala tillbaka till Gaia med era gudomliga gåvor i form av er underbara energi som kan föra henne tillbaka till sin fulla potential. Tillsammans kommer vi att skapa en helig allians mellan hela jordens mänsklighet och de stora himmelska Väsen som nu vägleder oss tillbaka till Ljuset!

Idag gav vi er fler budskap från de Uppstigna Mästarna och från oss själva. Tiden då underbara saker sker har kommit. Så var redo att använda din kunskap om dessa saker för att hjälpa dina vänner och din familj genom det som ligger framför oss. Första kontakt är ett uppdrag vars tid till slut har kommit! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge