Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 18 september 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 18 september 2018

Selamat Balik! Vi återvänder med upplyftande nyheter! Framstegen fortsätter. Den mörka kabalen har nått den punkt där det enda alternativet är att ge upp. Varje strategi att störa Ljuset har helt misslyckats. Vi närmar oss själva randen till de händelser som är det sanna preludiet till er frihet och uppkomsten av nya regeringsformer. Tillsammans med våra jordallierade är vi mitt i genomförandet av en genomtänkt plan som monterar ner befintlig maktstruktur. En svepande serie av tidigare ej testade strategier genomförs nu framgångsrikt och fortsätter att förvirra den mörka kabalen. Vår heliga koalition, som fungerar smidigt, arbetar nu fokuserat med att ställa scenen tillrätta inför vår slutgiltiga triumf. Det är en ren glädje att se så många dynamiska strategiska element i samverkan, vilka likt silkestrådar snärjer in den förvirrade kabalen i sitt eget korrupta rättssystem.

Saker och ting är redan på plats vilket juridiskt har tvingat de mörka att avstå mycket av sin makt och vilket har förhindrat att storskaliga internationella krig bryter ut. Nästa steg är att få ett slut på fiat-pengarnas makt och skaka ner bankirerna från deras tillhåll. Dessa åtgärder kommer i sin tur att göra scenen redo inför ett permanent välstånd som omvandlar global fattigdom och hemlöshet. Detta kommer att ersätta dessa brutala jordbundna tragedier med en glädjens tid, som befriar hela mänskligheten. Den kommer att föra er långt bortom ert nuvarande överlevnadstänkande och ni kommer äntligen att gå samman och kreativt lösa föroreningsproblematiken och den grova nedbrytning som hotade er existens. Vi kommer nu att samarbeta med folk som är beredda att acceptera sin inneboende andlighet och sin inre längtan att rädda och beskydda Gaia. De kommer att betjäna er väl medan ni förbereder er inför att återförenas med era kusiner från inre Jorden.

Ett reviderat tidsschema håller på att tas fram inför distributionen av den revalverade valuta (the RV-funds) som kommer att förse er med era välståndsmedel. Schemat innehåller också ett nytt banksystem, baserat på de riktlinjer som godkändes för några år sedan. Dessa regler kommer att omstrukturera bankverksamheten och starkt begränsa all form av bankbedrägeri. När allt detta har uppnåtts kan en ny regeringsform fritt och lagligt se dagens ljus. Den kommer att avskaffa den personliga beskattningen och ge utrymme för uppkomsten av en helt ny affärsmiljö. Under dessa mera rättvisa förhållanden kommer de nuvarande hemlighållna uppfinningarna att träda fram. Denna utrustning kommer att rensa er luft, ert vatten och er himmel och möjliggöra ett formellt avslöjande om vårt heliga uppdrag. Efter vår första kontakt kommer vi att tillåtas resa öppet till er och börja ett mentorprogram som leder er till full medvetenhet. Vid den tidpunkten är ni återigen introducerade för invånarna i Agartha.

Dessa händelser gör vår kontakt med er mycket avgörande. När ni börjar nå ut och återtar era andliga väsen kommer ni också att åter ansluta er till dem ni verkligen är. Ert ursprungliga lemuriska samhälle, byggt på en modell som ni bar med er från stjärnorna, är fortfarande den samhällsstruktur som gäller i Agartha. Tillsammans är ni avsedda att utforma en ny galaktisk prototyp, som inkluderar alla de otaliga former av ett galaktiskt samhälle som finns inom hela den galaktiska federationen. Er nya stjärnnation är avsedd att skapa en naturlig energi som i slutändan kommer att förena den här galaxen. Inbäddat i detta vördnadsbjudande Ljus kommer vi att göra en hel del för att utveckla Skaparens gudomliga plan. Vördnadsfull hälsning till Ljuset! Vi ser fram mot en ny värld och till det framvällande Ljusets tidsålder!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er denna dag med ett budskap fyllt med Kärlek och Ljus. I våra hjärtan ser vi hur Himlen orkestrerar slutet på mörkrets kontroll över er älskade planet, Gaia. De gamla familjerna, som länge haft ansvaret för en stor hemlig uppsättning guld, silver och ädla stenar, arbetar nu för att lyfta välståndet till nästa nivå. De har nu samtyckt till att låta ert överflöd gå över i leveransstadiet. I enlighet med deras önskemål gör vi välbehövliga arrangemang för att säkert föra över detta välstånd till er, världens folk. Vi lovprisar ett antal regeringar som hjälper oss med de nya nödvändiga mandat som krävs för att ni ska kunna ta emot era välsignelser. På samma sätt förbereder sig invånarna i Agartha, våra kamrater i inre Jorden, en process som gör att det här monumentala skiftet går så smidigt som möjligt. Vi känner oss hedrade som får förverkliga dessa händelser, eftersom det sker i linje med Himlens gudomliga plan att återföra er till full medvetenhet.

Den här nya världen inviger en process som återför mänskligheten till Himlen och till stjärnorna. Den mest sublima formen av glädje kommer från att i kärlek kunna hjälpa varandra och avslöja barmhärtighetens underverk för alla. Detta är en glädje som var och en av er behöver uppleva. Vi Mästare gläds mest när även de som ogillar varandra lär sig hur mycket bättre det är att Älska och Förlåta. En stor del av er vaknar för första gången, några av er även för andra gången, och på fullt allvar iakttar ni vad som verkligen händer runt omkring er. Lyckligtvis stöder detta av kristallbarnen nyupprättade medvetandenät dessa målmedvetna sanningssökare. Kristallbarnens ankomst till er värld har gett oss ett övermått av nya allierade. Er värld konvergerar mot ett storslaget samhälle bestående av Kärlek, Ljus och ömsesidig omsorg. Under processen fortsätter ni att växa både i medvetenhet och nåd.

Många lager av er framtida "Merkabah" eller Ljuskropp aktiveras för närvarande. När ni börjar integrera dessa signifikanta förändringar kan ni uppleva en känsla av att ni inte "är närvarande" i den här världen; eller känna en anknytning till någon annan, avskild verklighet, en känsla som snabbt dyker upp en liten stund i ditt huvud. Dessa virtuella illusioner eller hägringar är glimtar från en värld som ni ännu inte är medvetna om. Dessa stora omvandlingar är resultatet av den mängd fysiska och mentala förändringar som ni genomgår. Gamla tillvägagångssätt dör ut och nya föds; av den anledningen är det viktigt att förbli flexibel medan er ”flytande" värld utvecklas. Kära ni, ta nu den här tiden till att växa och sola er i det nya galaktiska Ljuset!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Som ni ser är många underbara händelser på väg att manifesteras. Uttryck er glädje och hjälp varandra samvetsgrant och kärleksfullt. Var redo att förklara de underverk som ska förverkligas. Ni är inte ensamma. Vi kommer att förvandla er och ert samhälle. Ni Kära, var medvetna om att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge