Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 11 juni 2013

Sheldan Nidle - 11 juni 2013

0 Kayab, 3 Eb, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Just nu verkställer våra medarbetare justeringar och reglementen i en omfattning som är nödvändig för att säkerställa att era överflödsleveranser betalas ut som planerat. Även en rad slutgiltiga överenskommelser och kontraktsenliga beställningar färdigställs nu. Stunden är inne för att dessa leveranser framgångsrikt ska inledas, och därför övervakas den mörka kabalen noggrant av ett antal sambandsteam från den Galaktiska Federationen och Agartha, vars syfte är att se till att inget allvarligt intrång sker innan startorder ges, vilket så ofta hänt i det förflutna. Vid tiden för den här uppdateringen är förberedelser på gång, och vi förutser inga hinder som kan orsaka törnar eller avvikelser från den inslagna vägen. Alla de grupper som vi sammarbetar med har avslutat sina att-göra-listor och sätter nu den nödvändiga personalen på plats. Vi följer noggrant denna operation för att säkerställa en formell början vid en förutbestämd tidpunkt. Så snart det börjat kommer dessa åtgärder att bli de första penseldragen på en mycket bredare duk som är avsedd att förändra er verklighet till oigenkännlighet!

För tusentals år sedan uppstod en ondsint värld som alldeles för länge har varit er lott. Denna värld krossade er stora potential, försvagade er Ande, och tillät dem vid makten att topprida er. Denna värld håller nu på att avslutas. Var och en av er ska bli fria och uppmuntras att fritt fullfölja era livsvägar enligt livskontrakt. Detta mål kommer att lyckas så snart den mörka kabalens allestädes närvarande agenter avlägsnas från makten. Mycket snabbt kommer ni att befrias från massor av hinder och bördor som ni belastats med sedan födseln. För att hjälpa er att snabbt inse betydelsen av de möjligheter som omger er, har de Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha tagit fram en undervisningsplan. Denna plan avser att snabbt sätta er in i det som sker, i det ni behöver veta, och hur man bäst anpassar den nya kunskapen till era individuella omständigheter. Den här undervisningen är bara riktlinjer som ni kan använda för att få en bättre förståelse för hur er nya värld kan se ut. Rustade med dessa grunder kan du få en bredare förståelse för hur ditt medvetande förändras och en tydligare uppskattning av det arbete som du och din individuella mentor från Federationen kommer att göra tillsammans.

Föreställ dig för ett ögonblick vilken enorm inverkan det här mentor-programmet kommer att ha på dig! Var och en av er på den här planeten ska tilldelas en egen personlig mentor, som kommer att vara ansvarig för att försiktigt och kärleksfullt leda dig ut ur dimman och förvirringen i en mörk och döende värld, och in i en Upplyst värld vars allt växande briljans många inte ens i sina vildaste drömmar anser möjlig! Vilken enorm mängd att ta till sig på så kort tid! Det är därför ni behöver en personlig guide vid er sida 24 timmar om dygnet, en guide som kan informera er om väldigt många saker och som kommer att kunna svara på alla era frågor och funderingar allteftersom de dyker upp. Mycket mer fantastiska än förändringarna hos er planet och ert solsystem är de förändringar som sker inom er och vart dessa kommer att ta er. För att ge er en liten antydan: ni har ett uttryck, "rags to riches," (från yttersta fattigdom till största rikedom) och ni ska vara modern för alla ”rags to riches”- omvandlingar som sker på många nivåer, särskilt på den andliga. En sådan utsikt kan snabbt vara överväldigande för er, och det är därför ni behöver kloka och kärleksfulla mentorer som lugnar er och informerar er allteftersom er nya värld utvecklas.

Alltmedan er nya miljö blommar runt er, ska ni återupptäcka vem ni skapades till att vara, och varför ni inkarnerade inom den här speciella delen av det fysiska. Så snart ni med framgång övervunnit den massiva vattendelare som första kontakt innebär, kan ni vända er uppmärksamhet mot att förstå den "brygga" som ni representerar. Ni kommer att leva inom två världar: er nuvarande värld med ett begränsat medvetande och er fullt medvetna värld som ni snabbt är på väg in i. Här blir många nya begrepp vardagliga realiteter, som ert livskontrakt och vad detta innebär, och de Fyra Lagarna och deras roll och betydelse i ett galaktiskt samhälle. Med den här informationen kan ni börja en alltmer initierad utforskning om hur ni vill att ert egna galaktiska samhälle ska se ut. Er erfarenhet av att befinna er i två världar ger er en unik visdom, och det är detta som ska användas av Himlen för att sprida Ljuset. Många varelser inom det fysiska är i behov av att få en Ljuskropp och er unika erfarenhet inom det här området kommer att vara ovärderligt för dem och avsevärt förkorta deras väg till fullt medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är ytterst gynnsamma dagar! Många saker sker som förebådar en stor förändring inom er högst begränsade verklighet. Förhållanden på er värld är redo att explodera (inte bokstavligen!). Ett nytt utbud av möjligheter har äntligen visat sig och de lovar att skapa möjligheter för oss alla. Er värld befinner sig mitt uppe i en kamp som innebär att kläcka fram ett nytt existensspektrum, kort sagt, en helt ny era och ett helt nytt sätt att skapa våra liv. Det innebär också att vi åter kan vistas bland er och lära ut det som vi vet utifrån våra erfarenheter av att bli odödliga. Att få ge er dessa sanningar är en mycket efterlängtat glädje för oss! Vad ni kanske inte inser är att ni inom er besitter en ovärderlig visdom som behöver tas fram, och det är där vi kommer in. Det är vår uppgift att avsluta det som de stora andliga lärarna gjorde för årtusenden sedan. Då kan dessa gudomliga sanningar till slut klart erkännas och ordentligt uppskattas av mänskligheten.

Dessa stora sanningar kommer att bilda ett levande hjärta i kärnan av ert galaktiska samhälle. Var och en av er är en storslagen och unik aspekt av Skaparen, och tillsammans bildar vi en vacker samling som är en del av den enhet som allt liv utgör. Vi har var och en arbetsuppgifter och aktiviteter som vi utför i samförstånd med den omedelbara helheten, och detta i sin tur korrelerar med den större helheten likt en stor symfoni. Denna magnifika harmoni ska skänka glädje till Himlen och alla som stannar upp och lyssnar och observerar dess heliga effekter. Anden öser ut sin Kärlek och omsorg om denna verklighet, och vi är fast beslutna att ge er en känsla av det som kommer och förbereda er inför denna verkligt andliga och fysiska första kontakt. Vi har lovat att skifta den här verkligheten och sedan noga och djupt tänka över vad det hela innebär. Vi står på själva randen till en våg av aktivitet som kommer att förändra vår värld för evigt!

Vi kommer därför fulla av glad förväntan och en kärlek som flödar över. Vi känner ett djupt ansvar att för er förklara något om det som ska manifesteras i era liv. Det här landet har inte på över tretton tusen år sett maken till det som kommer! Himlen har grundligt beslutat sig för att transformera er alla på ett sådant sätt att Gaia innesluts i en verklighet som innebär en sann Himmelsk rättvisa och följer ett storslaget dekret från AEON. Dessutom finns ingen antydan till slump i det här företaget. Avsikten med den gudomliga planen fyller våra hjärtan och ger information till allt som vi gör. Var därför öppna för att ta emot mirakler och iakttag hur er nuvarande mörka värld flyr inför den inkommande kärleksutstrålningen. Under åren har vi sett världen sakta vakna, och nu är det sammanlagda momentet sådant, att de sedan länge utlovade förändringarna kan börja visa sig och börja göra skillnad! Den stund som vi har längtat så efter är nu kommen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra budskap. Vi tackar er alla för er Kärlek och hängivenhet till medvetandets transformation, vilket är Andens gudomliga Vilja. Tiden för det stora skiftet inom mänskligheten är nästan här. Detta är den väg som leder oss alla till första kontakt och fullt medvetande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge