Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 29, 2013

January 29, 2013

1 Cauac, 7 Yax, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld hålls i ett heligt övergångsstadium i väntan på den magiska touch som bara Himlen kan ge. Himlen påbjöd en kort fördröjning för att ge mänskligheten en anpassningsperiod i dessa helt nya energier. För länge sedan, när Anunnaki ville härska över er, gjorde man en särskild överenskommelse som föreskrev att perioden för det mörkas styre endast skulle tillåtas under cirka tretton tusen år. Denna tid har gott och väl förflutit. Kollapsen av alla tidslinjer till en enda var den sista bekräftelsen till det mörkas jordiska hantlangare att tidpunkten för omvandlingen kommit. Nu är det en kort övergångsperiod, under vilken det mörkas soldater bör kapitulera och låta den nya epoken börja. Det mörka har som alltid arrogant vägrat inför detta erbjudande och därför har vi, under Himlens strikta kommando, flyttat bort ett antal av dessa motsträviga personer och placerat dem under tillsyn av personal från Agartha och Federationen. Denna grupp har nu ett ansenligt antal av dessa individer i förvar, och den siffran kommer säkert att fortsätta att växa tills problemet är helt löst.

Som nämnts ovan handlar det nu om ett slags heligt stillastående. Våra styrkor är redo att stödja den juridiskt lagliga förändringen i sättet att regera och vi har även lyckats uppnå ett antal överenskommelser som ska genomföras så snart den heliga signalen ges. I det här avseendet försäkrar oss både de juridiska och militära divisionerna inom de olika regeringar som ska förändras, att de är redo att påverka en maktöverföring så snart de tar emot den formella signalen. Vi har välvilligt bett våra himmelska mentorer att försäkra oss om att den tidsplan som man ursprungligen gett oss verkligen fortfarande gäller. Som svar har de som kommer att ge oss signalen vid upprepade tillfällen informerat oss om att denna tidplan verkligen är den som vi kommer att verkställa. Alla våra samarbetsteam är på plats, redo att se till att allt går enligt planen när det heliga ögonblicket kommer. På den fronten har vi genomfört en rad formella övningar för att försäkra oss om att den här situationen löses så snabbt som möjligt. Naturligtvis fortsätter en noggrann övervakning av de mörka, eftersom de är kända för att ta till sin speciella förhalningstaktik in i det sista!

Våra hemliga heliga allierade är också redo att sätta igång när man kallar på dem och vi övervakar er värld för att se till att ingenting annat än den vanliga rundan med världsliga angelägenheter äger rum. Det mörka och deras hantlangare flänger runt i er värld och letar efter sätt att stjäla pengar från varhelst de kan. Fastän dessa utflykter till största delen visat sig vara misslyckade, har en mindre mängd förvärvats. Detta bekräftar för oss att dessa skojare inte har för avsikt att stå fast vid några överenskommelser som gjorts mellan oss, och att vår samarbetspersonal måste vara mycket försiktiga när man har att göra med dessa obevekliga personer. Vi är verkligen lättade över att detta är sista gången med sådana nedslående ordväxlingar! Så snart vi får grönt ljus är vi beredda att verkställa en rad strategier för att säkerställa att de inledande faserna av vår verksamhet utvecklas snabbt och säkert. När den första fasen är klar kommer det nya styressättet, de nya pengarna och det nya välståndet att vara säkert på plats, och sedan är allt vi behöver göra att permanenta det hela.

Denna övergång av ert samhälle backas helt och hållet upp av ett ton samstämmiga dokument. Det mörka har inte längre kvar något rörelseutrymme och har bara en mycket kort tid kvar innan den heliga trumpeten ljuder. I det ögonblicket kommer ett stort Ljus att spridas över Gaia och en ny epok formellt att inledas. Vi har för avsikt att arrangera en stor visning (display) på flera platser i er värld som kommer att signalera början på det som komma skall. Årtionden har gått sedan vi, strax efter andra världskriget, första gången bad era regeringar häva sin sekretess, avslöja vår existens, och avslöja den teknologi de förvärvat. Till siste man vägrade dessa regeringar göra detta, men trots det ska dessa tidiga önskamål från oss nu manifesteras i er värld. Detta blir en vattendelare. En ny historia och en sann redogörelse om ert ursprung kan då officiellt skrivas och låta alla dessa lögner man berättat för er alltsedan barndomen helt enkelt försvinna och ersättas med sanningen. Detta är också den stund då ni får lära er om det kommande fulla medvetandets glädjekällor.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att informera er om att ett stort mirakel är redo att uppenbara sig i er värld. För århundraden sedan skapade greven Saint Germain en speciell världsomfattande fond (trust). En motsvarighet skapades i öst av Kwan Yin. Dessa två skattkammare ska nu betala ut en stor förmögenhet, vilket kommer att medföra välstånd på Jordens yta. Vi gläds åt allt som Himlen förordat och som lagts fram inför mänskligheten! Den nya välfärden kommer att förvandla er värld och ta er till randen av ett stort medvetandeskifte. Vår välsignade uppgift är att, med välbetänkt hjälp från vår familj i Agartha och från våra rymdfamiljer, leda er fram till fullt medvetande. Tillsammans ska vi återförena Gaias två numera skilda världar till en enda. Inom denna heliga enhet kommer ni att finna hjälpmedlen att höja er ur er minnesförlust och återupptäcka era gudomliga inre sanningar. Dessa sanningar kommer att förändra era nuvarande uppfattningar och lägga grunden för ert nya galaktiska samhälle.

Detta nya galaktiska samhälle blir en blandning av olika modeller som praktiseras över hela den här galaxen. Som en av era mentorer är vår välsignade uppgift att vägleda er med hjälp av vår visdom i dessa frågor. Strax efter att ni återvänt till fullt medvetande kommer planetomfattande möten att sammankallas för att diskutera fram en grundläggande modell för uppkomsten av ert egna galaktiska samhälle. Vi utgår ifrån att era val blir kloka. Vi vet att genom att använda den här mallen kommer ni snabbt att återbefolka världar som Venus, Mars och Pax. Denna nya multiplanetariska stjärnnation kommer då att påbörja sitt första stora uppdrag: att cementera freden över hela den här galaxen! Detta blir det första av många uppdrag som kommer att föra oss i kontakt med tiotusentals närliggande galaxer. Det vi tillsammans ska uppnå är en serie uppdrag som kommer att uttrycka vårt gudomliga tjänande till Skapelsen.

Den återstående stunden av era tidiga steg i den här nya energin, och innan vårt samarbete börjar, innebär att ni förbereder er inför att förklara dessa händelser för era familjer och för ert samhälle. Här har även vi vår roll att spela. Många välsignade fakta måste visas upp för den här världen. Gaias samhällen är fångade i en mängd uppfattningar, som getts er för att upprätthålla ett tvådelat, mörkerstyrt samhälle. Denna samling uppfattningar kan endast förkastas genom det vi kan göra vid lämplig tidpunkt. Våra olika hemliga heliga sällskap kräver ett speciellt tillkännagivande av den nya ledningen för att sätta igång saker och ting. Detta leder till vår massåterkomst, så att vi återigen kan undervisa och uttrycka vår heliga visdom. Dessa läror kommer att upphäva mycket av det ni nu tror är sant, och visar vägen för allt det som följer. En stor glädje är på gång att svepa igenom er värld och skapa en ny epok för mänskligheten!

Idag gav vi er en ny översikt över det som kommer att ske inom kort. Många heliga grupper går samman och ställer iordning scenen för en unik tid i er historia! Den övertygelse som många av er har, att ni är ensamma och unika i kosmos, ska nu för evigt ersättas. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge