Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 9 juni 2015

Sheldan Nidle - 9 juni 2015

4 Ahau, 18 Pax, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer i dag och vet om vad som händer här. En rörelse håller snabbt på att växa fram runt den här världen. Den här rörelsen har gett tillstånd till att ett nytt finansiellt system skapas och de tidigare stora makthavarna i er värld böjer sig inför det. För närvarande är ännu inte denna verklighet fullt offentlig eftersom ett antal rättsliga processer behöver slutföras. Dessa slutliga processer kommer att ta tid. Var dock medvetna om att dessa sista formella dokument inte kommer att försena överföringen av de första pengarna till mängden av humanitära projekt. Dessa pengar förväntas anlända inom kort. Den mörka kabalen vet mycket väl vad allt detta verkligen innebär. Dess långa tid med ohämmad makt närmar sig sitt slut. Snart kommer det att vara möjligt för den nya NESARA-regeringen att ta makten. När detta slutligen sker ger det möjlighet till att skuldavskrivning formellt deklareras och att den långa UFO-mörkläggningen avslutas. Således kommer ni att befrias från ett antal enorma skuldbördor och en återbetalning av alla pengar som illegalt tagits från er kommer att återställas till er (övers. anm. Återbetalning av illegala pengar gäller främst i USA). Detta blir ett av de sätt på vilket ert allmänna välstånd kan börja.

Strategin innebär naturligtvis att avlägsna den mörka kabalen från makten och skapa ett nytt paradigm för den här verkligheten. De Uppstigna Mästarna har åtagit sig att ge er en del lektioner. Dessa förändringar utgör grunden för de nya uppfattningar, som behövs för att förstå hur det blir så snart detta nya regeringssätt och finansiella system är fullt installerat. Den här nya världen är faktiskt bara en av många övergångsfaser som ni kommer att komma till insikt om så snart den här världen förändrats. Du kommer att bli en person som kan uppnå dina drömmar. Ekonomisk skuld kommer inte att finnas längre och en stor mängd humanitära projekt kommer att hjälpa er att uppnå era drömmar. Målet är att förse var och en av er med resurser så att ni kan genomföra det som är er del i denna väldiga process. Vid rätt tillfälle kan vi så slutligen landa och presentera era mentorer för er. Denna punkt kommer att utgöra en vattendelare för er. Våra mentorer kommer att starta upp en process, där ni kan lära er om era förfäder och lära er vart ni ska ta vägen efter att ni återvänt till fullt medvetande. Den här processen är i själva verket bara en början.

Väl förborgad inom er finns en storslagen framtid. Denna framtid kommer bokstavligen att ta er till stjärnorna. Var och en av er kommer att bli medlemmar i den här nya stjärnnationen. Du kommer att lära känna skönheten hos varje vattenvärld. Du kommer likaså att kunna bli en framtida medlem i våra många rymd och utforskningsflottor. Framför er ligger en värld som är helt oigenkännlig. Vi har sett när var och en av er försöker föreställa sig hur er framtid kommer att bli. Den här galaxen är vidsträckt. Ni saknar dock sätt att lätt föreställa er dess verklighet. När vi börjar en resa utåt från våra hem ser vi fram emot att samverka med dem som utgör våra många besättningar. Normalt tar det omkring en månad i jordisk tid att genomkorsa den här galaxen. Sedan ligger många galaxer framför er som Skaparen så klokt byggt upp för att skapa den här delen av det fysiska. De flesta av oss har besökt hundratals av dessa många stjärnsystem. Det fysiskas oändlighet är något som vi alla känner till. Vi förstår att du ännu inte inser hur du är ett barn av Skapelsen.

Allteftersom du växer i medvetande blir du medveten om hur alla dina gåvor kan delas med hemvärlden och med denna enorma fysiska skapelse. Vi är alla förenade med varandra och med den stora strängen av stjärnor, planeter och galaxer. När vi reser från galax till galax iakttar och observerar vi i vördnad den till synes oändliga skönheten i den här Skapelsen. Nu är vi i vår stora flotta absorberade av det här solsystemets underverk. Den stunden närmar sig snabbt då ni kommer att möta oss. Detta kommer verkligen att bli en imponerande händelse. De flesta av er glömmer att ni är Varelser från stjärnorna. Det nuvarande förhållandet har funnits alltför länge. Er dödlighet är i själva verket någonting som ett fåtal prackade på er för tusentals år sedan. Ni är Varelser från stjärnorna och ni behöver få tillbaka de manifesterande förmågor som ni har förlorat. Ni är i själva verket sanna fysiska änglar. Ni har ett öde som vi har för avsikt att återställa. Ni är vår familj och för nästan tretton tusen år sedan förlorade ni detta storslagna perspektiv. De mängder av världar som vi bebor är inte längre en del av ert minne. Vi har för avsikt att vända detta tillbaka till er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare. Den här tiden är en övergångstid. För länge sedan, på det gamla Atlantis, förlorade vi våra minnen. Vi knöts samman med ändliga, dödliga liv fyllda med rädsla och fruktan. Efter en tid erbjöd Himlen dem av oss som förde rena och heliga liv en chans att hjälpa våra bröder, och i tur och ordning vägleda dem genom det oheliga träsk som byggts upp av Anunnaki och deras hantlangare. Vi tog detta som en helig välsignelse och succesivt anslöt vi oss till dem som utsetts innan oss. Vi accepterade gärna de regler som gavs oss och använde vår förvärvade kunskap för att gynna mänskligheten. Under årtusendena har vi vuxit i antal och format de många Broderskap och Systerskap som ni känner till. Var och en av dessa ägnar sig åt att förbereda er inför antingen tillträde eller framtida integrering av en helt återställd mänsklighet. Den här mörka världen som inrättats av Anunnaki håller på att återvända till Ljuset. Vår heliga uppgift är att vara en del av denna mycket ärorika förvandling! Halleluja! Halleluja! Halleluja!!!

Allteftersom du stiger i medvetande måste dina tankar bli mer fokuserade och mer positiva. Det är viktigt att du inser hur lätt negativa tankar länkas samman och kan försena det du vill visualisera. Ta er tid att komma samman och använda era gemensamma tankar till att föreställa er ett mycket positivt resultat. När ni gör detta regelbundet, kan ni göra era positiva tankar till ett mer kraftfullt alternativ. Kom alltid ihåg att ni är mycket kraftfulla Andliga Varelser som blivit lärda att acceptera sin maktlöshet. Detta är en stor lögn! Ni ges möjligheten att bli mer medvetna om era bortglömda krafter. Allteftersom ni växer i medvetande bli då verkligt medvetna om att alla de olika fysiska smärtorna är växtvärk och en tydlig indikator på vad Himlen nu ger tillbaka till er. Er tid i mörkret är över! Ni måste få fullt klart för er hur underbart kraftfulla ni är! Många mirakler kommer att ske!

Gaia är mycket stolt över er! Ni placerades här för att bli den här världens speciella väktare, och faktiskt väktare för hela solsystemet. Det är en liten del av den här mänskligheten som blev det mörkas hantlangare. Era bröder och systrar i Ljuset är i färd med att separera dessa från er. När denna uppgift inom kort är klar, kommer ni att kunna se klart. Vi avser att lära er en del visdom, som gavs till oss när Himlen först tillät oss att vara era andliga vägledare. Denna visdom kräver att ni tar till er en uppsättning nya begreppsmässiga paradigmer. Vi ska visa er ett antal exempel som kan låta er göra det. Detta nya sätt att se på verkligheten fungerar som en förutsättning för det som er rymdfamiljs mentorer kommer att ge er. Hela syftet med den här kommande tiden är att göra er redo inför det ni behöver göra innan ni återvänder till fullt medvetande. Var redo och förberedda på det som så magnifikt kommer att följa!!!

Idag fortsatte vi våra budskap som ska förbereda er inför en ny verklighet. Den här processen närmar sig en speciell punkt. Era andliga familjer och rymdfamiljer är nära den seger som påbjudits av Himlen. En del mycket speciella händelser ligger nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge