Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 14 maj 2013

Sheldan Nidle - 14 maj 2013

2 Kan, 12 Moan, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mera att berätta för er. De kommande förändringarna i er verklighet är viktiga eftersom de bekräftar den stora medvetandeförändring som ni går igenom. Varenda aspekt av dig förändras subtilt och förändringen börjar med att ditt RNA / DNA skiftar form. En del av er utsätts för en mängd mycket snabbare förändringar medan andra genomgår mera subtila skiften, som kräver ett minimum av fysiska obehag. De som för närvarande upplever en mindre mängd obehag är planerade för mer uttalade uppstigningssymptom under de tidiga sommarmånaderna. Kort sagt, ni förändras alla i den takt och med den typ av förändringar som anges i era individuella livskontrakt. Den allmänna nivån obehag är dock inprogrammerad av Himlen att öka under loppet av sommarmånaderna. Den här sommaren utgör en mycket speciell tidpunkt i er historia: avslöjandet (disclosure) ligger i centrum för vår övergripande planering och vi önskar innerligt att få denna nödvändiga sak formellt tillkännagiven. Detta ger oss möjlighet att vända oss direkt till er och börja planera de nästa stegen i er återgång till fullt medvetande.

Som vi nämnt tidigare är det formella avslöjandet en enorm vändpunkt för mänskligheten. Den delar in er nutidshistoria i perioden före och efter kontakt. I ett enda stort kliv avslutar avslöjandet ert samhälles tro på er biologiska överlägsenhet och på att ni är unika, och ni förenas med mängder av andra som vistas över hela den här vidsträckta galaxen, ja, över hela det fysiska. Detta uppenbarelseögonblick visar er också vem ni en gång var och vem ni åter kommer att bli. Varje begrepp om er som begränsade varelser skingras för vinden, och ni kastas in i en helt ny världsbild som för evigt förändrar er uppfattning om vad som är "möjligt", och som kastar nytt ljus över era föreställningar om livets mening: religion, vetenskap, historia, filosofi, antropologi, kort sagt, över alla era kulturella konstruktioner och traditioner. Var och en av er kommer att få ta itu med otaliga frågor, personliga och planetariska, och dessa frågor kommer att behöva svar, bland annat om vart ni är på väg som individer och som samhälle. Den här djupdykningen in i en märklig ny värld kommer att kräva handledning och lärare, och det är där vi kommer in. Den första nya grupp som ni kommer i kontakt med kommer att vara invånarna i Agartha och de kommer att starta upp er färd till fullt medvetande.

Invånarna i Agartha inser den enorma betydelsen i det de ska göra. I samarbete med de Uppstigna Mästarna kommer de att börja med att ge er en enorm mängd kunskap som hållits dold för er. Denna kommer sannolikt att göra er förskräckta även om den upplyser er, och därför måste den avslöjas försiktigt och i en atmosfär av omvårdnad och empati. De Uppstigna Mästarna kommer att ge er sin egen undervisning och använda sina heliga tjänster för att välsigna er alla, och i gudomlig nåd förflytta er till en miljö med frid, harmoni och överflöd. Deras heliga förmågor blir viktiga för er. Hela begreppet om hur er verklighet är uppbyggd kommer under noggrann granskning. Ni kommer att behöva såväl försäkringar som sanningen. Ni kommer att behöva vård och healing liksom förklaringar om hur saker och ting verkligen fungerar i er nya värld. Hela denna nya utbildning kommer att vara andlig till sin natur (eftersom faktiskt allting är andligt) och kommer snabbt att förbereda er för första kontakt. Utbildningen skapar förutsättningar för vår ankomst och ett snabbt förlopp mot fullt medvetande. Genom att arbeta i samförstånd, har vi alla för avsikt att få er att känna er bekväma och glada i er nya verklighet.

När dörrarna slås upp framför er och avslöjar nya spännande perspektiv, var medvetna om att ni kommer att få mycket hjälp, hjälp som finns tillgänglig inom alla områden. Omvandlingen inom er själva, era samhällen och er planet har gudomligen förordats och kommer att kräva enorma mängder ny information. Ni kommer att behöva göra en hel del inre arbete som vi kan hjälpa er med. Men det mesta av detta kommer att utgöras av era egna djupa inre reflektioner assisterade av era himmelska beskyddare. Det gudomliga målet här är att ni ska bli redo att återvända till en värld som ni lämnade bakom er för nästan tretton tusen år sedan. Detta är en verklig utmaning! Ändå är Himlen väldigt säker på er förmåga att göra det, och om ni behöver bli snabbare fokuserade på detta, gör det då snabbt. Detta beror på att hon (Himlen) vet något som ni i stort sett har glömt: inom var och en av er ligger ett vilande kraftpaket som till större delen demonterades av det mörka, och detta är vad ert inre arbete kommer att återställa er till. Allteftersom ni åter ansluter er till detta avancerade varandetillstånd, vilket är er sanna födslorätt, kommer ni alltmer att förstå vad fullt medvetande handlar om. Och av den anledningen står vi redo att återställa ert gudomliga arv för er.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer vid den här tiden med ett budskap om hopp och glädje! För över tretton tusen år sedan försattes befolkningsgruppen på Jordens yta i mörker och sveptes in i rädsla och okunskap, vilket skulle känneteckna er resa i begränsat medvetande. En mörk kabal, som till en början tog sina instruktioner från en märklig grupp som kallar sig Anunnaki, härskade över denna till synes övergivna värld. Dessa ödets agenter hade fått en speciell dispens från Himlen att spela herrar över er under de där tretton tusen åren, efter vilka Ljuset skulle återställa er till ert naturliga fullt medvetna tillstånd. För dem som visade en beslutsamhet att i förväg återvända till fullt medvetande, lade Himlen ut en slingrande mansålders-överskridande väg för detta ändamål. Det är denna resa som vi valde att ta. Dess stora umbäranden resulterade emellertid i oändlig glädje och en djup önskan till gudomligt tjänande. Utrustade med dessa förstahands-erfarenheter ska vi vägleda er längs er egen välsignade väg till fullt medvetande.

Vår vägledning är rotad i Kärlek och våra plikter påminner om Himlens välsignade tillvägagångssätt. Ni ska föras tillbaka till fullt medvetande i etapper genom en andlig och fysisk upplevelse som kulminerar med er heliga omvandling i Agartha. Här ska ni slutföra den process som inleddes när invånarna i Agartha och vi manifesterades i er värld. Många av oss lever faktiskt för närvarande bland er inkognito. Invånarna från Agartha rör sig fritt och lätt bland er eftersom de har förändrat sin storlek och utseende något, så att de ser ut precis som ni. De utför alla slags jobb, undervisar på universitet, och har även yrken där de ger er råd i era dagliga liv. Vi, å andra sidan, tenderar att ha arbeten som till sin natur är religiösa, eller som undervisar om religion och moral. Oavsett vilka, så finns vi bland er!

Som uppstigna Mästare kan vi även plötsligt visa oss för dem som är nödlidande och upprörda för att leda dem tillbaka till moralens och glädjens väg och stärka deras önskan att slutföra sin väg tillbaka till fullt medvetande. Det är den uppgift som vi gillar mest. Trots allt finns vi här för att inge nåd, hopp och beslutsamhet till er för att fortsätta på den här välsignade vägen. Det är en sak att vara bland er och lära sig hur ni klarar av det, men det är en helt annan sak att verkligen spela en roll, att hjälpa er att envist fortsätta framåt på er väg. Det vi förbereder er för att göra är något som vi gjorde för länge sedan, när vi med framgång gick över till vårt nuvarande tillstånd av fullkomlig glädje! Nu ska ni inom kort få den tydliga förmånen att bli en odödlig, fullt medveten Ljusvarelse. Detta mirakel ligger öppet för er eftersom ni, i likhet med oss, en gång under Lemuriens dagar var en sådan Varelse. Hosianna i Höjden till Alla!

Idag gav vi er ett nytt meddelande. Tiden närmar sig för det Stora Skiftet och en stor förändring i er verklighet! Ni rör er snabbt in i ett stort omvandlande Ljus. Det här Ljuset profeterades av Skaparen och införs av Himlens storslagna livsströmmar och genom den Galaktiska LjusFederationen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge