Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 6, 2012

November 6, 2012

8 Men, 3 Xul, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Överallt runt er planet håller grupper på att förbereda en stor överraskning, grupper bestående av medlemmar från en speciell koalition mellan våra heliga allierade, invånarna i Agartha och vår sambandspersonal! Allteftersom många tidslinjer som bestämmer den nuvarande verklighetens funktion kollapsar, börjar den uppleva svårigheter. Denna massiva världsomspännande nermontering tvingar den mörka kabalen att inse att den nuvarande konstruktionen inte längre håller. Vi har sett dessa medlemmar av kabalen envist vägra vartenda förslag att dra sig tillbaka och låta er gudomligt påbjudna frihet manifesteras. Tydligen tror de fortfarande att någon slags "händelse" på något sätt kan vända på deras obehagliga situation och hålla dem kvar i kontroll. Detta kommer helt enkelt inte att ske! Skaparens påbud förklarar att tiden för en ny medvetandeform för mänskligheten har kommit. Den mörka kabalen måste stiga åt sidan och låta oss göra det som den gudomliga planen ger oss i uppdrag. Vår roll i det här skedet har reducerats till att använda våra förmågor till att föra den här situationen till sin spets. Detta gör vi genom att förbereda och sätta igång de sista åtgärderna som ska störta de föråldrade maktbastionerna i er värld.

Dessa åtgärder verkan även nu medan vi talar, och vi har informerat kabalens medlemmar att det är dags att släppa in det nya styret och släppa fram det nya ekonomiska systemet, ett system som bygger på välstånd och global skuldavskrivning. Det här nya globala systemet är redo för alla att ta del av, om man bortser från att den mörka kabalen fortsätter att sätta pinnar i hjulet. Därför har vi satt igång en rad påbud och har vederbörligen informerat dessa envisa och stormiga gamla män och kvinnor om dessa åtgärder. Er hemvärld befinner sig mitt uppe i skapandet av nya nätverk och av nya verkligheter, och de nuvarande sätten att leda era samhällen går tvärs emot det som Moder Jord nu planerar. Användningen av olja och många andra typer av fossila bränslen för att ge energi till era globala ekonomier måste upphöra. Mänskligheten måste praktiskt dra nytta av de upptäckter som använder fysikalitetens obegränsade naturliga energier. I själva verket befinner sig er värld vid ett vägskäl som inte bara omfattar medvetandet utan även energin. Ni kan inte längre leva på Jordens yta på det tanklösa sätt som ni för närvarande gör. Nya attityder som grundar sig på ny förståelse och information behövs för att förflytta er in i den nya epok som påbjudits av Himlen.

Detta är helt enkelt en fråga om överlevnad som dikteras av fysiskalitetens lagar. Vi har kommit från hela galaxen för att förbereda er inför första kontakt, inte för att bevittna er förintelse! Om vi inom utsatt tid inte lyckats uppnå ett minimum av våra uppsatta mål är vår gudomliga order att trycka igenom genomförandet av detta mandat. Vi närmar oss nu denna magiska ”point of no return”. Vi måste ge alla våra medarbetare tid att genomföra en laglig kupp och byta ut era nuvarande regeringar. Men tiden närmar sig nu snabbt för oss att vidta åtgärder. Det finns för närvarande många stämningar inlämnade till domstolar runtom i världen med avsikten att så småningom arrestera de ansvariga för anstiftan till det allmänna moras som är ansvarigt för den ena klimatmässiga och geofysiska katastrofen (som ni ser det) efter den andra. Så snart våra medarbetare är vid makten tänker vi snabbt lösa denna miljömässiga instabilitet. För att göra detta kommer vi att "trycka på” och föra fram dem till makten, så att välbehövliga förändringar kan manifesteras runtom i världen. Er värld befinner sig på en ångestnivå som inte kan pågå mycket längre. Ni behöver hjälpmedel för att höja er och förflytta er i en ny riktning!

Vår teknologi kan omedelbart lösa alla aktuella frågor. Frågan är bara hur Himlen avser att vägleda oss. Vi har fått "grönt ljus" många gånger på senare tid, men sedan stoppats. Det är inte vår önskan att på något sätt blidka den mörka kabalen. Det är snarare en fråga om hur Himlen önskar lösa detta nuvarande dödläge. Det är så här vi arbetar: vi låter Himlen ha sista ordet i alla frågor. Vi gör varken bedömningar eller ett enda drag som inte är i linje med denna policy. Det finns en viss uppsättning metoder som anger hur Himlen avser att omvandla mänsklighetens kollektiva livskontrakt, och dessa ger den gudomliga tidtabell som vi måste följa. Himlen använder detta tidsschema som ett primärt direktiv för hur och när ni ska komma ansikte mot ansikte med oss ??på en global skala. De slutgiltiga tidpunkterna är fastställda och vi förväntar oss att ni inom kort får ta emot flera stora, historiska tillkännagivanden. Vi föreslår att ni ser på de här överraskningarna i ljuset av en hel parad med underverk som nu är redo att rullas ut framför er! Vi kommer närmare och närmare en första masskontakt med er!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med en del viktiga nyheter om en förestående händelse. Våra heliga medarbetare slutför en rad projekt som kommer att leda till den mörka kabalens fall. Dessa projekt har hitintills skapat de första grunderna till ett nytt monetärt system; producerat grunderna till ett nytt globalt finansiellt system; och satt kött på benen till en ny internationell era med fred och samarbete. Dessa saker är bara en blygsam början. Alla mörka regeringar i er värld inser nu att Ljusets välsignelser inte bara är en räcka ord, utan en kraftfull verklighet. När vi väntar vid gränsen till de tillkännagivanden som kommer att förvandla er värld, ser vi glatt hur våra medarbetare lämnar in ett flertal rättsfall och förbereder de rättegångsbevis som ska knuffa bort det mörka från makten. Tiden för vår stora seger är i antågande!

Invånarna i Agartha bidrar till det som sker genom att ge oss möjlighet att bestrida den mörka kabalen genom att juridiskt förneka den dess påstådda legitimitet. Kabalen hämtar sin kraft från en uppsättning strukturer vars legitimitet nu ifrågasätts. Vad som är lika viktigt är att vi har lagt grunden för ett nytt regelsystem, vars struktur är rotat i Ljuset. Detta ger er, var och en, den av Skaparen givna personliga suveräniteten, ert välstånd och grunderna inför er återgång till fullt medvetande. Dessa dokument är nära den punkt då de säkert kan förevisas och helt och fullt diskuteras med er när era nya regeringar finns på plats. Den här dagen närmar sig snabbt. Allteftersom tiden hos den här verkligheten kollapsar, kollapsar även den kraft som det mörka så länge haft över er.

Den naturliga utvecklingen hos det här solsystemet skapar en ny verklighet som bygger på och tillägnas Ljuset. Här kommer Himlens välsignade påbud att manifesteras, men denna nya världsutformning kan inte upprätthålla det mörka och dess skapelser. I linje med denna upplyftning har Himlen under det senaste decenniet försett er med ett antal nya anslutningar som förberedelse för er kropp, ert sinne och er Ande inför fullt medvetande. På det här sättet blir ni ett nytt härligt uttryck för Himlen. Vår välsignade resa har väglett er mot detta. Trots en hel del motstånd från det mörka och tack vare våra välsignade plikter mot Ljuset har vi upprätthållit vårt fulla medvetande. Vår sång och våra förenade energier har skapat den här vägen, och nu följer ni den mot er egen uppstigning. Vi är redo, i Ljusets fulla prakt, att välkomna er tillbaka till de underverk som vi dagligen upplever. ”Hosannas to the Lord!”

Idag förklarade vi det som sker i er värld. Vi gläder oss över det som våra heliga, hemliga allierade gör för att få en ny verklighet till stånd och är tacksamma för det som våra medarbetare rapporterar till oss dagligen. En ny verklighet, med fullt avslöjande, är redo att träda fram på den här JordenNi Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättning: Cagga


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge