Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 september 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 4 september 2018

Dratzo! Vi återvänder! Era framsteg mot att uppnå Ljusets ultimata segern fortsätter att steg för steg gå framåt. När vi ser hur våra jordallierade, Alliansen, samarbetar för att genomföra den mycket diskreta och noggrant sammansatta plan som vi hjälpt till att utforma, kan vi inte låta bli att känna viss stolthet. Alliansens dynamiska handlingsplan fortsätter att förvirra den självsäkra och styvnackade mörka kabalen. Planen har, i sin mångdimensionella natur, fram till nu betats av i ett långsamt och stabilt tempo. Allteftersom Sanningen nu fortsätter att uppenbaras kan ni förvänta er en acceleration i genomförandet. Trots kabalens obevekliga beslutsamhet att stoppa er utveckling håller allmänheten på att vakna upp. Lyckligtvis leder kabalens hybris mot deras undergång. Kabalens grepp över er håller på att blekna bort Vi ber er att förbli fortsatt positiva och finna tröst i er tillit.

Alliansen med sitt mer galaktiska temperament håller på att utmanövrera det mörka och alla deras medarbetare. Allt följer noggrann den huvudplan som leder till att det mörka avlägsnas från er planet. En gräsrotsrevolution håller på att dra i gång, ett nytt och noggrant moraliskt system med gemensamma lagar växer fram och kommer att formellt återintroduceras i er värld. En rad omfattande och sammanhängande utredningar har dragit fram den mörka kabalens hemligheter i dagern. Dessa utredningar kommer att bli avgörande för kabalens rättsliga fall från makten. Med detta kommer vi också att se uppkomsten av olika övergångsregeringar, vars primära syften är att väcka åtal mot tusentals individer som tjänat såsom funktionärer för det illegala och fiktiva "kriget mot terror". Den här processen pågår just nu.

Denna "husstädning", denna process leder till inrättandet av nya regeringar som är genuint grundade i frihet, rättvisa och individuell suveränitet. Genom att praktisera en funktionell moral kan folkledda republiker tjäna som avsikten var och globalt överflöd kan distribueras utan hinder. Dessa förändringar ändrar själva grunden för er verklighet. Det är ytterst sällsynt att himlen låter genomföra så stor förändring på så kort tid. Normalt är den här graden av förändring utdragen i århundraden och genomförs inte som nu på mindre än ett årtionde. Denna sanktion är en gudomlig kompensation för den mörka kabalens öppna motstånd mot de heliga förordningar som styrt uppryckningen av er verklighet.

När den dagen kommer då de mörka kabalerna förbereder sin avgå kommer vi noggrant att granska dem som står redo att träda till i deras ställe. Det är absolut nödvändigt att övergångsregeringen etablerar en form av representativt styre som stöder er utveckling på kort och lång tid. Välståndsprogrammen och alla de välgörande projekt som dessa interimistiska regimer initierar måste synkroniseras. Dessutom kommer dessa nya regeringsformer att kräva regler som ger det möjlighet för er att fritt delta i regeringsprocessen. Detta kommer att vara de första åtgärder ni vidtar mot att etablera ert galaktiska samhälle. Ta er tid att ta in storheten i den Galaktiska Varelse ni är på gång att bli och det enorma ansvar ni kommer att axla i samband med att ni realiserar ert nya galaktiska samhälle.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi återkommer och har fler saker att samtala med er om. Er nuvarande "icke-civilisation" ska förvandlas till en civilisation som utstrålar harmoni och glädje där man ser växande möjligheter och utforskning överallt. Det mänskliga samhället ska återgå till Lemuriens majestätiska höjder. Återigen uttrycker vi vår djupa uppskattning för det ni gör. Det är en stor utmaning att agera på tro under en tidsperiod som denna har visat sig vara. Under hela denna resa har er enda bekräftelse på den här processen varit de här meddelandena, plus de rapporter ni har hämtat från Internet. Var säkra på att när dessa extraordinära händelser utvecklas kommer era svårigheter att gå över i glädje.

Varje enskild person måste känna sig erkänd och veta att dess bidrag är av värde för sin värld. En känsla av tillhörighet är grundstenarna i ett hälsosamt lokalsamhälle, vilket i sin tur utgör hörnstenen i ett hälsosamt globalt samhälle. När du verkligen är fri är du fullt ansvarig för dig själv och ditt samhälle. Detta går hand i hand med andlig tillväxt. Gudomlig service är avsedd att uppfylla ert samhälle och frigöra er att kreativt använda era medfödda förmågor till att lösa de dagliga problem som omger er. Lokala samhällen är avsedda att vara självförsörjande och självreglerande och kunna lösa alla interna problem de står inför. Först då kan era intuitiva gåvor verkligen fungera på nationell och global nivå. När ditt medvetande expanderar påkallar din önskan om frihet din fulla uppmärksamhet.

Att vara suverän är en omedelbar biprodukt av frihet. Det ger varje varelse likvärdig status. Suveränitet utgör den stadiga grund på vilket ert goda arbete kan byggas. Det är det sätt på vilket ni enkelt kan manifestera / inse er fulla kreativa talang. När ni verkligen inser hur sammankopplade ni alla är upptäcker ni hur enkelt och effektivt det är att arbeta i grupp. Denna sammankoppling främjar en oundviklig önskan att skapa en kärleksfull och hållbar miljö för er gemenskap. Suveränitet är det gudomliga och lagliga sättet att genomföra positiva åtgärder. Suveränitet är den trygga och säkra grund på vilken ert goda arbete kan byggas. Det är vår orubbliga avsikt att inom kort komma och hälsa på er alla och fira vår gemensamma seger.

Idag har vi återgett händelser som är på gång i er värld, händelser som i slutändan säkerställer slutet på den mörka kabalen och alla des medarbetare. Var beredd på att få bevittna en underbar händelse; Ljusets återkomst till planeten Jorden! Från den punkten, den händelsen är det bara en kort resa tillbaka till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge