Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 augusti 2014

Sheldan Nidle - 12 augusti 2014

2 Cauac, 17 Pop, 11 Ik

Selamat Balik! Vi är tillbaka! Er värld befinner sig nu mitt uppe i en process som kommer att släppa de fonder som har att göra med det som kallas valutarevalvering. Denna process berör ett antal valutor som behöver kräva tillbaka diverse pengar som var inblandade i valutaväxlingar utomlands. Tillsammans med dessa nödvändiga utväxlingar finns starten på de aktuella leveranserna av ett flertal "välstånds-programm." De här fonderna är föregångare i en operation som leder till tillkännagivandet av NESARA i Förenta Staterna. Orsaken till denna plötsliga rörelse inom fonderna beror på våra jordallierades speciella åtgärder. De har lyckats få kabalens "generaler" tillräckligt in i ett hörn för att låta detta agerande äntligen börja. Uppkomsten av en ny regering sammanfaller med en rad åtgärder som besegrar den mörka kabalens olika penningstrategier. Under de senaste månaderna har dessa modiga gossar tvingat fram det mörkas nederlag och låtit en ny penningpolitik sprida sin magi. Fiat-pengar, som det mörka byggt sin styrka på, börjar blekna och har snabbt passerats av nya valutor, vilka bygger på den framväxande guldstandarden.

Som nämnts i tidigare meddelanden, är ett stort hav av guld färdigt att avslöjas inför världen. Världens äldsta familjer dolde detta guld på hemliga platser. Dessa familjer är hängivna Ljuset, och vill inget annat än att hjälpa Guan Yin och Saint Germain att föra in ett globalt välstånd kopplat till en ny tidsålder med Ljus och frihet. Det som sker nu är de sista stegen i en stor, komplex strategi för att skapa fred, välstånd och naturlig suveränitet för alla. För eoner sedan gav Himlen det mörka en tidsfrist att härska över Gaias yta. Denna styggelse, detta härskande ska nu få sitt slut. De övergångsperioder som är nödvändiga inför detta är i full gång. Den mörka kabalen kommer att få stå till svars för sina brott genom att förnekas den makt som deras pengar lätt har försett dem med. Istället kommer de att få lida för det som de har gjort genom att se sin rikedom och makt försvinna. Tidsåldern med falska, lättmanipulerade fiat-pengar är över. Det är dags för en återgång till ett enormt utbud av verkliga pengar baserade på det sanna värdet hos guld och silver.

Dessa förändringar kommer att föra med sig en tidsålder med avslöjanden. Ni kommer inte bara att se ett stort antal undanhållna uppfinningar paradera framför er, utan även ett fullständigt avslöjande om oss, vilket gör slut på en flera decennier lång UFO-mörkläggning. Denna inledande mörkläggning kom in i bilden eftersom vi representerade ett hot inte bara mot de olika mörka regeringarnas fortsatta makt, utan även mot deras herrar, de olika Anunnaki-släkterna. Sedan urminnes tider har Anunnuki beslagtagit en hel massa teknologier som kommit till på jorden. De ansåg detta vara ett medel för att undergräva de principer som ni fått för er noggrant anpassade religion och vetenskap. Anunnaki och deras hantlangare har inte för avsikt att släppa fram den minsta gnutta meningsfull opposition mot den smörja som de matat er med under årtusendena. Det de kom med var en speciell uppsättning föreskrifter för att kontrollera, och vid behov manipulera händelser enligt sin önskan. Detta samhälle av inbördes beundran började rämna när Anchara-samfundet förklarade fred. Denna handling tvingade Anunnaki att överge sina mörka tillvägagångssätt och befalla sina hantlangare att göra detsamma.

Sedan 1995, då detta hände, har de mörka hantlangarna bedrivit ett tyst krig för att uppnå global makt. Detta krig håller nu på att misslyckas. Ljuset håller på att vinna. Välståndet och de nya regeringsformerna är redo att tillkännages. När detta börjar, var då i ditt hjärta medveten om att ett antal parallella åtgärder håller på att ske. Penningsystemet med fiat-pengar kommer att minska och ersättas med ett system som har sin grund i guld. Den nuvarande överlägsenheten hos den amerikanska dollarn får sitt slut. Ett antal regionala valutor kommer då i förgrunden. Detta blir början på en övergång till en ny äkta valuta. Vår första uppgift blir att ge oss tillkänna, att vi finns här och är välvilligt inställda. Vi kommer att ge er teknologi som vänjer er av med ert behov av odling och tillverkning. Det sanna mänskliga sinnet söker gudomlig undervisning, baserad på tillvarons sanningar och på AEON:s väg. Det söker efter att bli fullt medvetet och efter att bli en sann tjänare till hela Skapelsen! Vi kommer i detta Ljus och ber er, såsom Skaparen befallt, att förena er med oss och ta era gudomliga gåvor till stjärnorna! Därför finns vi här för att lyssna till era önskemål och leda er till fullt medvetande! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med mycket goda nyheter! Våra olika medarbetare håller på att klargöra sätten att genomföra RV (revalveringen) och att upprätta nya vägar för att leverera välståndsprogrammen. Dessa åtgärder sätter den här världens välstånd i rörelse. Ni kommer att kunna dra nytta av det som behöver göras för att skifta stora rikedomar från det mörkas medborgare till Ljusets anhängare. Vi välsignar er och ber er ta dessa pengar och använda dem för att göra den här världen bättre för alla. Låt era inre önskemål om helande centra, Ljusplatser, o.s.v. förverkligas. Utbilda allmänheten om det ni vet. Utvidga deras medvetenhet om de stora fysiska och andliga förändringar som sker på hela det här klotet! Låt Ljuset bli känt i dess härliga mångfald. Stunden är kommen! Det mörka har länge tillkännagett sina så kallade sanningar! Låt dig nu skicka ut dina välsignelser och inre sanningar. Var i storslagen Enhet och gör dig tillgänglig för det som Himlen önskar att du ska förkunna!

Allteftersom de olika penningleveranserna tas emot av er, tänk på att er plötsliga rikedom bär med sig ett gudomligt syfte. Varje dag du vaknar med denna rikedom, planera noggrant hur du vill använda den. Varje organisation som du funnit eller grundar ska främja Ljusets väg. En bred strategi kommer att läggas ut av oss. En stor välsignelse ges till dig för dina ansträngningar. Ett träd av Ljus håller på att manifesteras, där var och en av er är en gren. Var redo att använda dina dagliga meditationer och böner för att ge dig den klarhet som behövs för detta arbete. Vi har för avsikt att rikta våra välsignelser till dig och hjälpa dig på vårt sätt, för att styra dessa fonder till god användning. De som ska bilda ny regering har gjorts medvetna om det som behöver göras med förtur. Dessa inledande regeringsbeslut kommer att lägga grunden för det som ska följa. Den nya strukturen ska fasa in i det nya ekonomiska system som nästan är redo att manifesteras.

För länge sedan störtade det mörka oss alla in i den terror som begränsat medvetande innebär. Vi har nu möjlighet att anpassa dess gränser och inser att denna mörka tid nästan är över. Himlen gjorde det möjligt för oss att gradvis återgå till vårt naturliga tillstånd efter livstider med försök och misslyckanden. Vår uppgift är därför att nu hjälpa och vägleda er igenom det som återstår av det nuvarande tillståndet hos mänskligheten. Himlen sänder er sina heliga barn för att hjälpa oss alla att göra denna härliga övergång säker och snabb. Vårt sol- och planetsystem behöver återställas, så att vi återigen kan ta de fyra stora vattenplaneterna i besittning, såsom de en gång fanns här. Många av er minns fortfarande när dessa andra världar existerade såsom beboeliga länder. Vi kommer att återvända till dessa som vår bas för att förflytta oss ut i det fysiska. Det finns fortfarande mycket som Himlen förväntar sig att vi ska göra! Den här galaxen är bara vårt första steg i genomförandet av Himlens heliga påbud! Välsignelser till er och till den Högste Skaparen!

Idag fortsatte vi våra budskap. Många stora händelser håller nu på att utformas. Dessa händelser kommer att låta er förändra och förena världarna i den Inre Jorden och på Jordens yta. Vår flotta inväntar det som inom kort ska ske. Invånarna i Agartha är också beredda att ge sig tillkänna när vi börjar vår uppsättning lektioner. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge