Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 juni 2014

Sheldan Nidle - 10 juni 2014

4 Cib, 19 Pax, 10 Caban

Dratzo! Vi anländer! Er värld fortsätter en tyst kamp mellan mörkrets och Ljusets krafter. Denna kamp handlar helt och hållet om det mörkas och dess många mänskliga hantlangares oundvikliga nederlag. Våra medarbetare fortsätter att bygga allianser och tvingar fram det som helt klart är de första grunderna i deras seger. Nyckelelementen i den här segern är de enorma mängder ädelmetaller som de förfogar över, och framför allt ett brett andligt element, som omfattar de stigande medvetandenivåerna och det växande behovet av att bli fria och andligt suveräna från det mörka och dess avskyvärda århundraden med slaveri, girighet och arrogans. En global koalition har bildats vars huvudsakliga angelägenheter är ett slut på skuldslaveri, sann nationell och personlig suveränitet samt en världsomspännande festhögtid. Denna grupp omfamnade Ljuset och arbetar idogt för att ge er värld ett rent, transparent sätt att regera och ett nytt penningsystem. Det här systemet uppmuntrar uppkomsten av ett permanent välstånd, fritt från de inkomstskatter som så länge använts för att förhindra en sådan reform. I den här verkligheten kommer mänskligheten att lysa och förbereda sig inför vår ankomst. Detta välkomnar vi och vi vet hur djupt ni är redo för återgången till fullt medvetande.

Denna växande medvetandenivå är delvis ansvarig för alla de allianser som håller på att bildas över ert jordklot. Mänskligheten håller på att bli medveten om att ett annorlunda sätt att genomföra alla sina uppgifter faktiskt är möjlig. Det är därför det är ett så stort behov av att få slut på korrupta regeringar och knyta dessa till en ny valuta-omställning och ett finansiellt system baserat på ädelmetaller. Detta system kräver en hög grad av öppenhet för att lyckas. Med tanke på dessa parametrar, är det nya finansiella systemet till för att främja en omfördelning av välstånd och ett medel för att omvandla fattigdom, hemlöshet och orättvisa skattesystem. Denna ofantliga förändring erbjuder ett sätt för varje människa att bevaka sin respektive regeringsnivå och verkligen hjälpa den att representera folket. Det mest uppmuntrande i detta är slutet på den globala mörkläggning som hindrar oss från att ha en meningsfull preliminär kontakt med er. Vi har sett hur varje årtionde fört in individer som accepterar det faktum att de inte är ensamma och innerligt önskar att få kontakt med oss. Detta faktum gör första kontakt oundviklig.

Mot denna bakgrund har vi skapat allianser med era hemliga heliga sällskap och presenterat dem för våra bröder i Inre Jorden. Era Uppstigna Mästare har också tagit oss till sig och inser nu hur vi ska hjälpa till för att förbereda mänskligheten inför dess steg in i fullt medvetande. Den här alliansen gör det möjligt för oss att gemensamt planera en massiv första kontakt med er. Himlen fortsätter med att göra er alla klara inför fullt medvetande. Det här verklighetsskiftet är anledningen till varför det mörkas inflytande tonar bort och varför en stor panik har brutit ut bland dem. Denna stigande desperation är anledningen till varför den nuvarande mörka verkligheten ibland verkar vara en verklighet där det mörkas grepp hårdnar. Det är en ren bluff och syftar till att få den trötte att glömma bort sin seger vilken ständigt närmar sig. Vi vet faktiskt att ni förnimmer den här segern och förstår hur nära den är! I vår tur har vi intensifierat vår spaning under dagtid och skapat "oavsiktliga" möten, där vi uppmuntrar många att informera andra om vad vi säger till dem. Således växer ett nätverk med kontakter som förbereder vägen för våra kommande tillkännagivanden.

Dessa tillkännagivanden kommer efter ett formellt erkännande hos de nya regeringarna i er värld. Våra förbindelser och deras åtföljande diplomatkårer försäkrar oss om att det aktuella datumet är ganska nära förestående. Många som är utvalda till att ingå i övergångsteam för era nya regeringar förstår det som Himlen gör. Detta skifte i medvetenhet för med sig förmågan att kasta bort de innersta lögnerna och grova manipulationer, som så länge omhuldats av det mörka och dess hantlangare. Den nya tiden kommer att vara en tid där era stora inre krafter manifesteras och där ni är redo att acceptera en hel mängd nya realiteter. Denna omvandlingsprocess gör det möjligt för er att tydligt inse hur det mörka arbetade. Den kritiska faktorn är att åsidosätta deras skändliga programmering och ta till sig nya, mer andliga kurs-korrigeringar. Dessa kommer att bli början på nya sanningar som i huvudsak gör er redo för fullt medvetande. De förbereder er också för att acceptera nya arbetsuppgifter och nya idéer vad beträffar er plats som de viktigaste förvaltarna av er mycket vackra värld. De gör er även redo för ert samarbete med Agartha och era egna individer från valsläktet. (your own cetacean nation)

Namaste, vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med lite mer nyheter om det som nu sker på er värld. De gamla familjerna som länge har varit ansvariga för ett stort hemligt förvaringsställe för guld, silver och ädla stenar är redo att ta ert välstånd till nästa steg. De har tillsammans med oss ?? ordnat så att ert välstånd nu är leveransklart. I enlighet med deras önskemål, gör vi välbehövliga arrangemang som säkert kan förflytta det här välståndet allt närmare er. Dessutom, välsignar vi dem inom ett antal regeringar, som bistår oss med de nödvändiga nya regeringsmandaten, vilka behövs för att hjälpa er att faktiskt ta emot era välsignelser. Denna operation är en förberedelse inför en massiv övergång som kan låta dessa välsignelser manifesteras. Våra kamrater från Inre Jorden håller likaledes på med att iordningställa en process som kommer att låta denna massiva övergång ske så smidigt som möjligt. Dessa saker sker i enlighet med Himlens gudomliga plan för att ta er tillbaka till fullt medvetande.

Den mörka kabalen inser precis hur meningslöst dess fortsatta motstånd är. Inte desto mindre skapar deras inre rädsla ett behov att stå emot till sista möjliga ögonblick. Dessa rädslor kommer att lindras genom det som nu planeras av Himlen. Det är nödvändigt att först skapa en verklighet som bara ger dem ett enda alternativ en villkorslös kapitulation inför Ljuset. Dessa faktorer är nära ett crescendo som innebär att dessa trotsiga personer drivs från makten och tillåter en fast omfördelning av den här planetens enorma rikedom. Dessa åtgärder lämnar dem inte helt utblottade. I själva verket ger man dem möjligheten att bli en del av en stor grupp som flyttar en välsignad mänsklighet mot fullt medvetande. I detta tillstånd kan en ny "etat de vie" existera som föregångare till er sista resa till LjusKamrarna och fullt medvetande. Denna heliga resa ska alla följa. Vi gör detta i Guds nåd och i fullständig glädje!

Det som sker på er värld är en helig förändring i hur det här globala samhället fungerar. Ni utsätts för nya idéer och begrepp som bara är möjliga eftersom Ljuset har kommit med sin välsignelse och påbörjat ett sätt för alla att bli fria. Det är en tid att låta allting ske inom den gudomliga nåd som getts oss av Skaparen. Denna dispens låter alla att släppa taget om de karmiska påverkningarna mellan er som vistas inom den här världen och andas fritt. All skuld, oro och missriktade rädslor kommer att smälta och försvinna medan vi alla återförenas med varandra. Denna gudomliga tid inleds med välstånd och fantastiska händelser som står redo att hända. Var alltid redo att läka och förlåta dina medmänniskors "överträdelser”. Ni är alla fysiska Änglar under träning. Ni förbereds alla inför att verkligen lära er om Kärlek och fullt ut fånga det gudomliga Ljus, som dagligen strömmar in den här verkligheten. Vet i ditt hjärta att frustrationerna i ditt liv är redo att försvinna. En ny gyllene väg väntar!

Vi fortsatte idag med nyheter om det som sker runt omkring er. En ny värld håller på att födas. Nya sätt börjar manifesteras. I detta finns medel för framgång, välstånd och glädje! Var redo att se detta manifesteras och verkligen känna de underverk som dyker upp runt omkring dig! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge