Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 maj 2016


Sheldan Nidle - 10 maj 2016

3 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! Mycket händer nu bakom kulisserna. De huvudsakliga medhjälparna till det mörka håller på att dö ut. Den tidigare arrogansen hos den här gruppen av mänskligheten bleknar snabbt bort och ersätts av känslan att deras långvariga styre verkligen är över. I dess ställe kommer en tid av Ljus och det plötsliga framträdandet av deras tidigare underordnade, mänskligheten på Gaias yta! Med stor pompa och ståt dokumenterar nu historikerna från Agarthas inre djup er tilltagande styrka. Även era Uppstigna Mästare gläds över det som för närvarande sker med er. Fastän det är frustrerande för er, är det här den tid då ni äntligen tillåts kasta av er maktlöshetens bojor och börja återta era tidigare liv. Dessa möjligheter har fört oss till era ”stränder” med ett uppdrag fyllt med mycket hopp och stor inre glädje. Det är den här himmelska operationen som gör det möjligt för mängder av Uppstigna Mästare att inom kort vända sig till er och göra slut på den manipulation av fakta som både Anunnaki och deras tidigare hantlangare ägnat sig åt. Den omedelbart förestående tiden blir det första stora förebudet om denna nya Ljusets tid.

Var uppmärksamma på ökningen av de tecken som pekar på er nya tid med växande makt. Gömda över hela er värld finns monument som talar om ett annorlunda förflutet än det ni nu tror på såsom sant. Det mörka bad sina hantlangare att dölja de här bevisen och använda alla sina förmågor till att få er att tro på en uppsättning grova lögner avsedda att dölja dessa viktiga sanningar. Vi har sett hur detta skickligt hanterades av dessa välutbildade hantlangare. Ändå förblev sanningar kvar precis på de platser där invånarna i Agartha så skickligt hade lämnat dem för många tusen år sedan. Deras existens antyddes i många gamla texter, och senare i esoteriska arbeten som beskrev vad dessa saker egentligen var. Det mörka utnyttjade sin makt till att mörda många siare och till att tvinga många fler att vara tysta om det som de egentligen visste. Dessa dolda sanningar kommer inom kort att komma ut och hjälpa de Uppstigna Mästarna i deras egna storslagna avslöjanden. Syftet med den här tills nu dolda visdomen är att förklara vem och vad ni verkligen är!

Detta är en tid då hemligheter från det förflutna kommer att bli offentlig information för alla. När man på allvar ser på de så kallade Gyllene Tidsåldrarna blir det uppenbart att ett antal för närvarande okända civilisationer var nyckeln till det som då skedde. De flesta som studerar dessa gamla tider hänvisar faktiskt till dessa olika faktorer helt enkelt såsom "noll-civilisationer". Mycket har avslöjats om dessa fornlämningar – dessa fantastiska platser där ett mycket anmärkningsvärt försök till samhällsbyggande först började. Ett antal av era arkeologer daterar detta från 8 000 till 15 000 år sedan. Detta tidsdaterar de här platserna till mellan slutet av den så kallade istiden och tiden för den bibliska globala översvämningen. Vi nämner allt detta för att knyta ihop det med de många myter och legender som verkar verifiera fakta om de här fornlämningarna. Vi har för avsikt att fullt ut använda dessa fakta för att förklara sambanden mellan era förfäder och oss själva. De här platserna var en blandning av energier mellan Anunnakis överherrar och deras senare försök att skapa samhällen, där ni var i händerna på dessa mörkerinspirerade halvgudar.

Vårt ursprungliga syfte var att för eftervärlden observera och registrera det som faktiskt hände. Det skulle bli en utmärkt grund för de nya Uppstigna Mästarna. En stor del av er historia från tiden för förstörelsen av Atlantis och den efterföljande perioden på ungefär tusen år är huvudsakligen oregistrerad. Men Himlen har bevarat Akasher-krönikor. Allt det här kommer att användas för att ge er en speciell uppsättning historier för att bättre förstå er unika relation med Gaia och invånarna i Agartha. Var och en av er har Själsuppteckningar som behöver gås igenom av dig tillsammans med din mentor. Du behöver helt och fullt känna till länkarna mellan varje liv och dessa gamla tider. Detta är anledningen till att dialogen mellan dig och din mentor kommer att ta månader att slutföra. Många andra faktorer kommer också att behandlas. Vi ser dessa utbyten som ett sätt för dig att avslöja ett antal olösta energier som måste tas om hand och göra dig klar inför vistelsen i din personliga KristallLjusKammare. Du ser nu varför detta blir spännande tider för alla!

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med ett mycket heligt löfte. Låt oss tillsammans skapa en värld fylld med Kärlek, Ljus, och välstånd i synnerhet. Ofta säger mänskligheten felaktigt att de ljusaste målen är omöjliga. Idag har våra fantastiska medarbetare släppt ut en enorm mängd ekonomiska tillgångar. Låt dessa pengar lätt passera alla potentiella hinder, vilka säkerligen väntar dem. Låt de här pengarna bli förebudet om en stor oändlig "Ljusets Tidsålder." Låt dem också bli bäraren av en epok som ska tillföra den här stora globen en förändring i hur den ska organiseras. Låt varje "ecozon" och varje ras kärleksfullt anslutas till Gaia och till var och en av er. Låt denna heliga samverkan förnimmas av er i er andliga kärna och låt den här energin ligga till grund för en ny världsbild. Ta dessa gudomliga saker till ert hjärta och var i Enhet med varandra. Låt varje slag hos detta nya kollektiva hjärta ljuda ut över hela den här delen av fysisk skapelse. Halleluja! Halleluja!

Ge fritt till den nya världen. Känn djupt hur dessa tankar genomsyrar varje aspekt av den du verkligen är. Den här världen var ursprungligen ett heligt kärleksljus som fördes fram av grundarna, era egna Moders-och Fadersenergier. Denna Moder gjorde det för nästan 850.000 år sedan. Vi sitter nu, kära Barn, vid själva foten av dessa mycket magnifika tider. Med hjälp av Himlens magi ska vi alla återvända till anledningen till varför vi först kom till dessa många underbara länder. Det här solsystemet är en gudomlig prövobädd för det ni, med vår hjälp, kommer att åstadkomma. I stor glädje kommer några otroliga händelser tillsammans att röra sig över den här verkligheten. Ni håller i era händer en uppsättning otaliga förmågor. Dessa kommer nu att tas i anspråk och ett underbart löfte kan till slut förverkligas! Detta kommer att sammanföra er med era underbara kusiner, invånarna i Agartha!

Ni är en del av mänskligheten som sträcker sig ut över den här galaxen och finns fläckvis inom många andra delar av det fysiska. Ni kommer andligen att återförenas med dessa energier allteftersom ni återupptar det utlovade förmyndarskapet av det här solsystemet. Himlen instruerar oss hur vi ska gå vidare. Använd det som nu sker som starten på att göra er andligt och gudomligt kraftfulla. Lägg ert underbara Ljus i denna uppgift. Ta fram era gåvor och omvandla den här storslagna världen tillbaka till den värld som vi tillsammans först upptäckte för c:a 900.000 år sedan. Ni är ett storslaget folk som sattes på upplysningens inlärningskurva och den här utvecklande tiden ska nu omvandlas till en tid med gudomligt handlande. Ni, liksom vi, är den store och kärleksfulle Skaparens fysiska Änglar. Detta mycket heliga uppdrag lades på is medan vi gemensamt omvandlades. Var alltid i Kärlek och Ljus! Vet i ditt hjärta hur dessa underbara Själsenergier oupphörligt flödar genom dig! Var i Kärlek, mina Älsklingar!

Idag har ni läst mycket om vem ni verkligen är och var ni befinner er i er kraftfulla utveckling. Ta detta nya vetande och tillämpa det på den här världen och på er själva. Mycket förväntas och mycket ges i Kärlek och Ljus till er. Låt denna tid och dess gåvor bli början på er återgång till Ljuset! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge