Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 februari 2015

Sheldan Nidle - 17 februari 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi anländer! Mycket sker runt om på detta jordklot! Våra allierade på jorden håller på att föra över de inledande tillgångarna till olika viktiga knutpunkter. Ni kan förvänta er att den närmaste tiden blir den tid när den mörka kabalens maktstruktur äntligen börjar ge vika inför det nya. Vi har sett detta utvecklas och sett hur det mörkas sista stora motstånd snabbt tonar bort från scenen. Under årtusenden har denna kabal varit det hjälpmedel genom vilket Anunnaki, era tidigare överherrar, har styrt den här världen. Himlen skickade plikttroget krafter med specifika instruktioner om hur vi gudomligen skulle gå vidare. Detta har vi gjort! De olika allierade på Jorden tillbringade århundraden före vår ankomst med att planera och i tysthet förflytta sig till de mest fördelaktiga positionerna. Nu när vi är här är samma allierade redo, efter många århundraden av väntan! Våra förbundna har gett kabalen ett antal specifika ultimatum. Ni kommer att få bevittna hur dessa scenarier genomförs och hur det mörka äntligen kommer att falla. Inte desto mindre är dessa kommande manövrer bara början på en mycket större vision för Gaia, och speciellt för er. Det viktiga är att få er tillbaka till ert naturliga fria tillstånd och göra er redo att ta emot en mycket viktig utbildning om vem och vad ni är!

Detta naturliga frihetstillstånd kommer att åtföljas av en rad omistliga rättigheter, som gavs av Skaparen till alla fria kvinnor och män för eoner sedan. Ni ska även lära er att styra och ta hand om och skydda den naturliga organism som ni välvilligt kommer att förses med. Ta emot detta tillsammans med ett av Skaparen givet välstånd och håll det skyddat från varje form av skada. Ni kommer att undervisas om ert sanna ursprung och få undervisning om er historia alltsedan undergången under Atlantis sista tider. Använd den här kunskapen till att göra er redo för vår ankomst. Vi kommer att förse er med mentorer. Sedan kan ni på en mer individuell basis utforska vad som verkligen hände med er. Ni har inom er en samling epi-genetiskt material (Övers. anm: Epigenetik, förändring i genmönstret utan att DNA-sekvensen förändras). Dessa är ett register över hur era förfäder klarade sig genom historien och hur ni har handskats med de kriser som ni mött sedan födelsen. Låt oss tillsammans se tillbaka på detta och andra händelser för att förbereda er inför en stor händelse - er förvandling i KristallLjusKammaren till en fullt medveten mänsklighet. Denna stund markerar början på er återgång till att vara galaktiska människor!

Den viktigaste uppgiften i vårt nuvarande uppdrag är att se till att ett antal special-fonder släpps på ett korrekt sätt utan de ständiga förseningar som kabalen utnyttjade. För närvarande fortskrider den här uppgiften på ett smidigt sätt. De centrala bankirerna och alla deras medarbetare önskar innerligt bemäktiga sig dessa enorma summor i guld och andra värdefulla tillgångar. Huvudsyftet blir att vända på detta och sätta tillräckligt tryck för att tvinga dessa mörka personer att samtycka till överföringarna och sedan skydda dessa mot eventuella försök till plundring. Så snart denna viktiga process sätter igång är det nödvändigt att se till att välvilligt inställd brottsbekämpande personal anlitas så att alla dessa viktiga överföringar äger rum. Hittills har dessa försiktighetsåtgärder tillämpats med framgång. Dessutom behöver en hel uppsjö tekniska detaljer genomföras. Ljuset gör allt detta. Således befinner sig alla dessa överföringar i sina inledande stadier. Därför är ni på gång att ta emot fonder under nästa tidsperiod. Dessa fonder är främst för att starta projekt, för ert välstånd och för ett nytt regeringssätt.

Det har varit tvunget att Ljuset fått ta sin tid och ta sig fram så snabbt som det var tillåtet. Våra jordiska medarbetare inser hur djupt rötterna med bedrägeri och korruption går för att kortsiktigt tillfredsställa enorm girighet. Gruppen på era samhällens mycket rika topp har enorm makt och använder den för att hålla er i sin snara av ökat skuldslaveri. Denna cykel har pågått alltsedan era samhällens första dagar. Det som nu sker ska få slut på detta nonsens och återställa den här världen till sunt förnuft. Gaia håller på att uppnå den punkt, där hon tänker släppa lös en stor ”eldstorm” (a vast "firestorm") för att tvinga er att omvandla era samhällen. Vår uppgift är att befria er och snabbt förändra era samhällens funktion. Det är därför som våra allierades nuvarande åtgärder är så viktiga, att åtgärderna når framgång och tillåter ett erkännande av vår existens, så att vi tillsammans kan röra oss snabbare mot era heliga mål. På det här sättet kan Gaias yta återställas och ni kan återgå till att vara galaktiska människor!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Lord Michael uppgav för Himlen att den här tiden är den tid när en stor ljusenergi ska omsluta Jorden och leda oss tillbaka till sann Glädje! Vi har speciellt förberett oss inför denna tid, eftersom detta är när mirakler ska träda fram och besegra det mörka. Mycket av detta sker nu välsignat, nu när händelser inträfar som leder er tillbaka till Ljuset. För tjugo år sedan inträffade det första stora steget i detta pågående mirakel, när Anchara plötsligt samtyckte till att det var dags att börja det mörkas sammanslagning med Himlens storslagna Ljus. Detta har även lett till att Anunnaki gett sig av och till den nuvarande situationen för den mörka kabalen. Det mörka kan inte längre manipulera er som tidigare. Vi har även funnit att våra ceremonier har en mycket större förmåga att omge er och skydda er. Ljusets energier växer sig starkare för varje dag. Vi tackar och välsignar er för all den hjälp ni erbjuder oss dagligen.

Faktiskt växer sig Ljusen starkare inom oss alla. Vi är tacksamma mot det högsta för era otroliga ceremonier, som stöder våra egna böner för Gaia och mänskligheten. Det är sagt, att mycket förväntas av dem som är begåvade med Himlens böner och strävan. En stor våg av frid lägger sig runt den här världen och låter mänskligheten börja inse vad den verkligen är kapabel till. För länge sedan, i det gamla Lemurien, kom vi och fyllde det här landet med energier av glädje och välstånd. Dessa böner och behagliga sånger avbröts tillfälligt genom Atlantis’ maktgirighet. Sedan dess har detta kontrollbehov varit signaturen för Anunnakis regerande och deras globala band av hantlangare. Årtusenden har kännetecknats av denna stora rörelse bort från Ljuset och in i det mörkas sfär. Nu håller detta på att vända, nu när Ljuset och dess välvilliga böner och sånger återigen vänder Gaia och hennes folk tillbaka.

Var och en av oss är en storslagen sändare av detta himmelska Ljus. Medan du sover, fyller Ljuset dig med förebud om din resa tillbaka till ett liv som galaktisk människa. Denna operation har pågått i hemlighet under årtusenden. Skillnaden nu är både styrkan och intensiteten hos dessa nådefyllda välsignelser. Det mörka kan förnimma detta och börjar inse att dess långa regeringstid till sist håller på att ta slut. Vi förstår detta och är mycket glada över det och andra saker som pryder detta land. Under era fötter finns ett stort land som kallas Agartha. Det har varit vårt huvudsakliga hem under århundraden. Vi välsignar den platsen och vet att den snart även kommer att bli er bostad. Ni kommer verkligen att känna er riktigt hemma i detta mycket härliga land. Dess kristallstäder glöder av Ljus och glädje! Väl där kommer ni att delta i sången och hjälpa änglarna med deras välsignelser. Ni kommer att se på den här världen i ett helt annat ljus. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden till er. Som ni kan se, sker nu många händelser runtom i världen som kommer att betyda slutet för den mörka kabalen. Vad allt detta egentligen innebär är att era välsignelser är mycket nära. Vi fortsätter att be er om tålamod och en positiv attityd i dessa mycket viktiga frågor. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge