Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 15, 2013

January 15, 2013

13 Chicchan, 13 Chicchan, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter att förflytta sig framåt mot den dag som valts av Himlen för att manifestera er nya verklighet. Vår familj från Agartha informerar oss om att deras förberedande del i den här operationen har nått sin fullbordan. Likaså bekräftar våra hemliga heliga allierade att deras verksamhet har nått den punkt som valts för dem av Himlen. Vi fortsätter att ge tillåtelse till användningen av vår teknologi för att hjälpa samtliga att se till att alla dessa sammanlänkade operationer manifesteras precis som planerat. Det enda som nu återstår för oss är att få det slutliga klartecknet från våra himmelska skaror. Denna signal kommer att ges till oss inom kort. Tills dess väntar vi, iakttar och övervakar det som är så nära att ske. Samtidigt befinner sig det mörka i panik och undrar hur och när arresteringarna kommer att äga rum. För närvarande finns en viss oro bland dem, eftersom många av deras medarbetare helt enkelt "försvunnit". Därmed kan de inte längre ignorera det faktum att deras bristande eftergivenhet, som så länge påtalats för dem, är en ofrånkomlig realitet och att deras maktpositioner inte kommer att vara så mycket längre. Deras stora förmögenheter har krympt ihop och banksystemet som de kontrollerar är nära att läggas ner.

Allteftersom alla dessa dramer utspelar sig verkar er värld på ytan trassla sig fram som tidigare. Ändå vet det mörka om att den här charaden nästan är över och att en ny ledning finns på plats i USA, redo att ta över makten. Övergången kommer att inledas med en rad tillkännagivanden som säkert kommer att förvåna de flesta av er. Sedan kommer den nya ekonomiska verkligheten att föra med sig en enorm suck av lättnad hos var och en av er, eftersom befrielsen från brist och oro förflyttar er in i glädje och överflöd. En skuldavskrivning av den här storleken kommer att läka alla dessa djupt förankrade klyftor i ett samhälle som varit eländigt skevt under årtusenden. De rika och mäktiga har använt dessa två skilda materiella standarder för att besegra massorna och tvinga dem att lyda. Nu ska allt detta avlägsnas och lika villkor ersätter den orättvisa värld som plågat er så länge. Dessutom införs ett styrelsesätt som "slår an en ton" som är mer i er smak. Men kom ihåg, att de här förbättringarna hos er situation bara förebådar mycket större förändringar framöver, inklusive Disclosure (avslöjandet). Här kommer ni till det magiska ögonblick då vi formellt kan presentera oss för er.

Vår ankomst förändrar allt. Er känsla av global identitet bygger på det faktum att ni är unika i kosmos. Men faktum är att ni inte är ensamma. Ni kom för länge sedan från hela galaxen för att kolonisera den här världen. Er ursprungliga koloni, Lemurien, var början på er tid på Gaia. För närvarande är ni låsta i ett tillstånd av minnesförlust (amnesi) som skapats av ett begränsat medvetande. Nu har stunden kommit då ni ska befrias från denna oförmåga att veta vem ni är och varför ni kom till den här vackra blågröna världen. Uppgiften att avlägsna er minnesförlust har getts till oss, och efter några decennier av förberedelser är vi redo att ta med er på en upptäcktsfärd som kommer att vända er tillbaka till de glädjeämnen och underverk som ett fullt medvetande innebär. Den första delen av den här resan börjar med våra utsändningar i media som förklarar vad som skall ske. Kort därefter kommer vi att landa och starta en serie öppna och grundliga samtal, vilka tillsammans med tekniköverföringar kommer att förse er med förutsättningarna för att återgå till ert ursprungliga, naturliga tillstånd. Sedan kan ni påbörja den individuella fulla medvetande-utbildningen som gör att ni kan börja skapa er nya stjärn-nation.

Huvudorsaken till att vi kommit till ert solsystem är inte bara att vaka över er, utan att återföra er till era andliga familjer och rymdfamiljer. Era förfäder i Agartha ser också fram emot att få utföra sin del i mentorskaps-processen. Hittills har Himlen hindrat dem från många av de saker som de velat göra för er. Nu har dessa begränsningar lyfts bort och vi förväntar oss att de ska spela en stor roll vad gäller att ge råd om ert nya styrelsesätt och att utarbeta ett antal policy och föreskrifter för ert nya bank- och finanssystem. Det är viktigt att ni snabbt passerar igenom de första stadierna av ert nya välstånd och lär er fungera utan behov av pengar som sådana. Våra galaktiska samhällen fungerar genom direkt manifestation av det vi behöver, utan att ta till eller bli beroende av vår hemvärlds energiresurser. Vi förstår också att vår uppgift är att vårda och stödja vår levande värld, och att vårt samhälle är en gudomlig kultur som tar sin plats som en verkligt fantastisk del av det gudomliga samskapandet inom vår mycket underbara galax.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Frammarschen mot en välsignad ny verklighet fortsätter. Våra heliga medarbetare befinner sig vid den punkt där en ny värld snabbt kan manifesteras med Himlens välsignelse. Detta heliga godkännande kommer att ges inom kort. Himlen ska tillkännage en helig dag och den nuvarande verkligheten kommer äntligen att vara till ända. Det mörka har informerats om att allt vårt arbete hitintills snabbt kommer att färdigställas den dagen. Detta omfattar ett nytt styressätt och en rad utsändningar som kommer att presentera er för de själar som så modigt arbetat för att göra er nya värld möjlig. Framgången för detta högst ambitiösa företag är även beroende av bidraget från invånarna i Agartha och från ett nätverk med personal från våra rymdfamiljer. Vi, de Uppstigna Mästarna, är mycket tacksamma för allt som gjorts för att förbereda er inför ert liv som fullt medvetna Varelser. Vårt eget mentorskap hos er kommer även att tjäna er väl, eftersom det förbereder er inför det som första kontakt för med sig.

Att vara era mentorer inför ert fulla medvetande kräver att vi fysiskt kommer till er och börjar med att lära er förstå hur den här begränsat medvetna sfären fungerar. Vi själva lärde oss om detta allteftersom vi arbetade oss upp mot högre medvetandetillstånd. Det är viktigt för er att veta hur tredje dimensionen fungerar eftersom det lägger grunden för den större visdom som de högre dimensionerna fungerar i. Den här kunskapen förbereder er inför det som er metamorfos för med sig. Ni går över från ett tillstånd där ni omges av många svårtillgängliga trosövertygelser till ett tillstånd som är helt transparent och verkligen fantastiskt! Detta är en övergång som var och en av oss har gjort. Nu är det er tur, och för att ni ska kunna uppnå detta heliga mål ska ni mycket behagligt vägledas in i detta tillstånd.

Det som inom kort sker på ytan av er värld är mer än bara en metamorfos. Det blir en stor bedrift där ni kommer att integrera alla era olika delar till en helt underbar enhet, både individuellt och kollektivt. Denna process kommer att upphäva en kollektiv erfarenhet som varat i nästan 13 000 år och är kulmen på ett heligt löfte som Himlen gett till er. Det mörka och dess otaliga hädelser kommer att blekna bort. En ny Ljusets Tidsålder gryr och den tid som Skaparens heliga profeter förkunnat kommer återigen att kunna ses. Var och en av er är en potentiell profet och en som delar ut Goda Nyheter! Ni ska bilda ett samhälle som bygger på ert storslagna Ljus, vilket ska lysa i härlighet och i ett mångskiftande tjänande till Skaparen. Ni kommer att förena er med oss allteftersom vi guidar er längs de heliga vägar som tilldelats oss genom Himlens underbara funktioner och den gudomliga planen.

Idag gick vi igenom det som ska ske inom kort. Er värld på ytan är på gränsen att återförenas med sitt inre komplement, den Inre Jorden. Denna nya, förenade värld ska vara scenen för er metamorfos till fullt medvetande och för skapandet av en ny stjärnnation. Vi gläder oss och väntar tålmodigt på att denna härliga tid ska manifesteras. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge