Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 28, 2010

December 28, 2010

6 Caban, 15 Mol, 7 Ik

Selamat Ja! Vi kommer åter under denna festliga säsong med mycket att berätta för er. Er verklighet förändras runt omkring er! Gaia är upptagen med att preparera hennes värld på ytan för en stor transformering. Dessa förberedelser är fortfarande ganska subtila; ni går dock nu in i en tid då dessa förändringar kommer att bli mycket mer markanta för er. Områden som redan är kända för jordbävningar kommer att bli aktiva och små jordskalv har redan känts av. Vulkaner, både på land på havsbotten, börjar också sätta fart. Våra Jordliga vetenskapsmän har observerat denna ökning i seismisk aktivitet på alla kontinenter. Dessa utvecklingar utgör nästa omgång av varningar från Moder Jord och sammanfaller med er egen snabba mars mot fullt medvetande. Den gamla verkligheten vilken under årtusenden har varit den kokong ni har levt i har nu uttjänat sitt ändamål. Många slagrutemän har lagt märke till att de magnetiska linjerna som de använder sig av för att undersöka er värld förändras i styrka och position. Dessa fenomen är relaterade till Gaia’s skiftande graviditetsfält.

Dessa magnetiska förskjutningar rör om i Jordens elektriska fält. För att bli redo för fullt medvetande så anpassar sig Gaia medvetet till den enorma mängden av data som kommer från Solen, hennes kompanjonsplaneter, och den galaktiska kärnan. Det är viktigt att se allt detta som en levande organism i transformering. Alla 3D verkligheter fångar på en reguljär basis en viss mängd av detta dataflöde, och när en enhet expanderar sitt medvetande så ökar mängden infångat data exponentiellt. Dessutom behöver dataflödet bli processat på ett annat sätt. Er värld förändrar sina energilinjer av denna anledning för att bättre hantera det ökade inflödet och börjar bli en monopolär enhet. Sådana förändringar äger rum runt hela ert solsystem, vilket låter era vetenskapsmän att på närma håll observera hur nollpunktsenergi och materia fungerar i er galax. Dessa observationer är ytterst förvånande för dem och demonstrerar helt klart precis hur ur fas deras vetenskapliga paradigm är! Det har fått dem att söka mer ihärdigt efter en ny operationsmodell, vilken bättre kan innefatta dessa observerande fenomen.

Parallellt med de många ovanliga händelserna som äger rum i ert solsystem så genomgår också den galaktiska kärnan liknande förändringar. Hon ändrar sin grundfrekvens, vilket sätter igång en serie av stora energivågor, vilka flödar från kärnan till hennes yttre spiraler, och transformerar hur galaxen håller henne samman. Nya galaktiska energinätverk skapas, vilket indikerar att en ny typ av gravitet nu föds. Denna energi ger upphov till en ny typ av gravitetspartikel, vilken påverkar vårt grundläggande framdrivningssystem. Vi har därför blivit tvungna att justera våra skepps enheter för att ackumulera energi och har förändrat distributionen av vår enorma flotta runt ert solsystem. Vi har också förändrat densiteten av moderskeppen i den inre ringen runt er planet, vilket har krävt att vi skapar en speciell ”Möbius korridor” för att möjliggöra ett snabbt inträde av våra skepp in i Jordens atmosfär när ögonblicket för första kontakt infaller. Vi behöver justera denna resekorridor varje dag, vilket demonstrerar hur snabbt ert solsystem förändras.

Dessa betydande förändringar är i takt med de framsteg som var och en av er gör mot den punkt där första kontakt helt klart behövs. Det är därför som de första stegen för att förbereda er detta mål nu måste fullbordas. Vi har informerat våra Jordliga allierade om detta och har betonat att den nuvarande verkligheten inte längre speglar vilka ni utvecklas till. Den mörka kabalen vet också vad som händer och sysselsätter sig med att undra hur länge det nuvarande läget kan förlängas. Det finns i er verklighet en felsäker punkt bortom vilken en annan tidslinje kan införas. Denna punkt har nyligen nåtts, vilket betyder att bara ett scenario nu kan tillåtas, och det är första kontakt med allt vad det innebär. Vi har infört några bra arbetare som är bestlutsammade att driva saker och ting mot första kontakt betydligt snabbare. Dessa Varelser accelererar sina förmågor till det maximala och ämnar få till stånd de första stegen mycket snabbt. Under tiden så går era ekonomiska och regeringssystem mot en total kollaps.

Nyckeln till vad som händer är att förstå effekten av en överväldigande internationell skuld på ett nästa sönderbrutet ekonomiskt system. Detta är målet som den mörka kabalen satte upp för de första åren av det tjugoförsta århundradet. Olyckligtvis för dem så föll systemet ihop innan de kunde utvinna den kvantitet av pengar från systemet som de hade lovat medlemmarna av deras många olika arbetsstyrelser. Som ett resultat av detta så tillät olagliga handlingar från den amerikanska centralbanken och lagstiftarna i olika länder utvinnandet av huvuddelen av de återstående pengarna mellan sent 2008 och mitten av 2009. Våra Jordliga allierade varnade många regeringar om vad som pågick, men kunde inte förhindra att en serie av Europeiska och Asiatiska länder närmade sig en kollaps under 2009 och 2010. De kunde återvinna en del av dessa fonder och detta kan användas som bevis på de olagliga aktiviteterna, vilket ger oss ytterligare ammunition för att ta ned den mörka kabalen.

Olika länder i er värld har i hemlighet kommit samman för att motsätta sig den mörka kabalens hegemoni och att sätta ett stopp på dess tusenåriga strypgrepp på världen. Som förväntat så använde den dominerande gruppen i denna kabal, den amerikanska företagsstaten, sin armé av hemliga agenter för att sätta press på alla som var involverade i dessa aktiviteter, vilket skapade in svår miljö för de Jordliga allierade och deras nya vänner att operera i. Under tiden nådde ett flertal globala truster utdelningspunkten och ett antal parallella scenarion pågick också, och målsättningen vara att nå en punkt för vår direkta invention runt omkring slutet på det Gregorianska året 2010 eller tidigt 2011. Dessa scenarion börjar nu bli sammanbundna och vi har tagit fram överenskommelser med de större hemliga samfunden baserade i vitt Ljus på er jord om vad som skall göras härnäst.

Er värld behöver på ett djupgående sätt rensas från vad som har blivit de vanliga och vitt accepterade huvudsakliga uppfattningarna om er verklighet. Dessa felaktiga uppfattningar kommer sig ifrån fantasin att ni är ensamma och unika i detta universum. När väl er riktiga historia och sanningen om ert ursprung i andra världar avslöjas så kommer alla dessa idéer att gå upp i rök. De i ert samhälle som är villiga och har förmåga att göra så behöver ta sig an denna enorma kris i uppfattning och få folket på Gaia tillbaka på rätt spår. Då kan ni bli introducerade till oss. Vårt uppdrag är att fullborda vad många samfund av vitt Ljus planerar att göra. Våra rådgivare har väntat i nästan två decennier på att göra er fria och nådigt introducera er till den häpnadsvärda suveräna Varelse som var en av er har gömd inom er.

Den första frågan på agendan om detta förstakontaktuppdrag är att föra er mot en mer etisk form av regeringskick och kombinerat med en ekonomi baserad på överflöd. Målet är att fullt börja hedra er som suveräna Varelser, och det medför en komplett omvärdering av hur ni behandlar varandra. Var och en av er är en utsökt skapelse av Skaparen, begåvade med lika och oantastliga rättigheter och införda i detta liv med vissa livslånga mål. Ni är sedan utrustade med unika talanger som kan användas för att hjälpa andra, likväl som er själva, för att uppnå dessa livsmål. Galaktiska samhällen tar dessa talanger till sin fulla potential. Normalt så har samhällena nått denna punkt innan de kan kvalificera sig för första kontakt. Ni skall gå bortom denna punkt, hela vägen till fullt medvetande. Ni har underbar framtid framför er, som en nyckelmedlem i den Galaktiska Federationen!

Idag har vi fortsatt vår diskussion med er om första kontakt. Er verklighet faller nu samman och en ny tar dess plats. Då kan vi utan risk anlända och ganska snabbt föra er till fullt medvetande. Underverk som ni inte kan tänka er kan då öppnas upp för er! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge