Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 8, 2013

January 8, 2013

6 Etznab, 6 Chen, 9 Eb

Selamat Balik! Vi är tillbaka! Många händelser på er värld inväntar den för Himlen rätta gudomliga tidpunkten för att ge det formella klartecknet. Även vi påverkas av detta hinder. Det Gudomliga har nått en punkt där Skaparens dekret kräver att en rad nya förändringspunkter uppfylls. Tills dess hålls det mörka i schack av en speciell Seraphim tillsatt för denna heliga uppgift. Som ett resultat av detta är vi nu i full färd med att överlägga med våra heliga medarbetare på Jorden och i Himlen för att samordna vad som kommer härnäst. Vi har fått instruktioner om att utföra saker och ting i en viss ordning för att försäkra alla om att nästa steg sker utan dröjsmål. Vår samarbetspersonal har kontaktat alla inblandade i er värld och försäkrat sig om att ett solitt kommunikationsnätverk existerar mellan alla parter. Det mörka är mycket frustrerat över hur litet de kan göra och vi avser att sätta dem helt ur spel vid tidpunkten för den valda startpunkten. De många arresteringarna och procedurerna för att påskynda och jämna till effekterna av det faktiska startdatumet är på plats. Det planlagda ögonblicket är mycket nära. Vi är redo att agera när detta ögonblick inträffar, så ha tålamod och var medvetna om att allt är förberett och klart!

Er planet slutför förberedelserna inför ett magnetiskt polskifte som kommer att förändra er värld från en tvåpolig värld till en äkta enpolig planet. Dessa förändringar kommer att synkronisera energifälten hos den Inre Jorden med den yttre. Gaia är mycket lättad över att dessa förändringar av hennes elektriska, magnetiska och gravitationsfält snart kan ske, eftersom de utgör de sista förberedelserna inför återföreningen av hennes yttre och inre världar. Dessutom kommer dessa förändringar att låta Agarthas femdimensionella värld att utvidgas över hela solsystemet. De underliga skeenden som nyligen bevittnades över hela solsystemet är helt enkelt tecken på det som inom kort ska manifesteras när hon återvänder till sitt gamla femdimensionella tillstånd. Solen kommer även att förändra sin färg och intensiteten i sin energi. Dessa förändringar betyder att ert solsystem förbereder sig inför sitt dimensionsskifte, när hon återvänder för att ta upp sin plats inom Sirius´ mång-stjärniga system. Dessa förändringar var en förutsägelse hos Mayafolket liksom hos ett antal andra kalendersystem, som det i gamla Egypten, (Kimi- landet).

Den Galaktiska Federationen har placerat åtskilliga holografiska Varelser inom de finansiella kretsarna och inom regeringar och deras arbete säkerställer att allting fortsätter att gå framåt. Vårt mål är att upprätthålla en viss normalitet inom era samhällen och få det att se ut som om inte så mycket förändras. Detta är tänkt att vara en tillfällig fasad, eftersom i verkligheten har mycket förändrats och är i det närmaste redo att manifesteras. Detta görs för stabilitetens skull, eftersom vi redan på 1990-talet lärde oss att er värld inte kunde hantera stora överraskande händelser, eller ens stora förändringar i en allt ökande skala. Vi har därför infört ett antal övergångsåtgärder som säkrar det normala utseendet och i hög grad håller det hemligt som är på väg att ske. Tills vi når startpunkten, var medvetna om att en stor förändring finns vid den nära horisonten som kommer att blomma naturligt och organiskt när det magiska ögonblicket kommer. En viktig aspekt hos allt detta är era fysiska, mentala, emotionella och andliga förändringar som Himlen nu accelererar, eftersom dessa behöver synkroniseras globalt inför att nästa steg förverkligas.

HuvudRådet i Agartha och de Uppstigna Mästarna samordnar den uppsättning av tillkännagivanden som ska följa på de uttalanden som den nya ledningen inlett med. Dessa olika utsändningar i media ska formellt tillkännage vår välvilliga närvaro och vårt uppdrags natur. Det är då de Uppstigna Mästarna börjar utbilda er om ert sanna andliga och utomplanetariska ursprung. Under eoner har det mörka kokat ihop en uppsättning medvetet falska tolkningar om de Uppstigna Mästarnas läror och det är dags att korrigera dessa förvrängda föreställningar och låta er ta del av vissa väsentliga, heliga sanningar. De kommer att hjälpa er att bättre förstå beskaffenheten hos det fysiska och dess förhållande till Himlen. Ni närmar er det ögonblick då ni ska slutföra er metamorfos till fullt medvetna LjusVarelser med hjälp av era individuellt anpassade Ljuskammare som väntar på er i Agartha. Detta är det ögonblick då ni förvandlas till att bli våra sanna andliga och fysiska bundsförvanter! Det blir stunden för stora festligheter och fullkomlig glädje! Och det är början på ert gudomligt tilldelade projekt att föra in evig fred till Vintergatan!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara händelser har inträffat sedan tiden kollapsade i december. Dessa massiva förändringar i er verklighet är resultatet av Skaparens välsignade profetior och vi sätter nu igång med att närmare utveckla dem. Instruktionerna till dem som utgör globens många hemliga heliga sällskap omfattar två huvuddelar: det stora nätverket av depåer med ädelmetaller som är kärnan i ert nya finansiella system, och ett ständigt växande antal länder som formellt skrivit på huvudfördraget i Paris och efterföljande tilläggsavtal som undertecknades i Monaco. Dessa dokument grundar sig på överenskommelser som juridiskt kontrollerats av internationella domstolar och av globens olika urgamla, inhemska rådsförsamlingar. Dessa råd av bemyndigade Äldste har förklarat uppkomsten av ny laglig ledning som helig, och dessa regeringar är redo att ersätta de nuvarande de facto-regimerna och därmed börja en verkligt fantastisk ny epok för hela mänskligheten.

Framför oss ligger återkomsten av våra andliga familjer och rymd- familjer. Invånarna i Agartha är våra förfäder från Lemurien. Ett antal stora moderskepp från de stjärn-nationer som koloniserade Lemurien är redo att sända tillbaka sina medborgare till deras ursprungliga hemvärldar. Många av er inkarnerade på den här världen för att förbereda mänskligheten inför dess återgång till fullt medvetande. Nu när detta är gjort ska era fullt medvetna Jag återvända och förklara för era medmänniskor vad som just hänt på Jorden! De flesta av oss ska stanna kvar och glatt beblanda oss med våra motsvarigheter i Lemurien och sedan tillsammans sprida oss över solsystemet och i kärlek skapa en ny stjärnnation. Detta behagliga tillfälle är början till de härligheter som Skaparen planerat för oss. Vi ska fortsätta som era mentorer och i Kärlek och Ljus leda er till uppfyllandet av våra heliga uppdrag.

Som ni kan se ligger mycket framför oss alla. Vi är redo att börja en ny uppsättning arbetsuppgifter som ska producera en permanent fred för den här galaxen och en speciell plats för er nya stjärn-nation inom denna Galaktiska Federation. Vi är i extas över det faktum att våra många årtusenden av andligt arbete ska bli en föregångare i ett högst magnifikt uppdrag. Den återförenade mänskligheten ska skapa medel för fred och så småningom bli den främsta mötesplatsen för många galaxer för att diskutera genomförandet av den gudomliga planen inom hela den här sektorn av det fysiska. För länge sedan, när var och en av oss uppnådde vår upplysning, försäkrade man oss om att våra speciella arbeten skulle leda till detta mycket lysande ögonblick i vår historia. Den allra högsta välsignelse till Himlen och särskilt till mänskligheten för att de övervinner alla de hinder som framkallats av det mörka!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som sker i er värld. De som lever och arbetar på er värld manifesterar de olika händelserna som vi talar om. Ni har nått en punkt, där ni äntligen kommer att se ett gudomligt ingripande ske, vilket avser att positivt förändra er verklighet och inleda en ny epok med fred, välstånd och första kontakt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge