Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 augusti 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 21 augusti 2018

Dratzo! Världen fortsätter att förändras och kabalen är djupt störd över att de förlorar greppet över mänskligheten. Er kamp har varit lång med flera ”ups and downs” men ni har trots detta hela tiden beslutsamhet hållit ljuset närvarande. De flesta varelser på er planet känner på någon nivå de fördelaktiga förändringarna. Den värld ni har känt i århundraden håller på att kollapsa. Förändringarna på den globala scenen håller kursen. I kursriktningen ser vi på nära håll händelser som lovar att vara helt livsförändrande. De innehåller födelsen av en ny era med sann andlig tillväxt och uppkomsten av långsiktiga ideal som fred, välstånd och personlig suveränitet. Vi befinner oss nu i en mellanperiod och ser hur den gamla mörka tidsåldern löser upp och en ny era med hopp och förnyelse träder fram.

Ni som följer dagens världshändelser kan bevittna en tid när alla pusselbitar faller på plats. En tydlig plan och tidtabell har upprättats. Vad vi önskar nu är att ni tålmodigt väntar medan ett antal till synes icke sammanhängande händelser inträffar som river upp mörkrets agenda och ersätta den med en som ligger i linje med den Gudomliga Planen. Alliansen har antagit en plan som är dynamiskt anpassningsbar. Detta specialkonstruerade oändliga möjligheternas spel med dess kvantlösningar ger våra jordallierade fördelar över de statiska kabalstrategierna.

Låt oss i dagens meddelande rikta uppmärksamheten mot en aspekt som löper parallellt med ert välstånd, de himmelska förberedelserna av era fysiska jag inför full medvetenhet. Denna process innebär en fullständig omstrukturering av era fysiska, mentala och känslokroppar. Den slutlig återintegreringen sker medan ni är i säkert förvar inne i en ljuskammare av kristall. Den här speciella levande behållaren av ljus kommer att genomföra en komplett omstrukturering av ert cellulära RNA / DNA. Ljuskammaren fungerar som ett dynamiskt Ljusinstrument, och tar hänsyn till varje persons specifika krav. Den samordnar nya kodsekvenser vilka direkt låter er uppnå er fulla fysiska potential. Kammaren är konstruerad av himlen och det kommer att ta cirka tre jorddagar för denna process att uppnå sina gudomliga mål. Din egen ljusguide och dina andra himmelska guider kommer att styra processen. När du kommer ut ur denna levande kristall av ljus har du återvänt till full medvetenhet.

Det gudomliga målet är full medvetenhet. Skaparen har i dekret beslutat att er verklighet skall återgå till att vara fullt medveten. Den verklighet ni nu känner kommer snabbt att övergå till att vara något ganska främmande. Vi kan bevittna hur dessa händelser äger rum framför våra ögon och kan på nära håll följa hur galaxen återgår till sitt enhetliga, mångdimensionella tillstånd. De frekvenserna som duschar er planet utgörs av stora energivågor som omstrukturerar de energifält som sammanflätar rymd och tid. I takt med att denna väv framskrider och åter tar form visar galaxen sin skönhet i ett utflöde av lysande färger och fantastiska former. Ära ske pris!!!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den tid är inne när en ny tidsålder med fred och upplysning ska skölja över Moder Jord! Denna nya verklighet börjar manifestera sig på många välsignade sätt. Det är denna underbara nya verklighet som gör det möjligt för oss att förflytta mänskligheten framåt in i en ny Galaktisk tidsålder! Allteftersom vi blir mer i stånd att förstå hur den här världen förändras lär vi oss nya sätt att andligt möta varandra. Det vi nu ber er om är att drömma om och visualisera en underbar ny värld som är vänlig, omtänksam och välmående.

Ert ständigt växande medvetande omdefinierar hur ni ser på varandra och hur nya realiteter läggs till er uppfattning av världen. Under århundraden har vi observerat att omvandlingens ljus växer sig starkare och starkare, vilket förorsakat att de mörka motvilligt dragit sig tillbaka. Den här nya verkligheten manifestera sig på otaliga välsignade sätt. Varje dag ser vi att er planet blir mer och mer energimässigt magnifik. Allteftersom den gamla verklighetens nätverk kollapser kan vi se glödande ljusstrålar och fantastiska molnformationer uppträda plötsligt på himlen, ett fenomen som alla kan bevittna. Er verklighet ska snart expandera och återskapa sig själv. Vi kommer att bli era gudomliga vägledare och era andligt utsedda mentorer, och vi tar väldigt seriöst på denna privilegierade roll.

Vi är tacksamma mot vår rymdfamilj för att de besöker oss i allt större antal och vi gläder oss över att Himlens Ljus flödar ner över oss Vi är också mycket glada över att veta att alltfler människor över hela världen dagligen sänder oss böner i Kärlek. Var och en av er äger den högsta kvalitet av helighet, en kvalitet som varit undertryckt sedan det mörka "startade om" den här verkligheten för nästan trettontusen år sedan. Tiden närmar sig då ni alla ska omvandlas och bli fysiska änglar ännu en gång! Tillsammans ska vi nystarta och skapa en brådskande stjärnnation och uppfylla Skaparens högst sublima och livfulla drömmar. En tid för mirakler och underverk är på gång!

Idag fortsatte vi vårt budskap. Som vi har nämnt kommer en enorm förändring att förlänas denna yta. Det är vårt ansvar att ständigt vara medveten om detta och notera att Universum just nu avslöjar sin magi! Låt Ljusets under ta form under den tid som nu ligger framför oss! Ni Kära, var medvetna om att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge