Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - March 8, 2011

March 8, 2011

11 Manik, 5 Ceh, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer till er med mycket att prata om. För närvarande befinner sig våra Jordallierade i djupa diskussioner med den sista mörka kabalen beträffande deras formella abdikation. Detta enda beslut skapar förutsättningar för den officiella installationen av en rad övergångsregeringar. Dessa regeringars första åtgärd är att häva varje pågående nationellt nödläge och annullera alla kvarvarande statsskulder. Dessutom kommer personliga skulder i form av kreditkortskulder, inteckningar och banklån att avskrivas. Inkomstskatter kommer att upphöra och gjorda inbetalningar återbetalas till landets skattebetalare. Fred kommer att utropas och alla krig upphöra. En rad särskilda överenskommelser som berör dessa frågor kommer att undertecknas av alla nationer. Vidare kommer ett nytt hårdvalutasystem, som backas upp av guld och silver att införas, och detta kommer att kopplas samman med leveranserna av överflödsprogrammet till alla mottagare. Dessa handlingar kommer att ändra er värld för evigt! Så snart de regeringar som godkänner omstruktureringen av era nya bank- och finansiella system är installerade, och så snart världens enorma rikedom omfördelats, gryr en ny epok för er planet.

Denna nya period i er historia utgör den sista etappen innan våra formella masslandningar. Vi är fullt medvetna om varför detta inledande skede är så viktigt för att lyckas med allt det som kommer efteråt, speciellt ert återvändande till fullt medvetande. Er värld kräver en kortare tid för att ta till sig det som händer och för att vänja sig vid de många nya verkligheterna. Moder Jord behöver likaså en viss tid då hennes egna åtgärder på ytan kan uppskattas till fullo av er. Denna period är till för att era samhällen och Gaia verkligen ska börja uttrycka sin Kärlek för varandra. Avslöjandeprocessen omfattar inte bara ett erkännande av vår närvaro, utan också avslöjandet av en stor mängd teknologi som kan lösa era många miljöproblem. Vi ser också detta som en period då vi kan bearbeta många av de rädslor som ni fortfarande har om vilka vi är och i detalj informera om hur ni skall vända tillbaka till fullt medvetande. Vi vill att ni ska få alla era frågor besvarade och att alla era betänkligheter lägger sig till ro. Det är viktigt att ni känner er bekväma och förberedda för det som den gudomliga planen påbjuder er.

Den Galaktiska Federationen har tagit på sig den unika uppgiften att forma er lysande framtid enligt den gudomliga planens önskemål. De som nu står inför slutet på sitt trettontusenåriga styre över er hade helt andra avsikter med er: de tänkte åsidosätta Himlens planer och placera er i ett högst helvetiskt rike. Denna möjlighet var inte vad Skaparen tänkt sig för er, och därför har vi tillbringat de senaste två årtiondena med att förneka det mörka deras mål. Nu är vi vid den punkt, där ni håller på att återgå till löftenas och glädjens värld, - den värld som Himlens gudomliga nåd avsett för er alla. De sista stegen för att få er tillbaka i rätt spår har säkerställts av såväl invånarna i Agartha som av oss. När ni ser er om på er planet, ser ni sanningen i att detta precis har börjat manifesteras. En våg av förändring och frihet sveper genom varje nation, tillsammans med en djup övertygelse om att ni inte är ensamma. Våra allierade på Jorden marscherar ivrigt mot en välförtjänt seger, och den pågående kollapsen av det mörkas makt visar hur nära UFO-avslöjandet vi verkligen är!

Dessa fakta ger oss stor glädje! Det är av största vikt att de hemliga mötena säkrar att den nya verkligheten fortsätter att utvecklas. Av den anledningen går vi aktivt in och blockerar för att förhindra användningen av en viss utrustning som skapats av det mörka, vilken är konstruerad för att krossa era nyfunna känslor av tilltro till att manifestera en ny verklighet. Dessa nya idéer skrämmer vettet ur de gamla mörka ordenssällskapen! Förr i tiden skulle de uppror som ni ser omkring er helt enkelt krossats på en enda dag. Nu växer sig denna nya energi, som i särskilt hög grad skyddas av oss, starkare för varje dag. Vi träffar dagligen våra Jordallierade för att se till att de inser skönheten i vad ni, var och en åstadkommer; men vi kan bara hjälpa till en viss grad. Det är viktigt att ni håller drivkraften igång och tar den till nästa nivå och till nästa fokuspunkt. Som vi sagt tidigare, att välja det galaktiska alternativet är knutet till en bestämd tidsplan. Det mörka gör kraftiga försök att stjälpa denna vagn och finner att de är helt oförmögna till att göra detta!

En mängd positiva faktorer håller på att stråla samman. Dessa gudomliga energier fullbordar det sista i de nya nätverk som krävs för att manifestera en ny verklighet. Vi är mycket nöjda med det sätt ni har hjälpt oss med dessa tillvägagångssätt. Våra gemensamma ansträngningar har skapat en stark ram för kommande steg, och olika regeringar gör stora insatser för att bana väg för det som krävs. Vi har sett hur kraftfulla ni alla håller på att bli. Himlen och hennes Änglar arbetar dagligen för att förändra ert fysiska, känslomässiga, mentala och andliga jag, och ni integrerar dessa nya uppgraderingar snabbt och bra. Tack vare detta enorma projekt vaknar allt fler av er och antalet som behövs för seger har inte bara uppnåtts utan även överskridits. Våra kontakter och diplomater är snabba med att informera de mörka om dessa fakta och betonar det fåfänga i deras pågående försök att motverka denna våg av uppvaknande.

Trots att det mörka förstår att det inte kan besegra ljuset så länge vi finns här, vägrar de mörka rådsförsamlingar som vi har dagligkontakt med, att öppet erkänna detta. Vi förstår deras motvilja, men inser också behovet av att snabba på med att öppet gå ut med sin teknologi. Det mörkas många typer av misslyckade farkoster och deras fåfänga försök med en anti-farkostsköld har inte avskräckt dem från sitt program att bevara status quo. Detta urholkas ytterligare och till och med försenas från tid till annan genom att flera av deras viktigaste vetenskapsmän och ingenjörer hoppar av. Den mörka kabalen är helt klart i ett tillstånd av panik och förvirring och vet inte vad man ska hitta på härnäst. Vi har för avsikt att tvinga fram dess kapitulation när Himlen så instämmer. Kabalens undanflykter och pågående förhalningstaktik ökar. Det är dags för dessa kabaler att ge upp och låta ert öde manifesteras!

De program som inrättats av våra Jordallierade är mestadels redo att aktiveras. Dessutom kräver era frustrationer ett mycket mer direkt handlande än vad som hittills varit tillåtet. Våra kusiner i Agartha är beredda att göra en del bakom kulisserna, som kan få oss till den punkt där kabalen skriver på flera viktiga avtal vilka upprättats av våra allierade på Jorden. En sista avgörande stund närmar sig. Er värld har hamnat i ett dödläge: hur röja undan det mörka och låta de olika välståndsfonderna fördelas globalt. Vår roll i detta är att använda våra goda kontakter och vår teknologi för att erbjuda en lösning på dessa nuvarande hinder för seger. Vi förstår att vi bara kan gå fram så snabbt som era ogrundade rädslor för oss tillåter. Samtidigt använder det mörka sitt propagandaprogram för att stimulera er främlingsfientlighet och er inneboende misstro mot allt som är annorlunda.

Era Uppstigna Mästare rådde oss att förvänta oss dessa reaktioner från det mörka. Detta dilemma kommer att lösas av omständigheterna kring era ekonomiska kriser och av det faktum att det mörka har ont om tid. Himlen förbereder sig för att påbjuda de instruktioner som ger oss fria tyglar att tillsätta de tillfälliga ”caretaker”-regimerna och sprida er planets stora rikedomar till er alla. Vi avser att se till att dessa nya regeringar blir både framgångsrika och helt skyddade från allt fortsatt spektakel från resterna av den mörka eliten. Anunnaki har lovat oss att de återstående mörka tricken som planeras av deras tidigare hantlangare på planeten kommer att motarbetas och att er seger ligger nära! Vi kommer att använda den tid som återstår till att förbereda oss för första kontakt.

Idag pratade vi om vad som sker och vad som är på väg att ske på er värld. Tillsammans ska vi marschera framåt och använda vår teknologi och våra förmågor för att förbereda er för återresan till fullt medvetande. Denna väg återförenar er med er Inre Jord, er andliga familj och era familjer i rymden! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge