Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 18 augusti 2015

Sheldan Nidle - 18 augusti 2015

9 Oc, 3 Uo, 12 Manik

Selamat Matah! ("Frid Vare Med Er!") Det händer mycket på världens yta. Rörelse är nu på gång för att fullständigt förändra hur er verklighet fungerar. För närvarande är de som vill genomföra en sådan förändring i färd med ett antal slutförhandlingar för att besluta om tågordningen för hur dessa förändringar ska manifesteras. Allt detta beror på hur våra allierade tänker åstadkomma det som de hittills kommit överens om. Detta riskfyllda första steg kräver att vi avslutar våra möten med dem som utgör den här världens hemliga heliga sällskap. För närvarande är den första delen av dessa gemensamma planer nästan fullbordad. Nästa steg innebär att påbörja en omfattande ompositionering av deras enorma styrkor och av dem som kan starta den stora leveransoperationen. Således befinner sig dessa leveransoperationer i ett inledande skede. Kabalen befinner sig fortsatt i oordning och kan nätt och jämt motsätta sig dessa planer. De mörka inser att en kraftfull arresteringsprocedur ligger cirka 10 dagar bort. När dessa arresteringar tar fart på allvar är det dags att helt och fullt leverera den enorma mängd tillgångar som ni förtjänar. Invånarna i Agartha arbetar för närvarande tillsammans med de ansvariga för våra leveranssystem för att garantera att allt fungerar såsom planerat.

I vår senaste rapport, förklarade vi en del av er forntida historia. Den viktigaste delen i den redogörelsen är den tid då Anunnaki klev fram. Ni fick då lära er osanningar, vilka deras gunstlingar senare använde sig av för att hålla er fogliga, under kontroll och i full tilltro till deras manipulerade ursprungliga berättelser. Dessa falsarier håller nu på att redas ut, nu när Anunnakis hantlangare börjar förlora full kontroll över den här verkligheten. Inte desto mindre krävs fortfarande en viss grad av sekretess för att säkerställa att dessa leveranser går som planerat. Så snart dessa operationer gått tillräckligt långt för att införa NESARA kommer dessa försiktighetsåtgärder att bli onödiga. Fram tills dess har kabalen en begränsad grad av makt, som i någon mån behöver beaktas. Det är denna begränsade makt och många därtill hörande tricks som i någon mån har försenat den nödvändiga åtgärden att arrestera dem och ge er möjlighet att ta emot era välsignelser. Vi måste be er om ursäkt för dessa förseningar, vilka i så hög omfattning har frustrerat och upprört var och en av er! Vi är i färd med att motverka dessa sista katastrofer och förse er med era välbehövliga välsignelser!

Denna komplexa process kommer i inledningen att ta en något längre tid än ni kanske tror. Var inte desto mindre beredda på att se att det ni väntat på äntligen börjar. Det är inte lätt att förbereda den här världen för den stora omvandling som den behöver. Ni har tillbringat livstider med att anpassa er till en verklighet som i själva verket var en verklighet där era inre styrkor och förmågor förminskats av hantlangarna och deras herrar, Anunnaki. Nu är det viktigt att ni snabbt accepterar en verklighet där det som länge förminskats nu lätt accepteras genom en ny verklighet. Den här processen kommer att påskyndas genom de lektioner som erbjuds av de Uppstigna Mästarna. Ändå är detta bara en början på att se den här världen på ett helt nytt sätt. Den under det senaste decenniet snabbt växande elektronik-tidsåldern hjälper den här processen genom att öppna upp nya perspektiv för global kommunikation mellan människor. Detta snabbar kraftigt upp spridningen av nyheter. Tänk, hur snabbt detta kommer att gå när ni fritt kan använda era telepatiska förmågor för att sprida viktig information över den här världen.

Föreställ er nu hur det kommer att bli när vi anländer. Vårt uppdrag är att snabbt förbereda er inför er återgång till fullt medvetande. Inuti ert stora mänskliga ”genom” (övers. anm.: den totala mängden arvsmassa, DNA, i en cell) finns en rad viktiga sekvenser som förändrades av atlantiderna för länge sedan. Dessa kommer att öppnas upp i din kristallkammare. Innan dess kommer en speciell mentor att ta itu med den epi-genetik (övers. anm.: de nedärvda egenskaperna) som införts hos var och en av er under årtusendena antingen genom förändring i grupp eller genom individuell förändring. Varje mentor kommer att ta itu med detta, som i själva verket är ett psykologiskt fenomen. Alltså kan du se på din förändring ur två vinklar. Först finns det en känslomässig rad händelser att titta på och sedan en rad förändringar som äger rum medan du befinner dig i kristallkammaren. Därför kommer din mentor och du att ta itu med huvudpunkterna bland dina erfarenheter under den här livstiden och en inblick i det som hände i din familjs tidigare liv. Även om detta kommer att bli något traumatiskt, kommer det att bli en bra första start på det, som din tid i begränsat medvetande egentligen handlar om. I och med detta kan du bättre börja förstå varför Himlen tillät Anunnaki att tillfälligt manipulera dig.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här världen håller på att omvandlas! Himlens heliga och välsignade krafter förbereder detta vackra blåa klot inför ett högst magnifikt mirakel. De som under årtusenden har härskat över den här världen kan inte längre fortsätta som förut. Deras lättfärdiga handlingar och omoraliska planer leder nu till intet. Det mörka tror fortfarande på en ohelig plan att minska jordens befolkning. Allt detta misslyckas lyckligt nog allteftersom källan till denna makt snabbt tonar bort. In i detta växande tomrum har Ljusets krafter kommit för att kärleksfullt förändra den här världens förlopp och förse er med de händelser som behövs för att göra er fria. Ljuset kommer också att förse er med de ekonomiska resurserna för att omvandla Gaia och alla som bebor hennes världar på ytan. Denna mängd stora händelser börjar nu manifesteras, nu när en ny bankvärld och återställda valutor uppenbarar sig. Under de närmaste veckorna och månaderna kommer ni att förundras över det som Himlen har iordningställt för er. Tro på Ljuset och fokusera i glädje på det som nu är på väg att ske!

För några hundra år sedan bestämde vi Mästare oss för att omvandla hur Anunnakis hantlangare samlade in och använde sin högst imponerande rikedom. Denna speciella reform skapade flera världsfonder och så småningom ett fraktalt banksystem. Detta var det knep som behövdes för att uppmuntra girigheten och leda dessa mörka till penning- frosseri. Under förra seklet ersattes guld och silver i stor skala av något som kallas fiat-valuta (konstgjord valuta). Det tanklösa svinet hade nu skickligt letts nerför vägen mot sin undergång. Välsignat nog fanns det vid den här tiden de som hade visdomen, kärleken och resurserna att skapa de delar som behövdes för denna högst läckra och gudomliga plan. Ljusets Tidsålder grydde och snart var det mörka utan sina herrar och till och med förmågan (the sancity) att inse vad som skulle hända med dem. Vi befinner oss alltså i detta nu vid vägs ände och en högst magnifik uppsättning realiteter sätts in mot dem som inte bryr sig om Himlens dekret och önskemål.

Den nuvarande tidpunkten är när ni, mina högst underbara medmänniskor, äntligen kommer att få ta emot sötman från det mörkas falskhet. Var beredda på att flytta er från fullkomlig frustration till en mycket härlig glädje! Det är inte lätt att vänta när ni ser så litet förändras. Vi inser till fullo vad det mörka och dess herrar gjorde mot er. När vi var som ni, levde vi liv i tyst desperation! Dessa tider kommer att förändras och en högst underbar belöning kommer att ges till er. Just nu arbetar många i gudomlig glädje för att göra det möjligt att ge er de resurser, både finansiella och heliga, som låter er utföra de händelser som kommer att förse alla med en storslagen och rättfärdig värld. Ni är avsedda att leva i den här nya verkligheten och skapa en union mellan de två världar som Gaia är. Ni är tänkta att kunna uppfylla ert öde. Använd er Kärlek för att stödja den här överdådiga världen!

Idag gav vi ytterligare ett nytt budskap för att informera er om det som nu händer utöver den här världen. Snart kommer ni att sola er i tillblivelsen av en ny och gudomlig värld. Använd denna återstående tid till att förbereda er för att välkomna denna nya tidsålder! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge