Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - October 5, 2010

October 5, 2010

13 Ben, 11 Tzotz, 7 Ik

Hälsningar! Vi kommer åter med mer att förklara! Just nu utförs en strategisk distribution av nya pengar, samt kritiska samtal äger rum. De mörka har försenat ert överflöd och er frihet tillräckligt länge! Våra Jordliga allierade inför nu runt hela världen de överenskommelser som så motsträvigt uppnåddes med den mörka kabalen. Då dessa involverar många detaljerade steg för att se till att dessa avslöjanden görs tidsenligt till allmänheten så är vi också engagerade för att hjälpa dem med denna process. Er värld är en verklig moras av sneda finansiella konstruktioner, vilka behöver tas ned och bli utbytta mot nya system, och det görs helt utan att stoppa flödet av pengar mellan länder. De nya procedurerna sätts nu i talande stund på plats, och många med kunskap är högst förvånade hur fort det nya systemet tar över från det gamla, vilket har varit på plats sedan slutet av Andra Världskriget. Det nya systemet är mycket mer komplext och involverar ett antal nya guldbaserade valutor.

Det nya finansiella nätverket är decentraliserat och regionalt baserat, med varje region användande sig av en specifik valuta. Kom ihåg att denna monetära nystart är en nödlösning: då välståndet sprider sig så minskar behovet sådana former av välstånd. Målet för de nya valutasystemen är att vidmakthålla stark global ekonomisk tillväxt under ca ett år, tills att det alltmer spridande av välståndet får ett ordentligt fäste. Tillsammans med detta har vi de många avancerade teknologierna som kommer att införas utav övergångsregeringarna och utav oss. Dessa två faktorer kommer att skapa en bro till en värld där pengar i sig självt har en liten del att spela. Det är ett axiom i alla spirituellt baserade samhällen att mat, kläder och bostad är tillgångliga till alla som en absolut rättighet, så ert nuvarande standardiserade mekanismer för handel kommer snabbt att formas till ett kostnadsfritt utbyte av varor och tjänster. Bortom detta kommer en ”marknad” baserad på konceptet av ägda idéer och uppfinningar, där idéer och tjänster utbytes med målet att lösa problem, lokalt och globalt.

Detta är en föregångare till vad vi kallar flexibel grupp dynamik. I denna organisationsmodell så blir de med talanger i vissa områden centra för kreativt tankeutveckling. Dessa utvecklar sig till separata system, bestående av suveräna individer, vilka snabbt kan komma fram med flexibla lösningar. Vi använder denna metod för att lösa och färdigställa alla aspekter av ett projekt eller uppdrag. Ta till exempel detta specifika första kontakt uppdrag; som ni vet så har det krävt konstant hittande av nya vägar och omvägar från vad som är normen. En av dessa är den konstanta och noggranna observerandet av er. Detta ger oss den nödvändiga databasen, vilket tillsammans med vår flexibla metodik gör det möjligt för oss att komma fram med effektiva sätt övervinna de myriader av farthinder för detta uppdrag. Det huvudsakliga scenariot som vi har beskrivit för er är en lös och mycket flexibel adaptering av normalt protokoll för första kontakt, vilket justeras nästan på en daglig basis, till de bräckliga förhållandena av ert transformerande samhälle.

Galaktiskt samhälle är helt baserat på flexibel grupp dynamik. I ert fall så kommer de specifika behoven av era många olika samhällen att avgöra hur detta tillvägagångssätt blir adopterat. Var och en av er för med er unika uppfattningar till ekvationen för att magiskt utforma en ny enhet. Vår roll här är att ta er till en punkt då era nya fullt medvetna själva kan komma samman för att stöpa er egen stjärnnation. För länge sedan kom ni från stjärnorna för att kolonisera detta nya rike. Ni glömde snart bort ert ursprung, och idag har ni ingen aning om era sanna identiteter. Detta dilemma kommer att lösas när ni väl avslutar er återgång till fullt medvetande. Till dess så kanske ni får korta glimtar eller aningar om denna andra värld eller sätt att vara medan ni drömmer eller mediterar. När ni vaknar så försvinner dessa förnimmelser snabbt. Ert ökande medvetande hjälper dock att genomsyra dessa glimtar med en viss validitet, vilket gör dem mer verkliga för er, i alla fall tills att era tvivel kommer strömmande tillbaka.

Detta specifika steg av uppdraget ställer frågan som är högst på listan av alla frågor: varför tar regeringsöverförandet en sådan lång tid? Den mörka kabalen räknar med att er frustration uppmuntrar deras anhängare att fortsätta att vägra att förändringar sker. Dessa politiker, vilka de mörka valde att inneha regeringsposter i er myndighetsstruktur, är extremt oroade över vad de Jordliga allierade har som väntar på dem. Denna oro gör att de följer instruktioner. Vår förhandling med kabalen har gjort dem medvetna om den stundande tidsfristen och detta skrämmer dem. Som ett resultat av detta så gör dessa regeringar planer för en serie av händelser ämnade att förhindra en lättsam övergång av makt och att skrämma allmänheten till underdånighet. Men låt oss vara helt klara; vad som är överenskommet kommer att infalla, oberoende av vad dessa skurkar i regeringarna sätter igång! Mycket är på gång som kommer att försäkra våra många mål.

I vår flotta finns det många expert rådgivare från Anunnai och från våra kusiner Agarterna. Det har noga observerat och har hållit våra Jordliga allierade och Himlen fullt upplysta om utvecklingar på ytan av planeten. De rekommenderar starkt att om vissa resultat inte uppnås inom en viss tidsram, då skall tidigare utlysta konsekvenser få ta ut sin rätt mot kabalen och dess regeringsallierade. Vi har informerat kabalisterna om dessa konsekvenser under nyliga förhandlingar. Att frysa deras tillgångar är bara början på en hel uppsättning av åtgärder som vi kan genomföra mot dem. De flesta av dessa åtgärder införs i själva verket nu och vi förväntar oss fullt samarbete. Vi förväntar oss helt och hållet deras uppgivande och utan en massa trams om villkor! Var försäkrade på att handlingar sker för att skapa förhållandena som resulterar i en betryggande seger för Ljuset.

Planen vi föredrar är att utföra första kontakt med en serie av nya övergångsregeringar på plats. De illegala aspekterna av kabalens myndigheter är iögonfallande och utbredda. Dessa regeringar hotar den fortsatta livskraften av Moder Jords ekosystem, och ett stort utdöende syns på horisonten liknande det som hände vid sena Permiska eran. Dessutom har era samhällen tagit så mycket som går av de resurser som håller dem flytande. De kommande händelserna finner vi oacceptabla för oss. Vi har sett er under den regerande tummen av de mörka decimera Moder Jord, förstöra hennes vattentäkter, mark och luft. De ständigt stigande föroreningarna driver henne till någon slags reaktion som förhoppningsvis kan visa dessa skamlösa att ytterligare oförhindrad plundring inte är accepterbart. Denna reaktion från Jorden behöver träffa de mörka på något dödligt sätt.

Processen av förändring från en realitet till en annan utförs så försiktigt som möjligt. En uppfattning som de mörka håller fast vid är att de på något sätt är speciella och privilegierade, men så är inte fallet! Var och en av dem kan dö och uppleva sorger. De har spritt ut sin värld av makt och rikedomar långt bortom den överenskomna tidsramen, och detta skall ändras. Majoriteten av er har lidit alltför länge från deras illegala handlingar och tiden har kommit för att avsluta denna sorgliga episod i er historia. Vi har varit tålmodiga och lytt Himlens önskningar, och nu är vi redo att använda vår teknologi för att med stil införa upplösningen av detta mycket utdragna drama. Det är nu dags att se hur första kontakt rullas ut framför oss alla!

Idag fortsatte vi vår diskussion med er. Alla våra meddelanden är en slags ”sändning”, som tar upp vad som händer runt omkring er. Det enorma arbetet och förberedelserna från så många håll är nu på väg att ge resultat och falla på plats! Låt oss komma samman för att celebrera med glädje början av en ny verklighet för var och en av er. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge