Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 9 december 2014

Sheldan Nidle - 9 december 2014

4 Etznab, 16 Yaxk'in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer för att förklara vad som för närvarande sker runt er glob. De mörka hantlangare som kontrollerar er värld befinner sig i ett stort dilemma. De strategier som alltid har fungerat för att förvirra Ljuset funkar inte längre. En speciell motstrategi leder nu till kabalens nederlag. Därför svävar de i okunnighet och är oförmögna att gå vidare med en vinnande plan. Detta dilemma har skapat panik inom deras globala ledarskap. De stora internationella finansgrupperna och deras allierade runtom i världen inser att deras nederlag och arrestering faktiskt är omedelbart förestående. Ett flertal personer inom dessa vittomfattande sammanflätade bankbolag föreslår en del radikala åtgärder som möjliga utvägar. Vi har försäkrat de tongivande arbetsgrupperna inom denna enorma bläckfiskliknande organisation att varje försök att fördröja den här processen är dömd att misslyckas. Vi har föreslagit våra allierade en rad drag som kan föra detta invecklade schackspel till en snabb upplösning. Detta innebär en rad ensidiga åtgärder som tillåter den globala valutaomställningen att äga rum. Denna omgång med åtgärder löser upp dödläget genom att snabbt avlägsna alla de centrala regimer som under åratal försinkat denna omvandling.

Vi är skyldiga var och en av er ett tack för ert fortsatta tålamod. Vi har förståelse för den frustration som ni går igenom varje dag. Därför gör vi vad vi kan för att ställa detta tillrätta och möjliggöra början på en stor överföring av tillgångar, som tillåter var och en av er att göra det ni kom hit för. Det är faktiskt ganska svårt för er att hålla en positiv attityd och vara positiva i era drömmar, när det verkar troligt att det mörka och deras skändliga hantlangare ständigt försenar dessa saker. Vår plan är att visa Ljuset hur de som är verksamma på Gaias yta kan påskynda det oundvikliga. Den nuvarande nyckeln är att låsa upp processen; att på ett säkert sätt få det utlovade välståndet till dem som vi omhuldar så mycket och helt litar på. För uppkomsten av ny regering och omvandlingen av det globala finansiella systemet måste den här processen fungera snabbt. Vi har preciserat ett antal sätt för att detta ska kunna ske snabbt. Med hjälp av våra vänner från Agartha genomför våra medarbetare det som krävs för att uppnå dessa höga och mycket nödvändiga mål.

Vi har förmågan att skapa och flytta omkring guld som vi vill. Vi har även förmågan att teleportera ledarskap från en punkt till en annan. Det är dags att använda teknologi för att blockera det mörkas system och för att enkelt stödja våra supportrars önskningar på Gaias yta. Kom ihåg att er värld har tillgång till ett globalt sinneskontrollerande nät, men också en hemlig teknologi för krig i rymden, båda systemen till hälften dolda, och att det finns krafter som försöker underblåsa någon form av krig. Vi har i åratal hållit denna grupps rymdvapen oskadliga och i schack. De som innerligt vill den här världen illa är fast beslutna att hitta ett sätt att använda den här teknologin. Vi övervakar och observerar hur det mörka sätter igång det ena hemliga uppdraget efter det andra för att på något sätt bryta vårt framtvingade dödläge. Vi är alltför starka för dem. Den enda lösningen är att kabalen omedelbart kapitulerar inför de av våra medarbetare som dagligen bryter arm med dem. Våra kontaktpersoner gör nu det som behövs för att lösa upp den existerande röran på Gaias värld på ytan. Framgångens tid är kommen!

Vi gör därför det som är nödvändigt för att slutföra våra olika sätt för att sänka den mörka kabalen och dess till synes oändliga intriger. Detta kräver ett antal saker av våra jordallierade. Våra samarbetsparter försäkrar oss om att viktiga åtgärder nu är på gång. Det är de Uppstigna Mästarnas och Himlens hopp att dessa mörka skurkar erkänner sitt nederlag och isoleras från er. Planer är godkända, genom vilka dessa mörka hantlangare kan arresteras, rannsakas och flyttas till platser där de inte längre kan påverka de händelser som sker över hela den här världen. Först då kan vi ärligt konstatera att en ny verklighet fullständigt kan manifesteras omkring er. Vi har konfererat med många på er värld, som till fullo inser vad som behöver göras. I ljuset av detta kan vi konstatera att åtgärder är på gång som är utformade för att bryta det nuvarande dödläget och förflytta er värld fram emot en ny verklighet. Detta kan även snabbt leda till disclosure (avslöjandet) och till våra mentorers ankomst i er värld. Det är vid denna tid som ni kommer att dra er mycket nära de slutliga steg som leder till fullt medvetande!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer här för att förklara ett antal händelser som påverkar mottagandet av era välsignelser. Den allra viktigaste händelsen är hur ni inaktiverar den mörka kabalens nuvarande makt, som vill förhindra införandet av det nya finansiella systemet. Det finns en rad avtal som vi undertecknat tillsammans med er världs polisiära enheter, och dessa enheter håller för närvarande på med att avlägsna olagliga hinder för införandet av ett nytt säkerhetssystem för internationella banköverföringar. Dessutom använder våra rymdvänner sina förmågor för att garantera att ett antal av våra program introduceras och snabbt genomförs. Vi välsignar alla dem som låter oss lägga de vidriga och motbjudande tillvägagångssätten åt sidan, sätt som de mörka använt för att kontrollera behandlingen av era välsignelser. Vi önskar djupt kunna ge er en speciell gåva under den här julen. Vi har även för avsikt att använda det här välståndet till att presentera ett nytt regeringssystem för er.

Våra medarbetare håller därför på att förbereda dessa himmelska välsignelser! Under årtionden har ni varit tvungna att tålmodigt vänta på händelser som radikalt kan förändra den här världen. Vi har ett nära samarbete med många för att säkerställa att de skurkar som antingen stulit eller blockerat leveransen av vissa fonder får den rättvisa de verkligen förtjänar. Arresteringar och åtal färdigställs för att isolera dem, så att de inte längre kan fördröja det som vi länge har lovat er. Det mörka iscensätter nu ivrigt olika sekvenser av händelser som kan leda till ett nytt globalt krig. Vår rymdfamilj förhindrar denna process. Vi ber också er, Ni Välsignade, att använda era meditationer och ritualer till att hjälpa denna högst ädla sak. Vi ber dagligen och fokuserar på fred, förändring och välstånd för den här världen. En ny period med storslaget medvetande inträder runt den här globen. Använd den här nya energin till att manifestera en ny epok för hela mänskligheten!

Inse djupt i ditt hjärta att det gryr en ny period för mänskligheten. Denna nya era ska levas i frihet, fred och välstånd. Himlens dekret är ganska specifika. Vi håller alla på att sätta oss in i ett gudomligt tjänande för Ljuset. Detta underbara uppdrag kommer att avslöjas allteftersom du blir mer medveten om dess existens. Det mörka, som länge styrt den här världen, bleknar bort, och dessa skojares skuggiga, fuktiga grepp släpper taget. Ni kommer att presenteras för nya mänskliga grupper som tillhör Ljuset. Processen att förflytta sig från begränsat till fullt medvetande kommer att accelerera. Det innebär att tillåta oss materialiseras vid den rätta, gudomliga tidpunkten. Vid den punkten har vi för avsikt att instruera er om ett antal frågor som är viktiga för den här omvandlingen. Ni kommer även att möta dem som är från Inre Jorden och från kosmos. Dessa möten kommer att utöka vår andliga familj och göra er redo för en återgång till ert liv som fullt medvetna LjusVarelser.

Idag fortsatte vi att informera er om det som håller på att hända här. Många underbara mirakler kommer att inträffa under den här julen. Var redo att acceptera dessa och glädjas åt det som Himlen ska ge er. Det kommande året kommer att vara fyllt med ännu större mirakler och de sista stegen, genom vilka ni kommer att starta er ultimata förändring till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge