Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 februari 2015

Sheldan Nidle - 10 februari 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik

Selamat Jalwa! Var i glädje! Mycket håller nu på att ske till det bättre. De gamla familjerna och deras allierade på Jorden har fått den mörka kabalen på knä! Detta faktum kommer att tillkännages genom början på den enkla handling som består i en omfattande överföring av pengar från dem som tjänar denna högst ädla sak och deras underbara uppdrag. För över tretton tusen år sedan startade era förfäder ett storslaget äventyr, som började med Atlantis undergång och Anunnakis herravälde. Detta äventyr har lett era förfäder genom tre "gyllene tidsåldrar" under den period som kallas er nedtecknade historia. Under hela denna tid förblev era förfäder trogna sin sak och lade grunden till det som för närvarande sker. Det som nu sker är bara de sista stegen på er långa resa tillbaka till fullt medvetande. Vi hälsar er och dem av er som idogt utför Himlens gudomliga påbud. För att låta er avsluta ert skuldslaveri, ge er tillbaka er naturliga suveränitet och ge er möjlighet att uppleva ett imponerande välstånd genomgår den här verkligheten stora förändringar. Allt detta är inledningen till nya sätt att regera och ett globalt avslöjande av era andliga familjer och rymdfamiljer.

De stora förändringar som nu står redo att manifesteras inför er, är en gåva som välvilligt beviljades er av AEON. Det är dags för var och en av er att vara redo inför en återgång till fullt medvetande. Detta är ett storslaget åtagande av Himlen. De första stegen innebar att påbörja förändringen av era chakran och era RNA / DNA. Detta i sin tur, åtföljdes av de dagliga justeringarna genomförda av våra olika medicinska team i sällskap med alla era fysiska väktare. Dessa änglavarelser har en plan för er, som specificerades av de själsgrupper och himmelska förvaltningar som ni tillhör. Dessa heliga grupperingar hjälper oss i våra nattliga observationer av ert tillstånd. Varje justering är verkligen en intoning till de vibrationer som getts oss av Himlen. Du behöver vara en del i en kraftfull uppvakningsprocess som i sin tur är en del i de allmänna åtgärder som förbereder er inför kristallkamrarna. Detta är utan tvekan det främsta motivet bakom allt. Du behöver släppa taget om den här verkligheten och tillsammans med Himlen, rikta in dig på en verklighet som är mer lämpad för dina nya återvunna förmågor.

De nya regeringarna kommer till en början att vara tillfälliga instrument för att separera er från resterna av kabalens regim och för att arrestera alla dem som under åren bestämt deras politik. Era val var mestadels en bluff, huvudsakligen utformade för att föra dem till makten som inte offentligt utmanade det verkliga status quo. De gamla familjerna och deras allierade har nu förmågan att installera ett nytt finansiellt system och så småningom återställa världens valutor till en välfärdsdrivande ädelmetall-standard. På det här sättet kommer ni att göra er övergång ut ur ett monetärt system som fångat er i ett globalt skuldslaveri. I er värld existerar teknologi som vi lätt kan modifiera, för att ge er ett sätt för att producera er egen mat, husrum och kläder. Dessutom kommer det att finnas ett nytt transportsystem, som underlättar för Gaia och snabbt får er till er destination. Detta är bara början på en hel mängd underverk för er. Er kabal har underbara uppfinningar i sin ägo som kan bota kroniska sjukdomar och ge er en massa saker.

Den Galaktiska Federationen väntar på att bli formellt tillkännagiven. Vi har för avsikt att inte bara ge er mentorer, utan även mer av förunderlig teknologi. Innan en del av dessa uppfinningar kan presenteras för er, behöver vi delge er en översikt över det som vi har. Vi tror starkt på att vår teknologi lätt kan visa er kabalens dolda utrustning. Detta behöver göras först efter att ni kommit längre på vägen mot fullt medvetande. Detta beror på att den här gruppen uppfinningar bygger på att hjälpa individer eller grupper som har mycket avancerade förmågor inom telepati och telekinesi (att kunna förflytta med tanken). Dessutom kräver teknologin en individ som är synnerligen bevandrad i ett galaktiskt samhälles sätt att vara. Just nu diskuterar många som förstår sig på innebörden i artificiell intelligens hur den ska tillämpas i er nuvarande verklighet. Vi befinner oss långt bortom sådana funderingar och har skapat en helig länk mellan Himlen, dessa uppfinningar och oss själva. Vi har för avsikt att diskutera detta mera ingående så snart det formella avslöjandet sker.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Gläd er! Gläd er! De som efterfrågar vår visdom har informerat oss om, att ett antal tekniska frågor, de sista av många, är lösta och den sista omgången nedräkningar äntligen kan påbörjas. Var och en av dessa olika välsignelser hade ett antal viktiga frågor att lösa. Det är nödvändigt att rapportera att våra många medarbetare tillhandahåller användbara lösningar till dessa olika frågor. Vi ber er, alla mina kära, att förbli tillitsfulla och positiva. Ett antal högst välkomna välsignelser kommer att sänkas ner över er. Känn glädje medan ni ser den här verkligheten omvandlas till en verklighet som är mycket annorlunda. Himlen har verkligen välsignat oss och försett oss med många mirakler för att vara till hjälp i vårt underbara arbete! Tillsammans kommer vi att triumfera och få se uppkomsten av styrelseformer som gör slut på ert skuldslaveri och skapar en återgång till välstånd och till er dyrbara personliga suveränitet!

Denna nya gudomliga miljö är bara ett förstadium till en värld där ni enkelt kan upptäcka ert ursprung och er historia. Detta görs av Himlen för att tydligt låta er se den mödosamma väg ni tog till friheten. För länge sedan instiftade den mörka kabalen metoder för att förhindra er från att med framgång beträda den här vägen. Faktiskt, mina barn, ibland verkade det ganska dystert. Herrens Ljus har nu verkligen kommit och gjort det möjligt för att en seger ska äga rum. Detta är allt som kan sägas nu. Var redo och känn detta inom er och utom er. Det mörka försökte finna allierade i den här galaxen och inom andra. Deras ansträngningar avvisades och nu har en stor glädje infunnit sig i hela den här galaxen. Endast Ljuset sprider sina underverk och det mörka konverterar till denna underbara verklighet. Vi har uppnått ett mycket värdefullt skeende. Var positiva och medvetna om att en rad stora tillkännagivanden är nära!

Just nu står ni på den yttersta randen till några storslagna förändringar. Även Anunnaki, länge det mörkas herrar, gläder sig nu åt Ljusets storslagna seger. Vi spelar äntligen ut det scenario som förutspåddes av Lord Michael för eoner sedan. Den här operationen lät vänta på sig. Många årtusenden passerade innan dagsläget. Ni är här både från andra världar och från denna. Vi hyllar dem som använde sina resurser och sina förmågor för att ge er er seger över det mörka. Detta gudomliga skådespel håller nu på att uppnå sin klimax. Ljuset ska snart framträda och i detalj beskriva vad ni verkligen har gjort. Vi, som en gudomlig grupp, står redo att göra ett antal tysta tillkännagivanden till er vid den tiden. Dessa kommer från många av dem som överför våra ord till er. Lyssna på oss och var sedan fria! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag har vi ägnat oss åt det som nu sker. Vi ber er helt enkelt om ert tålamod och ert stöd. Den här världen har gått igenom mycket under de senaste årtiondena. Tiden närmar sig snabbt för den slutliga upplösningen. Var positiva, och var redo att hjälpa oss i denna högst heliga sak. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge