Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 8 oktober 2013

Sheldan Nidle - 8 oktober 2013

6 Batz, 14 Tzotz, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer med mycket att samtala med er om. De som under årtusenden har kontrollerat er värld är sjuka och oroliga över det faktum att tiden för deras kapitulation snabbt närmar sig. Vi tar med glädje emot dessa nyheter och ändå förstår vi hur overkligt detta känns för dem, liksom för deras forna herrar Anunnaki, som endast planerade segrar och snabbt blev främlingar att besegra. Nu ska de kapitulera och verkligen möta det faktum att deras makt håller på att glida dem ur händerna. De som ska ta över styret, (the caretakers) planerar att det gamla gardets avgång ska sammanfalla med erkännandet av den skada som de orsakat inom så många områden genom sin hårdhänta regim, såsom fifflet inom finansens domäner, inom regering och världsekonomi. Ert rättsystem kommer att ordna med gravskriften över den här perioden i er historia. Den mörka kabalen ska bevittna en ny period, där var och en av er återfår den frihet och den personliga suveränitet som är er naturliga rätt. Då kommer ni även att möta era andliga familjer och rymdfamiljer och en tid med glädje och välstånd för mänskligheten kommer att födas!

Vi har ofta talat om vad den nya regeringen kommer att förse er med. För oss är en av höjdpunkterna naturligtvis slutet på den mörkläggning som hindrat oss från en mycket försenad kommunikation med var och en av er ansikte mot ansikte. Det primära syftet med vår närvaro här är att vara era mentorer medan ni återvänder till fullt medvetande och detta inleds formellt när masslandningarna sker. Denna första kontakt-operation till Gaia har redan från början varit ett välkommen-hem-uppdrag. För nästan 900 000 år sedan kom era förfäder till Jorden för att bosätta sig i det land som ni känner till som Lemurien. Detta utgjorde en del i en överenskommelse mellan Gaia och mänskligheten och detta heliga uppdrag behöver erkännas och hedras av er. Vi ska förse er med prototyper som kan hjälpa er genomföra denna gudomliga uppgift. Ni kommer även att ha invånarna i Agartha till er hjälp att framgångsrikt utföra detta uppdrag. Vad gäller er stjärnnation, kommer Himlen att låta Elohim återföra ert solsystem till dess ursprungliga tillstånd, så att det står färdigt för er att använda som hemmabas. Er stjärnnation äger ett högst magnifikt öde!

Medlemskapet i denna stjärnnation kommer välvilligt att utvidgas till er av invånarna i Agartha och protokollen för detta kommer att förklaras av högsta rådsförsamlingen i Agartha. Ni kommer att välkomnas till Inre Jorden och kommer att kunna ta del av den långa historia som undanhållits er av era tidigare överherrar. De Uppstigna Mästarna är redo att undervisa er i en rad speciella lektioner som kommer att hjälpa er att dra undan ridån från er påtvingade minnesförlust. Mycket kommer att ske som för er till den punkt där ni kan återgå till mänsklighetens naturliga medvetandetillstånd. Så snart ni befinner er i fullt medvetande kan ni förbereda hela solsystemet inför dess framtida roll som en viktig konferensplats. Vid dessa konferenser kommer de tidigare Ankarabarnens nya roller att planeras och hit kommer galaxer att bjudas in till en kraftfull union för att sprida Ljus över den här delen av det fysiska. I ljuset av detta underbara öde gläds vi över det som nu händer här. Var medvetna om att en högst nådefylld rad av märkliga händelser kommer att öka Ljusets kraft och tillåta den gudomliga planen att utveckla sin fantastiska ordning runt omkring oss.

De kommande tiderna är de sista tiderna för er gamla verklighet. Ert samhälle ska omvandlas till ett galaktiskt samhälle. Detta kommer att uppnås genom en underbar symmetri som nu utspelar sig runt om i er värld. Genom en fantastisk serie av sammankopplingar har ett vidsträckt nätverk bildats som i stort sett är okänt för de flesta av er. Allteftersom det fortsätter att blomstra och sprida sig, gör vi allt vi kan för att sponsra dessa spridda delar att ansluta sig med varandra. Inte en dag går utan att någon del av det här nätverket upptäcker och kopplar ihop sig med denna ständigt växande väv. Liksom barn som utforskar en ljus ny värld, känner denna expansion inga gränser. Dess kapacitet och omfång accelererar, och detta ger en indikation om att er nya verklighet är helt och hållet oundviklig. Detta gräsrots-nätverk har ett eget liv och kan inte stoppas. Det handlar om att gå samman med de nya strukturer som våra allierade bygger upp och den efterföljande smältan kommer att ta det hela till en ny nivå. Detta är den punkt då denna tysta revolution kommer att göra sig känd. En ny epok för mänskligheten manifesteras inför era ögon!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer i ett tillstånd av stor välsignad glädje! Den här världen, som vi länge har haft hand om, är redo för en rad stora åtbörder, vilka kommer att tvinga bort det mörka från deras oroliga tron. De som i arrogans och girighet har kontrollerat detta land kommer att avlägsnas, allteftersom en ny makt stiger upp på deras tidigare tron. Denna Ljusstyrka kommer att skapa välstånd, fred och frihet för alla. Vi befinner oss i feststämning medan vi väntar på de tillkännagivanden som, i detalj, offentligt utropar den här befrielsen. Det kommer att bli en tid med stort jubel eftersom alla finansiella skulder stryks och alla inkomstskatter upphör. Diverse välståndsprogram som kommer att föra ut stor rikedom till alla kommer att följa den nya guldbaserade hårdvalutan. Det förflutnas fasor kommer att blekna bort och ersättas med gudomliga dekret som låter alla lära sig om sitt sanna ursprung och sin historia. Det är vår uppgift att informera er om detta, liksom om många andra saker.

Vi kommer med en enkel, strålande Kärlek som genomsyrar varje välsignad händelse och som kommer att ange tonen inför ett adjö till de falska föreställningar som för er dolt förekomsten av vår familj i Agartha. Inom Gaias kropp finns en magisk femdimensionell värld som gett oss näring och skyddat oss från det mörkas upprörande verksamheter. Inom kort kommer ni att lära er om era relationer till dem, som har axlat bördan att behålla Ljuset inför det mörkas lögner, förvanskningar och våld. Tapperheten och modet hos er familj från Inre Jorden kommer att belönas med en gudomlig nåd som garanterar oss en högst efterlängtad seger. Tillsammans skall vi upprätta en ny värld, som bekräftar varje individs heliga självbestämmande. Detta låter Gaia börja en omgestaltning som kommer att förena hennes nu separerade inre och yttre jag.

Dessa heliga händelser gör att Ljuset återfår befälet över er högst värdefulla planet och detta majestätiska solsystem! Vi ser på det som ska ske i full insikt om dess stora omfattning och betydelse. Under tretton årtusenden har ni lidit medan det mörka plundrat er värld. Den kommande Uppstigningen kommer att belöna Jordens mänsklighet för allt ni har stått ut med. Ner genom en lång parad av generationer reducerades era liv till ett spår av till synes oändligt lidande och kamp, som kulminerade i den oundvikliga döden. Dessa rädslor som tidigare sysselsatte er helt håller nu på att försvinna! En kort tid av nåd kommer att befria er från dessa lidanden och föra er fram till randen av fullt medvetande. Himlen har accelererat de fysiska förändringar som behöver genomföras innan ni kan slutföra dessa komplexa processer i er personliga LjusKammare. Ni befinner er på tröskeln till en aldrig tidigare skådad ny epok!

I dag fortsatte vi våra veckosamtal. Vi informerade er om händelser som inträffar runtom i er värld. Tiden närmar sig inför en högst genomgripande omvandling. I den här nya verkligheten kommer ni att kränga er in i ett nytt medvetande som kommer att förbereda er inför mötet med era andliga familjer, era rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden. I detta tillstånd av fullt medvetande kommer ni att utföra ett mycket lyckosamt öde! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge