Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 februari 2015

Sheldan Nidle - 24 februari 2015

3 Men, 13 Zac, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer och har med oss goda nyheter! Processen med att avlägsna det stora inflytandet från det mörka fortsätter. Ljuset från lämpliga böner och gudomliga handlingar är mycket nära att öppna upp det sista hindret som ställdes upp av Anunnaki för många tusen år sedan. Denna rad gudomliga åtgärder befriar samtliga fonder och låter dem välvilligt levereras. Invånarna i Agartha har i sin ägo speciella sånger (chants) och dekret, vilka är nycklar som ställts samman för exakt detta ändamål. Dessa handlingar kan endast utföras när den rätta gudomliga tidpunkten föreligger. Detta speciella ögonblick är nu. Därför instruerar Himlen om hur och när man ska utföra dessa slutgiltiga lovsånger. Gaia når nu den punkt under sina resor när sådana dolda knep kan tillämpas med framgång. Våra kontaktpersoner arbetar således tillsammans med dem av Ljuset vilka utvaldes för länge sedan för att utföra denna högst heliga uppgift. Den här tiden är verkligen speciell och alla nödvändiga hymner framförs för närvarande. Himlens utvalda sändebud förser dem med dessa gudomliga formuleringar. Deras handlingar återställer den här verklighetens matriser och möjliggör alla händelser som behövs för att vända den här verkligheten och manifestera början på er frihet och ert storslagna välstånd.

I denna nya miljö kommer ni först att möta era kusiner från Agartha. Den långvariga separation som började vid Lemuriens undergång för cirka 25.000 år sedan, kommer formellt att avslutas. Ni får lära er om era förfäder och lära er inse att ni verkligen är speciella främmande väsen (aliens) för Gaias yttre värld. Så snart ni lärt er en ny geografi kommer era tankar om vem Gaia är att gå i nya riktningar. När ni förändrat era uppfattningar är en mycket gynnsam tid för oss att träda fram inför er. Det är som om ni upplevt ett helt fantastiskt år och nu, med denna visdom i er hand, är ni redo att börja på ett nytt. NESARA är bara ett av många verktyg som ska få er att växa och återigen ta del av er fullt medvetna verklighet. Gaia kommer att använda den tid då ni restaureras i era KristallLjusKammare till att återförena verkligheterna på sin yta med sin inre värld. Denna återförening får hennes yta att vända tillbaka till ett nytt och rent tillstånd. Därefter kommer den dödsbringande dualiteten på ytan att omvandlas till en värld där fauna (djur) och flora (växter) samexisterar. Världen med en primitiv och öppen atmosfär kommer att förändras till en värld där de två himlavalven (firmaments) återigen är i funktion.

Som ni förstår medför den här nya verkligheten en uppsjö nya ansvarsområden. Ni kommer att gå samman med era kusiner i inre Jorden och skapa en ny regeringsform. Denna modell kommer att spridas utöver det här solsystemet alltmedan ni skapar er nya stjärnnation. Denna nya stjärnnation har fått Himlens mandat att bistå de forna Anchara-staterna att förverkliga sin önskan att bli fullt medvetna LjusVarelser. Som en del i detta gudomliga uppdrag ska ni dessutom hjälpa till att reformera alla deras stjärnnationer. Detta uppdrag kommer på sikt att glida över i ett uppdrag där ni med framgång hjälper till att uppfylla ett av de ursprungliga syftena hos den här organisationen, - att skapa fred i och ena den här stora galaxen. Detta storslagna uppdrag kommer att bidra till att göra er stjärnnation till en av de mest respekterade. Emellertid har ni även uppgiften att arbeta för att få in ännu fler galaxer i fållan. För närvarande finns det över 10.000 närliggande galaxer som tillsammans bildar en storslagen union. Vårt gemensamma uppdrag är att sprida fred och Ljus ut över hela det fysiska. Vi ska gå samman med andra för att utveckla Skaparens (Första Källans) gudomliga plan.

När ni nu förflyttar er in i den första manifesterade förändringstiden, var ständigt redo inför ny kunskap och förmedlad visdom. Tänk på att för länge sedan, när ni tvingades in i begränsat medvetande, ljög man för er och ni manipulerades först av Atlantiderna och sedan av Anunnaki. Ni behöver möta sanningen medan ni förbereder er inför en ny verklighet. Den här galaxen är vidsträckt, och för er enorm till sin omfattning. Ändå äger den en gudomlig ordning, vilken ni behöver känna till. Vi känner alla till detta och vill uppriktigt förklara era sanna anor och er historia för er. När ni blivit fullt medvetna, råder vi er till att studera alla era Akasher-krönikor och skapa er ett fullständigt grepp om var ni står i den här underbara Skapelsen. Denna visdom, tillsammans med den som ni uppnått genom alla era erfarenheter, kan läggas till er egen personliga "Förståelsens Bok" ("Book of Understanding"). Använd denna förvärvade visdom till att vägleda er och var redo att samarbeta med andra för att kreativt lösa eventuella problem som kan uppstå inom er stjärnnation. Ni befinner er verkligen i början på ett mycket förunderligt nytt liv!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara händelser förbereds inför sin manifestation! Våra medarbetare är mycket glada över de händelser som äntligen är redo att ske. Det mörka har länge berömt sig för sin förmåga att hålla våra olika leveranser hemliga. Detta är faktiskt det sista som det mörkas lojala hantlangare kan fortsätta att göra. Förseningar av den här sorten kommer att ta slut, eftersom Ljuset erhållit de nödvändiga dokument som ska avsluta detta dilemma. Således kan diverse projekt, som länge saknat nödvändiga medel, snart börja en ordentlig uppstart. Så är även fallet med välståndsfonderna. En rad preliminära leveranser genomfördes. Men det var våra hjälpares plikt att stoppa dessa och inom kort kan denna komplicerade process börja om igen. Slutet på den här processen är utformad att ersätta den nuvarande regeringen och låta er få ett slut på en lång historia av världsomfattande skuldslaveri. Den här processen är inte enbart till för att ge er välstånd, utan även för att få slut på diskriminerande och orättvis beskattning.

Det som är mest avgörande vid den här tidpunkten är att använda dessa finansiella resurser till att genomföra era drömmar och göra den här världen till en bättre plats att leva i. Mycket behöver göras. Vi har för avsikt att använda vår kommande undervisning inte bara till att öka er kunskap, utan även för att ge er många insikter om hur ni bäst kan förbättra era liv. Det allra viktigaste är att bättre förstå hur ni kom hit och hur ni, som kollektiv, gör er redo inför en ny verklighet. Den här världen är verkligen en mörk värld, som just har börjat lysa. Varje sekund varje dag sänder Himlen er välsignelser. Använd alla dessa välsignelser och påbud till att förbättra visionen av det som ni vill uträtta. Inspireras till att arbeta tillsammans med andra och lär er på en allt högre nivå att skapa gemenskap fylld med Kärlek och ansvar förmedlat av Gud. Använd denna känsla av mening för att skapa storslagna planer för att förändra den här världen till det bättre.

För länge sedan kom vi från många fjärran länder för att hjälpa det här planetsystemet och för att med kärlek ge det allmänna beskydd som den här världen så väl behövde. Vi välsignar våra gemensamma erfarenheter och tar emot dessa som en visdom att använda för att göra det här landet till ett paradis. Ni är nära att gå över till de förmågor som speglar våra egna. Vår process innebär att vägleda er och, i visdomens nåd, försiktigt leda er till en ny värld. Vi valdes för den här uppgiften endast genom att leva oräkneliga liv. Dessa liv vägledde oss till det som vi slutligen blev. På samma sätt leder nu era himmelska vägledare var och en av er i en helig riktning. Vi hjälper dem och har utformat program för att producera grunderna för denna nya värld. Vi ber er därför att ständigt blicka inåt och använda dessa insikter för att hålla er på vägen mot era drömmar. Kom ihåg, Kärlek och Ljus är allt som finns! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi försäkra er om att goda nyheter finns runt hörnet! Snart ska den här världen förändras. Tills dess kan det ofta se ut som samma gamla historia. Så förbli positiva och fokuserade även om det kan verka som om det inte finns något nytt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge