Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 29 mars 2016


Sheldan Nidle - 29 mars 2016

12 Ix, 7 Mac, 12 Manik

Dratzo! Den lindriga fördröjningen runt påsk är över och fonderna rör sig framåt igen. Denna katt-och-råtta-lek med stopp/start hänger ihop med de gamla familjernas och kungligheternas bekymmer med det underliga sätt som oligarkerna slår till på och hur de alltför ofta ignorerar vad man än har samtyckt till. Den här försiktigheten återspeglas i det underliga sätt som fonderna har förflyttats på under de senaste veckorna. Vi har uppriktigt ifrågasatt den här taktiken och föreslog alternativa metoder för att motverka den här fortsatta misstron mot hur den här processen ska avslutas. I vilket fall som helst kommer ni så småningom att få era första pengar och få se undergången av dem som styr och utgör deras många defacto regimer. Låt det bli känt att de farsartade falskflaggade händelserna (false flags) både i Paris och Bryssel bara är sätt som används av det mörka för att visa att dess förmåga att manipulera er inte är över. Så länge som deras marionettregeringar styr kan ni räkna med ännu fler försök att skrämma er. Lyckligtvis ligger den nya amerikanska republiken, föreslagen i NESARA, ganska nära sitt faktiska förverkligande. (Ö.a. National Economic Security And Reformation Act, Del i den amerikanska konstitutionen) Det finns fortfarande några få hakar kvar att gå igenom och ytterligare förstärkning av vissa överenskommelser skall komma på plats.

Den mörka kabalen är som ett djur inträngt i ett hörn. Den tillämpar ständigt överlevnadsstrategier som verkade fungera i det förflutna. Dessa ”false flags” är ännu ett exempel på detta. ISIS är ett verktyg i den här processen. Dess stöd kommer från den hemliga regeringens noggranna finansiering, och den använder specialutbildade legosoldater för att undervisa sina styrkor i den oregelbundna krigstaktik som den för närvarande använder. ISIS har etablerat "celler" som liknar dem som användes i tidigare krig mot fransmännen i Algeriet på 1950-talet, och som alltsedan dess använts i andra gerillakrig. De här strategierna används nu för att få det att se ut som om dessa militanta personer är något naturligt för Mellanöstern. Det de gör är att de rör om i den frustrationsgryta som har funnits ända sedan Väst kvävde en pan-arabisk revolution mot det Osmanska riket i slutet av 1910-talet. Dessa tendenser till pågående irritationer, liksom ödet för miljontals muslimska invandrare till Europa, behöver man nu ägna sig åt på lämpligt sätt. Dessa frågor kräver sin lösning av Ljuset och dess nya regeringssätt.

De här problemen har ännu inte hotat fonderna, men de har gjort många människor trötta på det fortsatta ståhejet från det mörka och dess kumpaner. När det nya styret snart etableras, kommer alla dessa överträdelser att noga granskas av Ljusets många representanter. Dessa program, som är avsedda att lösa de här sakerna, ska godkännas och om nödvändigt, stödjas. De viktigaste delarna är fred och samarbete. NESARA handlar helt och hållet om att utforma en ny värld som bygger på fred, välstånd och förtroende. Vi är medvetna om det som hände när "post-Anchara"-eran började i den här galaxen för några årtionden sedan. Vi har för avsikt att fortsätta att ge er råd om hur man bäst förbereder den här världen inför första kontakt. Den mörka kabalen består av en rad organisationer och människor som alla djupt önskar behålla sina strategier att "söndra och härska". Så snart dessa besegrats av Ljuset, behöver de här avskyvärda individerna isoleras och de mörka organisationerna upplösas. Kom ihåg att ni alla är ett och att Himlen älskar er alla väldigt mycket!

Vi kommer för att genomföra era slutliga steg till fullt medvetande. Den här övergången kräver att ni använder er inneboende visdom för att förändra den här verkligheten till det bättre. Ni önskar innerligt att få njuta av ert globala välstånd och komma samman för att visa Gaia hur ert växande medvetande har förändrat det sätt ni ser på henne och alla hennes olika livsmiljöer. Använd denna förvärvade kunskap för att göra slut på hur Gaias klimat, hav, atmosfär och mark nu utnyttjas av det mörka. Använd era förmågor till att föra er värld till en balans som uppmuntrar mångfalden av liv. Använd er Kärlek till att göra den här världen på ytan redo inför Mästarnas underbara lärdomar och inför återkomsten av era kusiner, invånarna i Agartha. De önskar förklara att det finns botemedel för allt som nu inger er oro och missnöje. Slutligen kommer våra landningar att äga rum och särskilda mentorer kommer att göra er redo inför den stora övergång som fullt medvetande innebär. Ni är verkligen välsignade! Se den nuvarande tidpunkten som det slutliga kaoset innan den här nya världen slutligen manifesteras inför er!

Välsignelser och glädje! Vi är era Uppstigna Mästare! Det finns tillfällen i mänsklighetens långa historia, när vändpunkter av stor betydelse uppnåtts. Den här tidpunkten är verkligen en av dem! Det är inte ofta som de som så känslokallt driver på oxspannet drivs bort utan krusiduller. Nu är en sådan tidpunkt och den har låtit vänta på sig. Ni befinner er på själva randen av den här tiden och bekymrar er om hur lång tid det kommer att ta. Den inleddes med stopp och starter, allteftersom den oundvikligen flyttades mot sitt till synes ouppnåeliga mål. Detta kommer att ta slut! Ni förtjänar bättre! Vi kommer ihåg när vi befann oss i en dödlig mänsklig form och såg våra studerande plötsligt knuffas bort från oss av "dem som vet". Vi kan se hur det mörkas brist på omsorg har påverkat oss alla. Vi förstår de här avlägsna händelserna men också helhetsbilden. Vi Mästare gör det vi kan för att förändra bilden och ge er välstånd, fred och Kärlek. Vi ber er att vara positiva och hjälpa oss i denna högst heliga av uppgifter!
Att föreställa sig en ny värld innebär också att den gamla måste gå sin egen oundvikliga väg. Den här operationen kan ta tid eftersom uppfattningar behöver förändras. Vårt gemensamma projekt är att se till att detta görs. Låt oss därför tillsammans visualisera den här världen och tydligt manifestera den i våra hjärtan. Då kan den bli verklighet. Använd den här tiden, allteftersom fonderna börjar ta form, att agera i samklang (in consert) med oss ??när ni gör dessa dagliga ceremonier. Låt vår gemensamma bön och våra meditationer skapa en ny värld. Ni Kära, som är de som fått betala, har lidit alltför länge. Det är dags att kliva fram och skapa ett andligt partnerskap som kan stödja den här visualiseringen. Många fantastiska saker håller på att ske. Tillsammans kan vi se till att dessa händelser är den sanna början på en Ljusets Tidsålder. Som en enhet av Kärlek och Ljus kan vi förändra den här världen! Använd era otroliga energier för att låta dessa underverk träda fram. Mycket är på väg att komma till er hjälp!

Den här världen har sett det mörka styra under nästan tretton tusen år. Det var vid den tidpunkten som Anunnaki började sin resa tillsammans med er. Dessa mörka tyranner har sedan dess omvandlats och nu är det deras hantlangare som kastar sina dystra skuggor över er. Nu blir det ombytta roller och ni ska visa dem hur Gudomlig nåd fungerar. Lär av detta och sök Den Gudomliga Enheten inom oss alla! Den här raden med lektioner kommer att visa på era inre styrkor och Den Endes stora Kärlek inom er! Denna väg som ges er är en väg som sällan väljs av Himlen. Allt som väcker er ilska och frustrerar er är era sista illusioner i den här underliga fysiska verkligheten. Tro inte att rikedom i sig kan förändra den här illusionen. Lär er visdom och använd den inom allt. Förstå hur universum och den här verkligheten fungerar. Denna enkla uppsättning lektioner kan ta er långt. Var alltid redo att lära er visdom och att bäst tillämpa den. Hosianna! Hosianna!

Som vanligt, fortsatte vi idag med våra veckorapporter. Som vi har konstaterat händer mycket! Tappa inte modet, händelser är på gång och många mirakulösa saker är redo att manifesteras. Detta är verkligen en underverkens tid! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge