Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 25 augusti 2015

Sheldan Nidle - 25 augusti 2015

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! Den nuvarande världen är en värld där de gamla tillvägagångssätten fortfarande är kraftfulla. Både finansiella och kulturella händelser står redo att ske. Det mörka styrde den här världen på ytan under nästan tretton årtusenden. En så långvarig kontroll har skapat ett antal kulturella prejudikat som nu behöver justeras. Ni ska befrias från ett till synes ändlöst skuldslaveri och ett konstant behov att överleva. Dessa två punkter kommer att avslutas med ett skuld-jubileum och ett växande välstånd. Den mörka kabalen inser att dess huvudsakliga maktbas ska omvandlas och att de kommer att isoleras från er. Detta är något som de avskyr. Även om deras attityd att kämpa ända in i döden kan ha försenat saker och ting, så är deras öde verkligen beseglat av Himlen. Det mörka har själva målat in sig i ett hörn. Det är i konkurs och sitter på värdelös fiat-valuta utan förmåga att hålla igång sina lögner och kraftfulla insinuationer. Kort sagt, de håller snabbt på att iscensätta sin egen död. Styrkor granskar för närvarande ett antal scenarier, genom vilka allt detta kommer att få ett slut. Detta kommer att medföra arresteringar, skandaler och en ombildad regering som kommer att låta er få veta sanningen om det som hände alltsedan andra världskrigets slut.

Amerika blev en världsmakt och förändrade snabbt varje scenario som det följt alltsedan inbördeskrigets slut. Amerika underlät att ta till sig sina civila och isolationistiska tendenser och blev i stället snabbt det nya Brittiska Imperiet. Denna process förändrade allvarligt hur Amerika fungerar. Det blev ett land som strävar efter att etablera sig som det gamla imperiets stora försvarare, vilket det tidigare brukade göra motstånd mot. Vi såg på medan Amerika skapade en omgång lögner som ledde fram till den nuvarande UFO-mörkläggningen. Man utkämpade illegala krig och framhärdade i att behålla ett rekryteringssystem som fullständigt förändrat livet för många unga amerikaner. Amerika gav order såsom en envåldshärskare och spände sina muskler för att visa hur mäktigt det hade blivit. Amerika höll på att förlora sin själ och förändrades till något som Jefferson och hans många medarbetare varnat för. Amerika skapade ett imperium för att hjälpa de rika och mäktiga. De mäktiga hade vuxit till ett stort antal efter inbördeskrigets kulmen. I början av första världskriget hade den här nya klicken intagit sin formella maktposition.

Resten av 1900-talet har varit en upprepning av det som England gjorde för att behålla sin status såsom stormakt. Den artificiellt skapade depressionen var i själva verket ett förspel till andra världskriget. Amerika lämnade kriget som dominerande makt och skapade ett kallt krig för att fortsätta sin dominans. Dess sätt att följa Anunnakis grymma ledning säkrade Anunnakis roll som den betydande nation, från vilken det mörka valde sina huvudsakliga hantlangare. Inte desto mindre skapade Anchara-proklamationen och Anunnakis avresa under mitten av 1990-talet ett misstag som slutligen kom till uttryck i 11:e september-händelsen och de resulterande krigen i Afghanistan och Irak. Dessa tillät dem att tillfälligt roffa åt sig ytterligare drygt tio år och ta oss till det nuvarande dilemmat. Nu står vi inför finalen då det oundvikliga verkligen inträffar. Den nuvarande världen står handfallen inför det som våra allierade och vi förbereder. Vi har lovat både Himlen och våra jordallierade att inte avslöja mycket mer. Det mörka vet att ett antal ärenden riktas mot dem och prövas inför domstol och att ett starkt juridiskt rättsfall iordningställs för att få dem på fall.

Vi står för närvarande vid avgrundens rand. Ett antal händelser rullar på i sin egen takt. Vi tittar uppmärksamt på allteftersom det hela utspelar sig. Den här tiden kommer att göra slut på att ni dömer er själva mot bakgrunden av de uppfattningar ni haft sedan barndomen. I och med det mörkas fall kan ni äntligen få veta vad frihet verkligen handlar om. När Anunnaki lämnade för 20 år sedan, bad de uppriktigt kabalen om att ge upp sina tillvägagångssätt och i stället tillåta överflöd och en ny styrelseform att blomstra. Kabalen beslutade att gå emot detta och under det nästa årtiondet säkrade den amerikanska kabalen sin dominans. Den här dominansen har minskat allteftersom världen återhämtat sig från amerikanernas gärningar. Vi ber er att ha tålamod och inse vad som händer bakom stängda dörrar och hålls hemligt. Kabalen försöker att på något sätt upphäva detta. Det finns alltför många som nu känner till kabalens tillvägagångssätt för att låta dem vinna ännu en gång. Var därför djupt i ditt hjärta medveten om att ni har vunnit och att detta kommer att manifesteras inom kort. Då kommer ni att befrias och en ny värld manifesteras inför er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här världen befinner sig nu under stor omvandling. För över två decennier sedan förde Himlen in ett första-kontakt-team, vars storslagna handledare var de välsignade ordenssällskapen för systerskap och brödraskap, vilka utgör Gaias ordnar bestående av Uppstigna Mästare. I början krävdes av oss att formulera en plan för att ersätta det mörka med ett nytt Ljus för denna gudomliga verklighet. Efter ett decennium med felsteg, vände så strömmen långsamt under åren 2005 - 2010. Vi fick förmågan att skapa ett antal lämpliga strategier som var fullt kapabla att uppnå våra olika mål. Den viktigaste delen av detta var att förklara för de många gamla familjerna hur de stora resurser som samlats in under århundraden skulle användas för att förgöra den mörka kabalens makt och resurser. Detta är nu fullständigt förklarat för alla dessa grupper och en plan genomförs för närvarande. Tidpunkten för avslutningen på den här heliga planen är i sikte.

Den här planen rullar på, även om det mörka hotar att dra världen på ytan tillbaka mot en ekonomisk katastrof. Här ber vi er att fokusera på framgång. Det mörka kommer inte att tillåtas att kasta den här världen in i någon form av kaos. Oavsett om det är ekonomiskt, filosofiskt eller en förevändning för att skapa ett nytt krig, Hittills har deras försök misslyckats. Det mörka kan inte undgå sitt valda öde. Den tid då Himlen tillät deras dumheter och de höll er i mörker är äntligen till ända. De fällor som gillrats i det mörkas planer håller på att avslöjas för dem alltmedan de ser på. Därför, mina kära välsignade, var starka och ha tillit till Skaparen och alla de som utsetts till att föra Himlens storslagna planer till förverkligande. Informationen måste förbli hemlig tills de icke upptäckta delarna i vår plan är helt manifesterad. Mina Kära, var tacksamma eftersom denna tidpunkt ligger nära till hands.

Vi avslutar vårt budskap fyllda med glädje och av den överhängande framgången för alla. För länge sedan gav Himlen den här marken på ytan till det mörka under ett visst antal årtusenden. Detta "arrende" är nu redo att gå ut. Ljuset fick ett heligt uppdrag och gör sig nu redo för att störta det mörka och föra er in i ett nytt land där ni är fria och verkligt välmående. Ta den här tiden till att förbereda hur och var ni ska omsätta de gudomliga sätten i handling, hur ni ska uppnå ert hjärtas verkliga mål. Tillsammans kommer vi att göra om den här världen och förena oss med våra andliga familjer från Inre Jorden och rymden. Under denna tid i fullt medvetande skall ni lära er om era andliga och intuitiva förmågor. Lägg märke till hur dessa förmågor ökar och var medvetna om, Ni Kära, att ni görs klara inför en högst underbar tidsperiod! Vi ser hur Gaia förbereder sig inför detta och hur ni kommer att möta era bröder och systrar av Ljuset! Halleluja! Halleluja!

Idag har ytterligare ett budskap gått ut. Skaparens dekret håller på att manifesteras. Gläds och var redo att ta emot många gåvor. Var väl förberedda att använda era förmågor att skapa en ny och storslagen verklighet! Goda saker händer dem som väntar! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge