Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 11, 2011

January 11, 2011

7 Batz, 9 Chen, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter för att rapportera om vad som händer på och med er värld. Fram till nu så har vi begränsat oss själva till att brett beskriva vad som händer i er värld och i solsystemet. Det är nu lämpligt att ge mer detaljer om vissa frågor. Som ni vet, Gaia har startat upp ett stort antal serier av förändringar, vilket drastiskt kommer att förändra realiteten som ni bor i. Vi informerade er nyligen att hon är i en process för att låsa in hennes större kontinentalplattor, och detta är associerat med förändringarna i de geomagnetiska och elektriska fälten på er planets yta. Förändringarna i dessa fält börjar intensifieras. De många stora jordbävningarna under de senaste sex åren påskyndar Gaia’s förändringar av rotationsaxeln och orsakar kaos med de interna magnetiska kompasserna som allt liv på jorden har. Detta förklarar det stora antalet av döda djur på senare tid, och detta dödstal är ytterligare utökat på grund av effekterna av plötslig klimatförändring i både den Nordliga och Sydliga hemisfären. Men dessa förändringar har en annan faktor som behövs tas i beaktning.

Den mörka kabalen uttrycker avsiktligen sitt missnöje med de okontrollerbara och naturliga modifieringarna av Gaia genom att utföra en direkt och obönhörlig attack på henne. Det massiva oljeutsläppet som plötsligt startade i April i Mexikanska Bukten är ett lysande exempel på denna beklagliga strategi. Många företag och regeringar i er värld är i maskopi på en stor skala för att förlama Gaias transformationsprocess, vilken hon sakteligen har gett sig in på under det senaste halva seklet. Oljeutsläppet i Bukten är ett av de mer dramatiska exemplen på detta under det senaste decenniet. Ett huvudmål med denna strategi är att förlama Golfströmmen och förhindra det Nordatlantiska Flödesbältet. Detta sätter hela Norra Halvklotet i ett mönster av mycket kalla vintrar och svalare vårar, somrar och höstar. Detta propagerar sig sedan till det Södra Halvklotet genom att jetströmmen förändras. Detta påverkar monsunerna och skapar översvämningar under sommaren på Södra Halvklotet. Sättet att bota detta är att återställa Golfströmmen.

Det finns en havsström som går runt hela er planet som vetenskapsmännen kallar det Stora Flödesbältet. Det är ett rytmiskt flöde av Jordenergi som allt liv är anpassat till här. Vi har sätt hur idogt som er mörka kabal söker sätt att allvarligt avbryta detta huvudsakliga energiflöde, och de har delvis och tillfälligtvis lyckats. Moder Jord arbetar nu på att återställa detta primära Flödesbälte, och hennes arbete minskar den destruktion som är möjlig, särskilt med tanke på den ödeläggelse som redan har ägt rum runt om i er värld. Vårt uppdrag är att handla i enlighet med vad Himlen säger till oss. Er värld når nu en punkt när säkerhetsmekanismerna som finns inbyggda i ert samhälle (såsom de är) inte längre har förmåga att fungera, och med hänsyn till detta, så har Himlen förordnat ett scenario i vilket en serie av interventioner tryggt kan äga rum. Dessa projicerade ingrepps punkter närmar sig snabbt. Vi observerar dessa, i grunden mänskligt orsakade, katastrofer och önskar djupt att gripa in på en massiv skala. Detta kommer att hända inom en mycket nära framtid, då utvecklingar är på väg som gör att detta blir möjligt!

Inte bara så är ert klimat i stora svårigheter, utan också er ekonomi. Er mörka kabal och dess nyhetsmedia och regeringsundersåtar vänder medvetet sig bort från de illegala aktiviteterna som har fört er värld till randen av en kolossal ruin. Dessa förhållanden har nu drivits till sin begränsning. En enorm rekyl väntar nu, men detta kan i själva verket påskynda vad det är som vi ämnar göra. Himlen har instruerat oss om vad vi skall göra och vi behöver följa dessa heliga direktiv bokstavligen. Se på den enorma mängd av onormal aktivitet som händer på er värld och i ert solsystem så inser ni att dessa är ledtrådar och sammantaget så pekar de klart på närheten av vad vi pratar om. Er verklighet är i ett mycket skört tillstånd. Tröskeleffekter uppstår nu obönhörligen allt genom ert rike, vilket indikerar att en stor transformering startar. Vår roll är att anlända vid en specifik punkt och snabbt fullborda den framfart som nu finns på plats. Denna intervention är gudomlig och kommer att upplösa och avklara saker och ting snabbare.

Er värld svävar på kanten av otroliga förändringar. Vi är utlovade att träda in. Våra många förbindelsegrupper är fokuserade på att få de preliminära förändringarna snabbt gjorda. Vi är fast beslutna att göra detta. Ett mindre hinder är den fortsatta tron hos många av er på en invasion av en utomjordisk organisation. Detta koncept visas hela tiden av er underhållningsindustri, och vi har därför vidtagit åtgärder för att se till att vad vi gör inte är misstolkat av ert samhälle. Vi kommer hit med full vetskap om att ert samhälle av begränsat medvetande har noggrant blivit manipulerat, först av Anunnaki och sedan av deras jordliga undersåtar. Användandet av noggrant planerad felinformation är ett huvudsakligt knep som den amerikanska företagsregeringen använder sig av. Vi ämnar fortskrida på ett sätt som gör oss först välkomna och sedan uppfattade av er som att vara er familj.

Målsättningen för vad som nu händer är att påverka en stor transformering i ert medvetande och av er verklighet. Mycket behöver förklaras. Er nedskrivna historia är full av lögner, oförklarade händelser, och synbarliga ”mysterier”. Vi behöver förklara för er vad som verkligen hände och visa er en sann krönika av ert ursprung. Det kommer att belysa varför vi är här och varför ni återförs till fullt medvetande. Då kan ni förstå att detta uppdrag går långt längre än att enbart återställa er med en laglig regering, och ni kommer att se att ert överflöd är enbart ett förspel till skapelsen av ert nya galaktiska samhälle. En mer allomfattande och vänligare inställning till universum är då möjlig, och ni kan börja förstå vårt uppdrag här bättre och varför vi är arbetar mot en fullskalig första kontakt med er.

Vi vet att många av er undrar varje dag om den exakta tidpunkten för detta gudomliga ingripande. Låt oss beakta följande: er värld står nära en stor kollaps. Ett tecken på ett samhälle som står inför ett stort hopp i medvetande är den storm av motsägande uppfattningar om vad som verkligen händer. Denna förvirring kan spädas på ytterligare av den styrande kabalen, vilken i normala fall medvetet göder kaoset som ett sätt för att förlänga sin tid vid makten. Alla som objektivt tar en titt på ert globala samhälle kan se att stora förändringar är redo att inträffa. Normalt så pyr det under ytterligare ett decennium eller så och sedan inträffar en blodig revolution. I ert fall så förhindrar era speciella omständigheter lyxen av en avlägsen revolution. Det Gudomliga har lagt fast att en icke-blodig revolution krävs, nu. Det är vad våra Jordliga allierade och vi nu kommer att producera. Det kommer på samma gång bli en verklig chockerande och en underbar utveckling!

Försök att motstå frestelsen att bli frustrerade och se istället dessa sista dagar som lugnet före en full storm, då en aldrig tidigare sedd serie av fenomen bryter ut på världsscenen och förändrar allt! Vår personal arbetar på full tid med att fösa in dessa sensationella händelser. Vi måste också se till att överraskningsmomentet är en positiv upplevelse, då det finns ett skriande behov av upplyftande händelser! Vi producerar magin för att manifestera detta och i själva verket så konverteras dagligen många opponenter till denna sak. Det står redo och är nära att bryta fram. Alla aspekter av er verklighetskonstruktion håller på att brista vid sömmarna; se till de växande onormala förändringarna i ert solsystem och med er Sol; se på indikationerna av förändring i era globala samhällen. Magi står redo att bryta fram!

Idag dök vi djupare in i vad som händer för att transformera er värld. Var förvarnade att förändringarna till er planet, Gaia, och till er verklighet sannerligen är enorma! Det ökande kaoset och förvirringen har rört upp en stor oro inom er, men vet att detta kommer att förbytas till en stor glädje! Tiden för denna stora glädje att bli ert eviga nu har kommit! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge