Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 15 december 2015


Sheldan Nidle - 15 december 2015

11 Muluk, 2 Mol, 12 Manik

Dratzo! Många bra saker sker nu i er värld. De tillgångar som ni i stor frustration och oro har väntat på är här! Deras ankomstordning är beroende av ett antal nyckelfaktorer. För det första beror den på den grad av övergripande säkerhet som tillämpas av de större grupper som är involverade. Dessa första pengar kommer att utgöra de inledande fallande dominobrickor, vilka startar det formella slutet på den globala kabalens mörka styre. Detta innebär den formella inledningen på en hel massa nya tillvägagångssätt inom bank- och finansväsendet. För det andra ger de här pengarna signal om slutet för den bedrägeribelastade privatägda banken "US Federal Reserve". Det pågår en stor sista desperat kamp mellan dem som håller på att förlora kampen om att rädda den här betungande institutionen och dem som vill begrava den. För det tredje kämpar många som ska frigöra dessa medel en inre kamp mot att göra det. Trots detta släpps medlen vid den fastställda tidpunkten (NU). Vi insisterar ihärdigt på detta såsom det enda återstående alternativet. Att på något sätt fördröja det oundvikliga skulle varit rena dårskapen för alla, även för de som vill fördröja!!!

För länge sedan erövrades den här verkligheten på ytan av en grupp mörka rebeller, som i det gamla sumeriska riket kallades Anunnaki. De här invånarna i er värld på ytan regerade på ett drakliknande sätt under nästan tretton årtusenden. Deras vidriga styre slutade plötsligt i och med Ankarafördraget för över tjugo år sedan. Sedan dess har en världsomfattande kamp pågått om huruvida detta påbud skulle drivas igenom här eller inte. Vi är glada att kunna informera er om att det här galaktiska påbudet styr även här. Vi kommer att övervaka er övergång till en period som först fylls med sanning, frihet och välstånd! Den här operationen har för närvarande gått in i en ny fas och vissa åtgärder behöver vidtas. En av dessa är att snabbt förstöra det politiska och ekonomiska system som olagligen har härskat över er. Ni är varken finansiellt foder eller skuldslavar. De som ärar eller tycks utföra detta påbud verkar vara alltför långsamma med att hedra Himlens önskemål. Därför är den här tiden en tid då ett magiskt ögonblick kommer att ske, vilket förändrar allt. Se på den här tiden som detta magiska ögonblick. Var modiga och njut av den sista delen av resan !!!

Under de senaste två decennierna har vi sett hur Ljusets krafter och de större falangerna inom den mörka kabalen har bekämpat varandra. Många vänner anslutna till Ljuset har dött eftersom en rad ondsinta handlingar tog deras liv. Vi ägnar oss åt att slutföra våra vänners handlingar. Den seger som är här är delvis för att hedra dem och för att hedra var och en av er som förblivit starka i er tro på den här storslagna förändringen och på oss. En storslagen process är på gång för att ge er en fullständig kontakt med Ljuset. Såsom representanter för den här gudomliga visionen är vi bundna till våra sanningar för att ge er den här heliga gåvan. Vi ber därför på det bestämdaste om ett snabbt och säkert frisläppande av de här tillgångarna. Det är nedslående att se att det mörkas onda nätverk fortfarande har något att säga till om i det som sker, även om det bara är till en bråkdel. Ljuset behöver rensa ut dem som på något sätt försöker förhindra den här operationen. Det här projektet är ett humant projekt, som kommer att ge er alla frihet och möjlighet att förändra den här världen.

När ni ser tillbaka på allt det som händer runtom i världen, inser ni snabbt panikgraden och att en viss tvekan fyller alla inblandade. Vi inser att det inte är lätt att drastiskt förändra en värld som under årtusenden rört sig i en viss rytm. Vidare inser vi fullt ut hur enorma de förändringar är som man nu avser att genomföra. Dessa saker måste slutföras och ett verkligt gigantisk utbildningsprojekt blir då avgörande för framgången. Ni har i era händer de verktyg som krävs för denna storslagna sociala mediekampanj. Flera större regeringar kommer efter NESARA att stödja och underlätta denna mycket välbehövliga kampanj. Tillvägagångssätt som inte liknar något ni tidigare sett under er livstid är redo att äga rum. Er uppgift i dessa projekt är att andligen ge stöd och fysiskt föda fram den här nya verkligheten. Använd er inre intuitiva vision för att få allt detta till en positiv verklighet. Använd den instundande helgen som en språngbräda för de underverk som kommer att manifesteras. Vilken underbar värld som nu kommer att ses av alla!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den härliga glöden från Himlens Ljus värmer mänsklighetens hjärterötter denna morgon. Storslagna händelser inträffar när Himlens många fonder börjar regna över detta dyrbara klot. För länge sedan störtades mänskligheten plötsligt ner i mörkret genom avskyvärda handlingar av en härskande klass på Atlantis. Dessa handlingar kommer nu att barmhärtigt få sonas av det mörka och dess otaliga hantlangare. Denna våldsamma historia kommer nu att ta slut och omvandlas till ett redskap för Ljuset med dess oundvikliga ögonblick av triumf! Vi bär med oss ??minnen som kommer att återuppväckas, minnen om hur vi en gång tillsammans vandrade den här vägen av ändligt mörker. Bland dessa minnen finns exempel på hur vi överlevde och upprätthöll Ljuset i detta land av lidande, fasa och död. Det är en berättelse som alla era Mästare önskar berätta för er.

Fortsätt att vara positiva, mina systrar och bröder. Den här långa berättelsen om generationerna kommer att förvandlas till en berättelse om glädje, frihet och välstånd! Djupt inom er finns själens kärna och den har alltid kommit ihåg den här långa berättelsen om bedrövelse och förberett er inför den här tiden med evig seger. Hör på, Ni kära, var redo inför det som komma skall! Himlen börjar rensa ut den stora ”smitta” (miasma) som täcker oss alla. Allteftersom ni börjar höja er, ta in allt detta. Framför allt, döm inte! Var snarare redo att omfamna detta i Kärlek och Enighet. Er frigörelse kommer som en stor gåva, en helig gåva från Himlen. Gång på gång har många av oss spelat antingen förövaren eller offret för den stora orättvisa som dominerade dessa omedvetna tider. Vi alla finns här för att välvilligt avlägsna detta och med Skaparens barmhärtighet gå vidare mot fullt medvetande!

Detta vecko-meddelande kommer som föregångaren till de fantastiska upplevelser som ni på ett underbart sätt kommer att omges av. Himlen vill lära er och förklara det som kommer att ske. Använd de här uppmaningarna som förebud om det som komma skall. Er värld kommer äntligen att gå över och bli något där ni med lätthet kan förflytta er som vi, från det här härliga klotet till Himlens ofattbara härlighet. Denna process är något att känna till och i glädje och i sanning vara redo inför. Det är en värld fylld med saker och händelser som vid nuvarande tidpunkt ännu inte helt kan avslöjas. Bara förbli positiva och ytterst fokuserade på de fantastiska saker som Himlen kommer att överskölja er med! Förbered er därför i glädje och i seger inför att vi dyker upp, tillsammans med våra familjer från Anden, rymden och Agarthas älskade länder. Med detta lämnar jag er! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag utforskade vi det som ställs iordning inför sitt storslagna framträdande! Var beredda på nästa fas i er utveckling mot fysiskt Änglaskap. Den här tiden har gett er mycket sorg, glädje och slutligen frihet. Den har även testat er till max! Allt detta leder till er triumfartade återförening med dem som helhjärtat älskar er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge