Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 1 augusti 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 1 augusti 2017

7 Lamat, 6 Pop, 1 Ik

Dratzo! Den senaste tidens ”mörkläggning” anlagd av de äldste håller först nu på att lyftas bort. Den anlades av dem som söker anonymitet och därmed önskar att de här pengarna levereras på ett så ceremoniellt sätt som möjligt. Det som nu krävs är ert fortsatta tålamod kombinerat med kunskapen om att alla våra planer nu verkligen färdigställs och är klarar att visas upp. Vi ber er alla att helt enkelt förbli positiva, redo att ta emot de stora gåvor som ges av Himlen. Underbara överraskningar är i det närmaste redo att spridas.

Det finns för närvarande en djup önskan bland alla inblandade att slutföra alla leveranser. Var beredda på att någon sorts plötslig rörelse. Tiden är inne för snabbt agerande. Vi förväntar oss att detta snabbt ska inträffa, men kommer i början att lämnas nästan obemärkt. Därför är det viktigt att ni håller er redo att agera så effektivt som möjligt när vissa obestridliga händelser är fullt märkbara. Ett sätt att leverera dyker plötsligt upp för att sedan snabbt försvinna. Med tanke på de prejudikat som redan fastställts är dessa irrationella åtgärder något ni nu borde vara fullt förberedda på.

I det här sammanhanget ber vi er observera att allt detta utspelas samtidigt med Kabalens mycket omstörtande och försenande knep. De mörka inser helt och hållet exakt vad de här leveranserna innebär för deras öde. De vet precis hur snabbt händelser kan gå framåt så snart den här processen verkligen börjar. NESARA-republikens införande kräver endast att en del av de första finansieringarna manifesteras, vilket snabbt kommer att göra slut på det underliga spel som de desperat ägnar sig åt. Allt vi verkligen väntar på är att Ljuset ska manifestera den energi som behövs för de välbehövliga leveranserna. Faktum är att någonting högst underbart håller på att träda fram på detta sätt!

Mot den här bakgrunden är det lämpligt att agera omedelbart när de rätta tecknen ges. Behovet av en snabb och väl genomtänkt handlingsplan är väsentlig. Använd era förmågor att agera och använd era insiktsfulla stunder mycket noggrant. Då, och först då, kan ni lätt bli framgångsrika och bättre uppnå era sedan länge önskade mål. Vi uppmanar er att vara redo att agera för att bemäktiga er den belöning som med rätta är er. Ta emot detta mycket välkomna råd, vilket är nyckeln till att verkligen bli mycket framgångsrik. Mycket finns redan på plats som gör att händelser snabbt kan sätta igång!!

Ni välsignade! Vi är era Uppstigna Mästare! Det svåraste för er del är att fortsätta förlita er på att allt som planerats för mänskligheten sker snabbt och i god tid. Himlen har gett oss i uppgift att genomföra barmhärtiga gärningar för er räkning. Vi accepterar välvilligt de här utmaningarna och önskar djupt att de här leveranserna genomförs omgående. Det är de här konstant falska uppstarterna som kräver sin tribut på var och en av er, och vi förstår fullt er växande förvirring. Var säkra på att de återstående hindren kommer att hanteras snabbt och på rätt sätt så att de oönskade förseningarna avlägsnas!

De flesta av de så kallade välsignade orsakerna till de här ständigt konstanta avvikelserna är obefogade. Det som verkligen behövs är en förklaring av de verkliga orsakerna bakom det här underliga beteendet. Himlen försäkrar oss att det nuvarande eländet är planerat att plötsligt upphöra. Det pågående kaoset måste verkligen korrigeras så att de ansvariga som står redo att börja genomföra sina planer kan sätta igång. I detta heliga Ljus må den nuvarande dårskapen släppas och nådigt ersattes av enbart stabila och positiva resultat. Låt den här verkligheten anpassa sig till det enorma som nu händer. Låt den här framtiden bli den som gör att våra hjärtan sjunger!

Det är uppenbart för oss att dessa konstant oförskämda skurkar inte kan få fortsätta. Låt det istället bli ett snabbt och tydligt beslut om ett snabbt genomförande och om att få ett slut på alla dessa alltför frekventa plötsliga stopp. Upprätta, såsom Himlen önskar, ett snabbt och säkert grönt ljus framåt. Sensommaren väntar och med den en mycket lovande månförmörkelse. Använd den här Himmelska händelsen till att avsluta ”framgången” med den nuvarande kursen! Halleluja!! Halleluja!!

Idag fortsatte vi att rapportera om det som händer omkring er. Detta Heliga Klot kräver desperat en omfattande och koncis förändring. Det är dags för leverans och att hitta lösningar på allt som förhindrar det definitiva slutet på denna hjärtskärande saga! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge