Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 september 2013

Sheldan Nidle - 10 september 2013

4 Akbal, 6 Zip, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer och har med oss goda nyheter! De som arbetar flitigt med att få fram en förändring hos den här verkligheten har avslutat sina speciella uppgifter, så nu står en ny epok redo att manifesteras. En strålande värld och en värld i överflöd håller på att skapas för hela mänskligheten! Det återstår bara en ytterst kort tid innan allt detta tar form inför er. När ni ser er omkring uppfattar ni en värld som verkar stå på gränsen till nya våldsnivåer. Ni ser ett penningsystem som fortsätter att hålla de flesta av er kvar i oförtrutet hårt arbete i ett försök att fly från alternativet: ett liv i hårt rotad fattigdom. Hela tiden lägger ni också märke till de fåtal arroganta som åtnjuter livsstilar med överflöd, glamour och makt. Den här uppdelningen ska nu upphöra. Genom ett nytt finansiellt system som kommer att göra slut på denna ojämlikhet kommer sfären som får njuta mänsklighetens grundläggande välbefinnande att utvidgas till att gälla alla. Genom era Uppstigna Mästares gudomliga arbeten och med hjälp av Agarthas (den Inre Jordens) ofantliga resurser samt Himlens magnifika teknologi och heliga mål, kommer ett tillstånd av världsomfattande välstånd att skapa grunden för en planet vars samhällen kommer att lappas ihop och ledas in i en ny riktning. Tiderna håller på att förändras!

Den kommande övergången till det nya systemet underlättades i stor utsträckning genom karaktären hos de självskapade grupper som styr er värld bakom scenen. Deras girighet, hybris, och tunnelseende blottställde dem inför situationer som till slut skulle ”fånga dem i sin egen fälla”. Genom att ta beslut som trotsar all logik framkallade de här grupperna till stor del själva de nuvarande obehagliga situationerna. Detta gav öppningar för våra allierade att göra intrång i deras enorma, mörka kontrollstruktur och sedan utnyttja det oundvikliga förfallet hos det som blivit ett korthus. Det är nu tydligt för alla att den värld som ni växte upp i inte fungerar, och noggranna iakttagare kan bara undra varför den här världen ännu inte har kollapsat. För vår del gör vi vad som är nödvändigt för att ge var och en av er möjligheten att förflytta sig in i det liv som ni verkligen förtjänar. Detta omfattar er återgång till fullt medvetande eftersom alla era livskontrakt har resurser inför denna magnifika möjlighet vilken kommer att erbjudas er under den framförliggande tiden. Det Gudomliga påbjöd er ett heligt öde, i vilket ni kommer att befästa galaktisk fred och omvandla tidigare mörka samhällen till samhällen av Ljus.

Vår flotta håller noga uppsikt över Gaia och rapporterar att hon är mycket angelägen om att börja sina förändringar av ytan. Likaledes är era Uppstigna Mästare mer än redo att börja med ett globalt program som kommer att undervisa er om Ljuset och allmänt förbereda er inför ett fullt medvetande. Vi önskar även innerligt att få slut på den dumma ”UFO-nertystningen” och starta en rad speciella utsändningar, som, det måste erkännas, kan bli chockerande för dem som håller fast vid de underliga uppfattningar som planterades in i ert samhälle för ett tag sen av Annunakis hantlangare. Allt är redo och den här mellanperioden kommer att bli kort. Medan den varar, var medveten om att någonting påtagligt stort ”ligger i luften”, allteftersom de under som närmar sig ger sig tillkänna i allt högre grad. Det är lätt att se att den ordning som nu är i sin slutfas snabbt glider ner i ”tidsåldrarnas soptunna” och att dess centrala del nätt och jämt håller ihop. Dessa fakta är överallt mer och mer uppenbara, trots de beslutsamma protesterna och påståendet om motsatsen från era kontrollerade nyhetsmedia. Ert klots skuldbaserade ekonomier dränks i ett gigantiskt hav av skuld, vilket skapats av de ständigt expanderande nätverken hos ett nu skränigt skurkaktigt finanssystem.

Ni ser dödskampen hos ett system som dukar under inför bördan av sin skyhöga skuld och där det lokala och nationella styret levt över sina tillgångar. Dessutom håller det lagrum som länge hållit samman den här konstruktionen på att nötas ut, vilket med vår hjälp låtit våra supportrar besegra systemet med deras egna vapen. Så steg efter steg, hårt vunna, har er värld förts till den rand som vi länge förutsagt. Nu har den här världens hemliga sällskap och alla de gamla familjerna med stor makt och rikedom till slut uppnått en position som ger dem en fullständig seger över kabalen. Detta har tagit årtionden att uppnå. Den mörka makten är som en gammal tandlös hund som vill skälla våldsamt för att bevaka sitt territorium, men som nu bara kan gnälla och hosta. På så sätt är nu slutet på den en gång så mäktiga varelsen garanterad. I och med det, är nu tiden inne för att rulla ut ett vidsträckt panorama av ny kunskap och sanning för er att ta till er. Värdera dessa sista stunder och inse att gudomlig nåd just står i begrepp att skölja över er med underbara transformerande gåvor. Ta emot dem och gläds! Miraklernas och de himmelska underverkens tidsålder har kommit!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer den här underbara dagen för att informera er om att en underbar serie händelser står i begrepp att ske. Våra bundsförvanter, med hjälp av våra Andliga familjer och Rymdfamiljer är redo att omvandla det sätt som er verklighet fungerar på. Fram till nyligen var den mörka kabalens makt nästan allsmäktig, men nu har den punkt uppnåtts då den inte längre kan förneka er ert heliga öde! Ett stort välstånd förenat med en global revalvering (omvärdering) av era olika nationella valutor är redo att äga rum. Denna stora händelse är den stridssignal som kommer att driva ut den gamla regeringen från makt och inflytande. Den kommer att befria er från alla era olagliga skuldförpliktelser genom att instifta en allmän global skuldförlåtelse och detta inbegriper er frigörelse från all skuld som ni ådragit er till den här gamla regeringen. Ni ska just ärva inte bara denna frihetens gudomliga gåva utan även ett oändligt välståndsförråd.

Detta är en helig process som grundar sig på Lord Sureas gudomliga dekret. Dessa tillkännager er frihet och er återvändo till er medfödda suveränitet och rätt till fullt medvetande. Det mörka placerade gång på gång olagliga blockeringar framför er och hittade till och med på direkta lögner för att fortsätta att förneka er dessa heliga rättigheter. Deras oheliga hinder har nu avlägsnats och ni befinner er återigen på en väg som innebär inte bara välstånd utan även en återgång till fullt medvetande. Ni kommer att få er minnesförlust avlägsnad och få ta del av de heliga sanningar som förbereder er inför det som ligger framför er. Vi har kommit för att undervisa er; ni kommer att erbjudas ett nytt lärjungeskap som kommer att tvätta bort alla de lögner och missuppfattningar som tilldelats er av det mörka för att kontrollera och manipulera er. Ni kommer även att få lära er om det här solsystemets sanna natur och den gudomliga karaktären hos er storslagna roll som beskyddare.

Vi, de Uppstigna Mästarna, känner oss hedrade av att osjälviskt få tjäna er och undervisa er om det här universats natur. Vi kommer kärleksfullt att vägleda er och övervaka er medan ni lär er och använder era nya universella Sanningar Var och en av er äger ett speciellt livskontrakt, vilket vid rätt tidpunkt behöver förklaras för er. Allteftersom ni får tillgång till er Akasherkrönika kommer ni dessutom att få lära er hur ni, som en fullt medveten Varelse, kan sätta den här kunskapen i bruk på ett klokt och konstruktivt sätt. Kort sagt, ni ska förberedas inför er förening med ett universellt samhälle, som omfattar varje människa som existerar utöver hela detta universum. Ni kommer även att upptäcka hur utbredda och varierade livsformerna är som skapats i det fysiska av Skaparen. Ni kommer att finna glädje i att vitt och brett samarbeta med den här vidsträckta och underbara paraden av medvetna Varelser. Börjar ni inse vilken otroligt imponerande samling av gudomliga upplevelser som väntar er?

Idag gav vi er ett nytt budskap. Den tid som vi väntat på så länge har kommit. Vi gläder oss i vår frihet och firar det välstånd som den här stunden innehåller. Ni ska inom kort möta era olika andliga familjer och rymdfamiljer och i Kärlek lära er att ni inte är ensamma! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge