Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 5, 2013

February 5, 2013

8 Cimi, 14 Yax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi är tillbaka och har med oss Goda Nyheter! Tiden för det stora ögonblicket är i annalkande! Stora delar av den mörka kabalen är nu arresterade och de som ansvarar för planeringen av dessa högt prioriterade rättegångar håller på att fastställa datum för att formellt rapportera om dessa betydelsefulla händelser, vilka utgör toppen av ett verkligen enormt isberg. Den långa väntan på tillkännagivandena (the announcements) närmar sig sitt slut och vi ser hur de mörka kabalerna kommer till insikt om att ögonblicket de fruktar börjar manifesteras. För att förlänga den charad som nu är igång, har de kokat ihop en fiktiv bild av en amerikansk inhemsk ekonomi ”i sakta återhämtning", som en fågel Fenix ur de senaste årens aska. Men sanningen är att man väntar på den slutliga ”dödsstöten”. Världens ekonomier sitter fast i en kollektiv skuld stor som världens totala BNP många gånger om. Den katastrof som er glob står inför kan man inte så lätt sopa under mattan, vilket förklarar varför Spanien snabbt sjunker och Tyskland inte ligger långt efter. Kabalen har länge behandlat världen som sitt personliga "ostron" och har hängett sig åt en omfattande spenderar-runda av otroliga proportioner. Vägen ut ur detta är global skuldavskrivning.

Denna lösning är något som de mörka vägrar att tolerera. De fruktar en enorm förlust av makt och rikedom om en global skuldavskrivning formellt beviljas, och därför vägrar dessa hyckleriets stora jättar att tillåta ens ett uns av frihet och värdighet till världens folk. De ägnar sig åt bevarandet av illegalt löneslaveri och djup skuldsättning, eftersom detta håller er säkert under deras kontroll. Detta trots har, vilket man förutsåg, faktiskt varit till en stor välsignelse. Det tillät våra olika allierade på Jorden att säkerställa de lagliga möjligheterna för att köra bort kabalen från makten. För närvarande har vi ersatt dem som vi lagligen har fängslat med det vi kallar liv- och- ljusersättare. Allt detta kommer att avslöjas när den nya regeringen tar över. Tills dess gör vi vår del för att göra övergången så smidig som möjligt. Den gigantiska skulden måste exponeras offentligt och sedan helt förlåtas och att gräla om någon aspekt av denna nödvändiga sak är bara absurt. Denna statsskulds-verksamhet är ingenting annat än en illusion, en kontrollmekanism, som med avsikt inrättats av det mörka för att få behålla sin skuld-ekonomi.

Förutom de olika ställföreträdare som satts in för att hålla ”business-as-usual”-charaden igång, har vi varit upptagna med att skapa ett fungerande partnerskap mellan oss och dem som ska ersätta de som gjort fel. Dessa har fortfarande makten inom era globala regeringar, vilka varje dag lurar er på pengar och egendom och som avkunnar domar som inte är deras sak att göra. Blotta mängden med olaglig verksamhet som pågår varje dag är ganska häpnadsväckande och vi kan inte vänta med att kasta ut dessa skurkar! Däremot kommer er nya ledning till en början kanske att överraska er med sin öppenhet och att de samarbetar med er på ett så bra och ärligt sätt som möjligt. Regeringen behöver ses som ett instrument som garanterar er suveränitet och välfärd i stället för att hålla fast vid enbart egennyttiga särintressen. Den nya öppenheten kommer ungefär att nå upp till den som finns inom ett galaktiskt samhälle, och allteftersom ni växer i medvetande kommer ni att bli mer medvetna om hur en regering (så länge den behövs) kräver en strikt och plikttrogen tillsyn från folkets sida. Detta är något ni kommer att behöva övervaka innan masslandningarna sker.

Allteftersom ni omformar den verklighet ni nu vet om till en som är helt annorlunda, är det lämpligt att noggrant iaktta varje ny komponent inom ert samhälle för att förstå hur den kan påverka er värld i dess helhet. Förändringen kommer snabbt så snart de olika delar som, för närvarande hålls tillbaka av Himlen börjar flöda. Den tidpunkten ligger mycket nära. En helig överenskommelse gjordes med Anunnaki för nästan tretton tusen år sedan som i detalj beskrev ett antal naturhändelser (natural events) som markerar slutet på avtalet och förebådar uppkomsten av en ny Ljusepok för mänskligheten. Dessa signaler börjar dyka upp och inom kort kommer en ny verklighet att stiga ner och förändra er värld för alltid. Detta är det heliga löftet från Himlen, och vi finns här som mentorer i detta löfte och för att se till att de förändringar som påbjudits för länge sedan visar sig. Himlen flyttar er från ert nuvarande begränsade medvetande till ert naturliga tillstånd som innebär fullt medvetande. I ert naturliga tillstånd kommer ni att få ärva ansvarsområden som vi kommer att ta itu med tillsammans för att göra det nuvarande galaktiska fredsfördraget permanent.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag i glädje! Många av de "naturliga himmelska händelserna" (natural celestial events) som tidigare nämnts har kommit och gått. Endast ett fåtal återstår och samtliga ligger mycket nära att inträffa. Allteftersom de inträffar för de er värld allt närmare dess heliga öde. Dessa saker är gudomliga förebud om en ny verklighet fylld med Ljus, Kärlek och välstånd. Överallt förbereder sig Himlarna för att hälsa oss med en energiuppvisning som kommer att signalera början på er nya epok! Likaså förbereder vi våra medarbetare för att tillkännage vårt kommande program och påbörja en kampanj som innebär att er nuvarande regering förändras. Den här förändringen kommer att leda till er befrielse och till en formell förklaring att er rymdfamilj inom kort kommer att landa på er utsökt underbara levande värld. Invånarna i Agartha, som länge gjort sina hem tillgängliga för oss, förbereder sig också för att tillkännage sin närvaro i de inre världarna av er härliga Moder Jord.

Den här planeten har länge varit uppdelad i två separata världar: en finns under era fötter och har ofta skickat representanter som lever diskret bland er, den andra är på ytan, där ni bor. Utforskarna av världen på ytan från Agartha återvände hem med stora mängder data, vilka används för att fastställa det mest harmoniska sättet att förbereda mänskligheten på ytan om Agarthas existens. Eftersom invånarna i Agartha har sin hemvist där, vill även de i rätt ögonblick och på det mest förenliga sättet bidra i avslöjandet av den här informationen. Allteftersom dessa tillkännagivanden sänds kommer vi, era Uppstigna Mästare, att använda vår förmedling för att få ordning på alla era religiösa utövningar och traditioner. Dessa sanningar kan ge er en möjlighet att lära er mer om fullt medvetande och om planen att vända er tillbaka till detta upplysta och gudomliga vara-tillstånd. I detta tillstånd kommer ni att få de erfarenheter som vi en gång gjorde när vi uppnådde den status som vi nu njuter av såsom odödlig Ande (immortals of Spirit).

I detta upphöjda tillstånd kommer ni att återupptäcka vem ni egentligen är och varför ni för så länge sedan kom till Moder Jord. Den här kunskapen blir en grund för allt det som ni ska åstadkomma i gudomligt tjänande till Den Store (the Great One), och därför förbereds vi inför våra roller som era himmelska handledare. En del av det här tjänandet är att vägleda er och att förbereda oss, era heliga rådgivare, att lära er mer om era åtaganden i ett galaktiskt samhälle. Ljuset "vet om" hur ni troligen svarar på den här världen och ger dagliga instruktioner om bästa sättet att övervaka uppstarten av Jordemänniskornas nya heliga samhälle. Ni kommer att återförenas med er familj i Agartha och allteftersom vi utökar vår räckvidd till våra syster-planeter kommer vi tillsammans att utföra de inledande uppgifterna hos det här nya samhället och börjar smälta samman de här världarna till en ny stjärnnation. Vi är redo, och ser glatt fram emot vårt gemensamma gudomliga öde!

Idag samtalade vi om det ni kan förvänta er när vi förändrar ert samhälle och förbereder er inför fullt medvetande. Vi berörde också skapandet av er nya stjärnnation. Härligheten hos de himmelska skarorna kommer att ses och manifesteras inför alla! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge