Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 11 augusti 2015

Sheldan Nidle - 11 augusti 2015

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! För mer än 900.000 år sedan anlände era förfäder till detta levande klot. Liksom alla nya kolonisatörer kom de först överens om en början. Denna blev den förlorade kontinenten Muror (Lemurien). Vid samma tid uppförde kolonisatörerna sina bosättningar i Agartha (den Inre Jorden). Dessa första steg var till minne av den förstörda första kolonin, som ni känner till som Hybornea (landet i det Norra Polar-området). Detta land koloniserades för ca 2 miljoner år sedan. För omkring en miljon år sedan reste dessa nybyggare så småningom till Mars och bosatte sig på dess inre markområden. Dessa kolonisatörer använde det här landområdet i Mars som en mellanstation för att framgångsrikt kunna evakuera och säkra Galaktiska Federationens solsystem inom Lyran och Centaurus. En liknande plan skulle kopieras av Atlantiderna och deras följeslagare när de flyttade från Gaia till Agena i Centaurus för ungefär 13 000 år sedan. Efter den här mass-emigrationen, överlät Himlen till oss att vaka över er men bara ingripa i nödfall. Er planet (Gaia) överlämnades tillfälligt till Anunnaki (den återstående regerande gruppen från Atlantis) att regera över den fram till ett bestämt datum då den skulle återlämnas. Himlen ville förbereda er inför er framtida roll i den här galaxen.

Denna mycket kortfattade beskrivning om ordningsföljden i historien är nödvändig för att ni bättre ska förstå var ni nu befinner er på den tidslinje som så exakt fastställdes av Himlen. Inom den Galaktiska Federationen fastställs historiska datum i förhållande till ett långt år, bestående av 26.250 jordiska år på cirka 360 (+5 dagar). Den här kalendern gavs för nästan 8000 år sedan till ett antal forntida folk, såsom Maya-folket, Egyptierna och de Tibetanska civilisationerna, av den datumansvarige inom Anunnaki känd till exempel i Egypten såsom guden "Tahuti." Detta gjordes inom ramen för heliga påbud och resultatet av dessa åtgärder blev ett antal kalendrar. Vi övervakar ständigt detta och behöver rätta upp dessa kalendrar strax innan vi landar. Dessa dokument är faktiskt mycket exakta. De baseras på stjärnors förflyttning, såsom "Plejaderna", och på planeter som Venus och Mars. Vart och ett av dessa objekt har banor som kan mätas för att beräkna en årlig uppsättning datum. Dessa datum speglar energier som samlats in från ett antal ständigt föränderliga geometriska kombinationer. Dessa kombinationer kan användas för att kartlägga tidpunkter för livets viktiga händelser inom samhällena.

Det är nödvändigt att inse att den här galaxen avger energier som kan samlas in av dem som förstår betydelsen av dessa geometriska beräkningar. Anunnaki tillsatte senare ett antal av de sina för att skapa förvirring i dessa fastställda datum och därigenom förändra historien till det som deras rådsförsamlingar önskade., Även om de fortfarande i viss mån är korrekta saknar därför dessa gamla kalendrar förmågan att spegla det som de ursprungliga tidshållarna avsåg. Vår önskan är att återställa dessa kalendrar och presentera er för Agarthas mycket exakta datumhållare. Endast Agartha behöll alla de traditioner som i helig glädje togs i bruk av Lemuriens invånare. Ni kommer att möta era förfäder när vi äntligen landar. Innan denna stora händelse kommer vi att tala med er och lägga fram historien om Lemurien (Muror). När ni i detalj studerar deras språk och seder, kommer ni tydligt att se hur Anunnaki särade på er och hur atlantiderna sänkte ert medvetande och förändrade ert RNA / DNA. Den heliga tidpunkten för en spektakulär återförening mellan mänskligheten på ytan och Inre Jorden ligger för handen!

I överensstämmelse med denna historia, påbörjade vi för nästan 25 år sedan arbetet med ett första kontaktuppdrag. Inledningsvis tog man de första stegen utan att veta hur Anunnaki och deras hantlangare skulle lägga sig i alla dessa projekt. Detta förorsakade att vi sökte hjälp från dem som så innerligt ville ge hjälp till vår heliga sak. Vi är nu i slutfasen av förberedelserna, som när de manifesteras för alltid kommer att förändra er värld. Er världs hantlangare (den mörka kabalen) befinner sig vid den punkt, där ingen återvändo finns. En stor världsomfattande grupp opponenter är redo att avhysa dem från makten. Dessutom saknar denna kabal för närvarande resurser att fortsätta. Tack vare detta närmar sig nu den tidpunkt när ett antal välbehövliga tillkännagivanden kan offentliggöras. Vi har för er räkning kunnat schemalägga en rad åtgärder. Vår övertygelse är att era allierade kan träda fram och omvandla detta nuvarande elände till Ljus! Detta kräver att ni går samman med oss ??genom att använda er inre fokusering till att visualisera den verklighet som vi alla tillsammans kommer att manifestera! Gosho ba shen! ("handling av alla" på Sirius språk).

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Medan ni i frustration väntar på dagen när era välsignelser ska komma, gör vi några noteringar i denna fråga. Efter Anunnakis fall under mitten av 1990-talet, vägrade deras tidigare hantlangare, hängivna deras skändliga planer, att avgå och göra uppkomsten möjlig för en ny era under kontroll av ett antal hemliga heliga sällskap och de många gamla familjerna. Detta trots mot Himlen fungerade under ett decennium. Sedan började deras usla system att misslyckas. Vid mitten av nästa årtionde, började våra välsignade medarbetare att få övertaget. Dessa misslyckanden signalerade till Ljuset att dess tidpunkt för en snabb uppstigning till sist hade kommit. Vi bestämde oss för att tillsammans med våra allierade tvinga fram en del viktiga frågor och kunde få ett preliminärt datum för olika leveranser. Hittills gäller dessa strategier och vi förväntar oss, Ni Kära, att dessa datum kommer att uppfyllas. Dessa förhållanden försäkrar att leveranserna påbörjas enligt avtal inom kort.

Man måste komma ihåg bakgrunden till varför dessa enorma mängder av medel skapades. Vår älskade Mästare Saint Germain ville för den här tiden skänka sina utvalda en viss grad av tillgångar, tillräckliga för att omdirigera hur välståndet i den här världen fördelas. Således var det till en början nödvändigt att förändra och omdirigera denna okänsliga grupp avskyvärda envåldshärskare (den mörka kabalen). Fällan skulle bli ett nytt bank- och penningsystem, som under ett par århundraden skulle vara försedd med den perfekta fällan (uppkomsten av ett fraktalt banksystem). Den punkt där denna fälla var redo att träda fram i öppen dager inträffade först i början av detta årtusende och sedan igen ett och ett halvt årtionde senare. Den andra punkten är mycket mer fördelaktig och håller nu på att färdigställas, till och med nu medan vi talar. Det sista skeendet i denna himmelska plan kommer att släppas och resultera i det slutliga nederlaget för dessa mycket missledda och felinriktade själar.

I den märkliga historien om den här världen på ytan, ignoreras eller ogillas ofta våra kamrater av dem vid makten. Den högst helige, Greve Saint Germain, känner till detta och har skickligt skapat ett välsignat scenario som, trots sitt långa förlopp på över två och ett halvt århundraden, för närvarande har förmågan att ge de önskade resultaten. När ni inom kort får era välsignelser, gläd er och genomför med stort engagemang era heliga planer på att omvandla den här världen till det bättre. Var också medvetna om att era allierade är fullt beredda att skydda och hjälpa er under alla era välsignade ansträngningar! Den här världen kommer att förenas med våra kusiner från Inre Jorden. Tillsammans ska vi förändra den här världen och det här solsystemet till gagn för mänskligheten och Himlens riktade dekret. För detta ler Gaia mot oss alla! Förbli fokuserade och var positiva inför det som ska ske. Framtiden för Gaias mänsklighet är redo att börja!

Idag fortsatte vi med våra veckobudskap till er. En stor förändring hos den här världen på ytan är nu säkerställd att snart äga rum. Den mörka kabalen sjunger på sista versen. Under den här processen träder en rad särskilda avtal i kraft. Dessa har försatt oss i position att utföra den sista raden operationer, och resultaten kommer ni att känna till allteftersom de inträffar. Nästa period som ligger framför er är en mycket glädjerik period! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge