Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 9 september 2014

Sheldan Nidle - 9 september 2014

4 Manik, 5 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi kommer tillbaka med mycket att tala om! Era olika program för att ge er välstånd finns här! Nu behöver ni bättre förstå vad som sker med var och en av er. Era kroppar håller på att omvandlas från grunden och göras redo för era slutgiltiga förändringar som ska förvandla er till fullt medvetna LjusVarelser. Denna omvandling sker i etapper och på ett sätt som gör det möjligt för din kropp att anpassa sig. Ibland är dessa justeringar svåra för er. Dessa så kallade uppstignings- symtom är något som ni alla känner. Du kan uppleva en konstig hjärtrytm eller att du blir mer trött än vanligt efter en ansträngande träning. Svårighetsgraden hos det du möter är förutbestämd av Himlen genom de agendor som gavs till din kropps många väktare. Du gick med på dessa agendor innan du förkroppsligades på det här jordiska planet. Noggranna instruktioner gavs till våra medicinska team om hur man rapporterar varje individs livsviktiga andliga, mentala, emotionella och fysiska tecken. Dessa mätningar hjälper oss att dagligen omforma din personliga kristall-ljus-kammare.

Första kontakt behöver ske vid en gudomlig tidpunkt. Tills dess kontrollerar våra kontaktpersoner ständigt dem som så flitigt och underbart ger er värld möjlighet att förändras från mörker till Ljus. Den här processen har tagit mycket lång tid. Den påskyndades i hög grad genom Anchara-Alliansens plötsliga helomvändning, förorsakad av speciella dekret från Anchara-enheten. Dessa dekret länkades ihop med ärkeängeln Mikaels gamla profetior för den här galaxen. Vi håller nu på att slå samman våra flottor och föra in nya medlemmar från de stjärnnationer som bildades när Ancharas olika mörka stjärnimperier skingrades. Dessa nya nationer önskar djupt att erhålla LjusKroppar och lära sig hur de ska användas för att göra uppstigningen. En av era framtida arbetsuppgifter är att hjälpa våra medarbetare inom den Galaktiska Federationen med att lära dem dessa speciella gåvor. Er visdom och kunskap i dessa frågor kommer att bli särskilt användbar till att låta dessa nya stjärnnationer lära sig dessa färdigheter.

Medan vi arbetar mot tidpunkten för första kontakt, samlar vi in kunskap om framtida landningsplatser och parar ihop var och en av våra mentorer med er. Själva mentorskapet är ganska komplicerat och kräver ert fulla samarbete. Var och en av er måste se djupt inom sig och välvilligt frigöra de inre "demoner" som du fått sedan födseln. Därför behöver din mentor få arbeta med dig för att attackera och sedan frigöra alla dessa "demoner". Så snart Anunnaki fick en viss kontroll över er, började de att arbeta med er rädsla för att bättre kunna hantera er. Sammantaget bär mänskligheten på jordens yta med sig ett arv från dessa första "terrorfällor" som påtvingades er av Anunnaki, liksom även nya fällor som påtvingats er genom era förfäders nedärvda erfarenheter. Dessa ökar ytterligare komplexiteten hos de skräckvälden som i början först tänktes ut av Anunnaki. Allt detta och mycket mera ska omvandlas och släppas genom våra mentorer.

Det som ligger omedelbart framför er är välstånd och uppkomsten av nya regeringsformer. Två månader efter att detta sker, kommer avslöjandet (disclosure) att inträffa. Vi förväntar oss helt och fullt att detta tillkännagivande kommer att leda till våra. Vid samma tidpunkt, kommer vi att se de första lektionerna från era Uppstigna Mästare. Dessa lektioner ska sätta igång och göra er redo inför många nya och häpnads-väckande fakta som ni behöver veta. Anunnaki började sin tid tillsammans med er genom att hitta på en mycket vilseledande och manipulativ ursprungs-berättelse. Denna gjordes på ett sätt så att de kunde basunera ut för er att de var skapar- gudar. Anunnaki kunde sedan göra upprörande saker för att upprätthålla den här kontrollen. Dessa berättelser måste ersättas med Sanningen. Ni behöver ta tillbaka er kraft och fritt och rättfärdigt korrigera fasorna från det förflutna. Då kan ni bli fria att acceptera oss. Vi kommer bara såsom företrädare för era förfäder. Vi kommer för att som gåva ge er fullt medvetande och med möjligheten att återuppta er speciella position i den här galaxen!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i frid och glädje! Överallt på den här jorden bereder våra medarbetare väg för ert välstånd, er frihet och för att få tillbaka er välsignade personliga suveränitet. Det finns tre heliga nätverk som inrättats för dessa gudomliga ändamål. Det första är till för att försäkra er om ert välstånd. Det andra handlar om återgång till allmän civilrätt och det tredje gör det möjligt för en ny regering att träda fram. Det nuvarande finansiella systemet, med sina olagliga utbetalningar till lagstiftare och olika regeringsdepartement, är idealiskt för särintressen och för ett vidsträckt maktmissbruk. Detta strider mot det som Himlen önskar för er. Ytterligare ont utgör den stora lagförvrängningen. Detta skapar en moralinriktning som också går emot era bästa vardagsintressen. Himlen önskar förändra allt detta och ge alla en trygg miljö.

Skaparen gav er heliga rättigheter, och dessa välsignade gåvor kräver en verklighet som kan hedra dem. Det är därför som våra medarbetare skapade två av dessa heliga nätverk. En rättvis, allmän civilrätt behöver återigen tillämpas för verklig rättvisa i era länder. Varje individ behöver få veta att en sann juridisk moral existerar. Knutet till detta finns uppkomsten av en storstädning på många nivåer inom ledningsskikten. Lagar liknande NESARA infördes för att bilda prototypen för sådana åtgärder. Välstånd kan göras permanent bara om regeringen verkligen är rättvis och rimlig för alla. Detta kan bara ske om dessa välsignelser gör en komplett storstädning möjlig. Det är viktigt att byta styressätt från krig och konkurrens till en fredlig inriktning och en villighet att samarbeta med alla. I en sådan miljö kan vår undervisning slå rot och leda till en verkligt gudomlig förvandling.

Slutligen finns den viktiga frågan om att föra över fonder till er, fonder som antingen togs illegalt i det förflutna eller härrör från en stor förvärvad ström av överflöd. Dessa fonder finns i goda händer och ska delas ut till alla. Det nuvarande systemet med begränsningar och brist strider verkligen mot det som har påbjudits för alla i den här verkligheten. Ni är Himlens speciella barn och det är dags att befria er från brist och ge er verktyg för att uppnå era käraste drömmar. Det är dags att avsluta den gamla maktstrukturens "katt och råtta-lek", som hållit er i ett hål, oförmögna att uppnå era djupaste önskningar. Vi Uppstigna Mästare har tillbringat årtusenden för att hålla er fast vid moral och till Himlen. Detta skall nu utvidgas på ett sätt som gör att ni blir medvetna om och uppnår era sanna mål. En speciell tid för alla har till sist kommit! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi vårt veckomeddelande till er. Som ni kan se, görs viktiga framsteg, som garanterar er ert välstånd och er frihet. Förbli fokuserade på dessa mål och se hur några underbara händelser inträffar framför er! Gör allt detta i Kärlek och Glädje! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge