Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 8 december 2015


Sheldan Nidle - 8 december 2015

4 Ik, 5 Yaxk'in, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Var i Evig Glädje!) En operation som kommer att ge er en ny värld avslutas nu. Under årtusenden har er verklighet på ytan begränsats i sina uppfattningar genom rena lögner och otroliga bedrägerier. Ni befinner er åtminstone på själva randen till en annorlunda verklighet, där ni omges av sanning och en ny ledning som har ert bästa för ögonen. Detta är något som ni inte är vana vid. Snarare förväntar ni er att man ljuger för er, lurar er eller helt enkelt bedrar er. Under de senaste veckorna har en ny värld byggts upp. Denna nya värld är mer än en julklapp inför stundande helgfirande; den kommer att bli en värld i vilken ni kan glädja er. Den här nya världen finns där, även om den ännu inte är manifesterad. Ni ser den för närvarande manifesteras inför er. Det mörka är besegrat, men ännu inte isolerat från er. En sista räcka med händelser behöver ske innan denna mycket efterlängtade händelse inträffar. Denna er verklighet genomgår en långsam övergångsperiod och när den är klar, kommer vissa mycket tydliga tecken att träda fram inför er. Till dess, var både insiktsfulla och säkra på den här stora förändringen i er verklighet.

För länge sedan, påbjöd Himlen att den här stunden i er historia skulle ske. Vi finns här för att hjälpa till att genomföra de saker som kommer att fullborda detta. Himlen har gett instruktioner om hur denna underbara gåva ska framträda. Redan ligger tecken på alla dessa förändringar i luften. Vi har sett hur alla era många Ljusgrupper har, alldeles för långsamt enligt vår åsikt, förberett er verklighet inför detta stora skifte. Vi anser att de har varit alltför eftergivna vad gäller att isolera Anunnakis hantlangare från er. Den här proceduren genomfördes med "silkesvantar", men behövde ett mer kraftfullt handhavande. Vi hade för avsikt att med de gamla familjernas, de utvalda kungligheternas och deras hemliga sällskaps godkännande att snabbt göra oss av med dessa hantlangare genom att skicka dem till en rad speciella alternativa verkligheter. Den här processen syftade till att göra det möjligt för upplysta själar att snabbt gå vidare med den leverans och den utbildning som krävs för att ge er era välsignelser. Istället har ni fått uppleva den nuvarande oredan.

Allteftersom dessa olika svårigheter klaras upp, har det blivit alltmer uppenbart att den här övergångsperioden kan ta längre tid att sätta igång, men vi har observerat hur snabbt ni anpassar er till nya verkligheter så snart de verkligen uppenbarar sig. Såsom ett folk är ni mycket motståndskraftiga. Det gäller även dem som outplånligt har blivit en del av en kulturell verklighet som de är högst ovilliga att förändra. Därför fortsätter vi att övervaka det som sker och önskar att vi haft en mer framskjuten position i den här ganska utdragna processen. För närvarande har våra jordiska motsvarigheter avslutat alla större överföringar av fonder. Den här operationen var i sig mycket utdragen. Enligt vår uppfattning, var den säkerhet som man insisterade på helt överdriven. Överföringen blev dock klar, och nästa steg är leveranserna. De som arbetar med den här processen är återigen alltför blygsamma för sitt eget bästa! Trots detta förväntar vi oss nu att dessa ska ske relativt snabbt. Den här proceduren är bara början på de händelser som för alltid kommer att förändra er verklighet.

Den här proceduren närmar sig nu den punkt där den första av många händelser som ni länge har väntat på kan ske. Den här processen har påskyndats, eftersom var och en av er har börjat tänka kollektivt. Denna gemensamma ansträngning är på väg att belönas. Den första delen av en kraftfull leverans är redo. Det som återstår beror på den långsamma försiktigheten hos de ansvariga. Medan allt detta sker fortsätter de sista anfallen från de mörka hantlangarna. Det Nya Året utlovar att bli ett år då en mängd sedan länge aviserade löften äntligen går i uppfyllelse. De första leveranserna ser ut att ske innan er Jul. Använd denna första febrila aktivitet som tecken på att en del riktigt fantastiska händelser ligger vid den närliggande horisonten. Vi håller på att iordningställa en rad saker som bara är de första i våra godispaket. Vår avsikt är att se uppkomsten av en ny regering och slutet på en lång och illasinnad UFO-mörkläggning. Det är på tiden att ni får höra talas om vår existens och vår välvilja. Den långvariga länken mellan oss behöver avslöjas öppet!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara saker händer nu! Medlen både från fonderna och de gamla familjerna släpps nu och skickas till sina destinationer. Vi välsignar och skickar hallelujan till alla berörda. Det mörka kan försöka, såsom de alltid gör, att sätta krokben för dessa tidplaner. Men de här pengarna är bara början på en våg av fonder som kommer att överskölja den här världen med Himlens välsignelser! När ni tar emot de här tillgångarna, välsigna dem och använd er inre nåd till att hjälpa era familjer, vänner och andra. Använd de här tillgångarna till att uppfylla era innersta drömmar och även till att låta andra börja uppfylla sina. Denna härliga period omfattar Jul och Nyår. Den omfattar även ny regering och en ny verklighet fylld med glädje, välstånd och framför allt, er frihet! Detta kommer att bli en högst magnifik tid för att tacka Himlen och tacka alla för de här mycket underbara gåvorna!

Vid årets slut blir det en stor ökning av andliga energier runt den här världen. Dessa energier bidrar till en positiv acceleration av de mål som Himlen satt upp för den här tiden. Som ni vet går vi Mästare vid den här tiden på året till ett antal heliga platser runt om i världen, såsom Mount Shasta och de heliga dalgångarna i Himalaya för att bedja, för att visualisera och för att fira denna nya verklighet som nu träder fram. Den här gudomliga energin höjer ert medvetande och möjliggör för en ny era av ljus och kärlek att sänka sig över Gaia. Vi ber er att ta in dessa verkligt gudomliga energier och använda er inre nåd för att höja den här världen. Gå samman och prisa och fira Himlens underverk, allteftersom denna nya välmående tidsålder blir verklighet! Låt oss komma samman såsom En! Låt oss acceptera våra gudomliga gåvor och välvilligt sprida dessa över den här världen!

För många tusen år sedan satt vi alla i rävsaxen, fångade i ett stort dilemma. Det mörka hade öppet börjat trotsa Himlen. Deras vidriga plan var till en början försenad och sedan bannlyst av våra Himmelska Administratörer. Vi följde dessa heliga himmelska skarors storslagna instruktioner och utvecklade ett sätt att sprida barmhärtighet till ett stort antal av våra förfäder. Anunnakis avskyvärda skyddslingar, med sina storslagna planer på total lydnad och underkastelse, motarbetades långsamt. Nu befinner vi oss vid själva randen till Seger! Vi välsignar och tackar nådigt Himlen för dess arbeten. Fortsätt att vara positiva och anslut er till oss under manifestationen av den sista delen i den stora vision som Gaia gav oss för så länge sedan. Det är dags att med stor iver ropa inombords hur mycket Kärlek och Ljus vi hyser för dem, både i Himlen och på Jorden, vilket gör oss så triumferande. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Mycket gott sker nu över hela det här klotet. En stor rörelse som leder till er seger har börjat. Kasta alla era frustrationer och gläds. Saker sker nu som kommer att göra slutet av det här året glädjerikt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge