Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 03 februari 2015

Sheldan Nidle - 03 februari 2015

8 Ik, 12 Yax, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med fler nyheter om de framsteg som görs för att förändra verkligheten i er värld. Alla våra många jordallierade medlemmar börjar uppnå leveransdelen i sina omfattande välståndsprogram. Den mörka kabalen har inte lyckats förhindra våra allierade från att förbereda metoderna för att säkert kunna leverera alla era välsignelser. Leveransen av dessa skilda fonder är en del i en storslagen operation för att ställa om er värld till ett nytt finansiellt system. Detta framsteg kommer då att leda till nya regeringar och ett formellt slut på det skuldslaveri som ni i en eller annan form obarmhärtigt har fått uthärda under de senaste årtusendena. Detta är en tid då ni kommer att exponeras för frihet och ett nytt och mycket mer rättvist penningsystem. Dessa pengar kommer att stödjas av strikta nya bankregler, som skyddar ert välstånd och förser er med ett sätt att garantera säkerheten hos era tillgångar. I samband med dessa händelser kommer ett antal tillkännagivanden om nya regeringsformer att ske, vilka låter er få ett djupare samarbete med dessa nya regeringar. Ni kommer att bli dessa regeringars verkliga vakthundar som med ett ögonblicks varsel är redo att förhindra alla olagliga handlingar.

Dessa nya regeringar kommer att släppa ett antal nu undangömda teknologier, ge tillbaka era tidigare skattepengar (övers. anm.: gäller främst den olagliga uttaxeringen i USA.) och rent allmänt genomföra ett jubelår. Dessutom kommer dessa nya regeringar att tillåta disclosure (avslöjandet om utomjordingar) och ge oss tillåtelse att kontakta er. Vi har för avsikt att använda den här tiden till att hjälpa era Uppstigna Mästare med att förbereda en rad globala föreläsningar, så att ni kan lära er exakt vad Anunnaki gjorde för att förvirra viktiga delar i de budskap som gavs av ett antal religionsgrundande Mästare under de senaste tre årtusendena. Dessa föreläsningar kommer att föra den här världen tillbaka till harmoni, fred och till de himmelska sanningar som gavs till er genom dessa betydelsefulla och visa Mästare. Dessutom kommer våra mentorer att grundligt diskutera dessa betydelsefulla lektioner med er. Himlen önskar att var och en av er ska bli fullständigt medveten om er sanna historia och få en mycket bättre förståelse för dessa stora sanningar. Denna kunskap kommer avsevärt att hjälpa er när ni förflyttar er mot er återgång till fullt medvetande. Den kommer också att låta er se vad atlantiderna och Anunnaki inledningsvis gjorde för att manipulera er.

Som ni ser kommer er krångliga och slingriga resa genom er långa historia att avslöjas för er. Den viktigaste delen är hur ni föll ner i begränsat medvetande och hur Anunnaki prackade på er en falsk skapelsemyt. Så snart detta avslöjas, bland många andra fakta, kan ni i en tydligare och mindre snedvriden ram lättare uppfatta den här ursprungliga berättelsen och de fakta som omger den. Våra mentorer kan sedan hjälpa er att få en sannare syn på den verklighet som ni nu lever i. Detta kan lätt få er att ta till er en ny verklighet och er återvändo till fysiskt Änglaskap. Detta är, trots allt, den främsta orsaken till vår återförening. Himlen önskar att alla som har behandlats så illa, ska förstå den här historien. Sedan kan ni gå vidare i er förståelse av de gångna 15 årtusendena (två på Atlantis och de sista tretton årtusendena under Anunnaki). Allt detta behöver ni ha förlåtit när ni återvänder till Himlens gudomliga tjänande.

Syftet bakom vår ankomst till era verkligt heliga stränder är att hjälpa Himlen befria er från det slaveri som först påtvingades er av atlantiderna och senare fortsatte under Anunnaki och deras globala följe av hantlangare. Denna mörka kabal växte i storlek och makt allteftersom ni förflyttade er från ett årtusende till nästa. Vid slutet av 1900-talet trodde verkligen den här gruppen att de, om det blev nödvändigt, skulle kunna avsluta det mörka uppdrag som ålagts dem av Anunnaki sedan början av denna nuvarande era med "dokumenterad historia.” Men befallningarna att ge upp, som kom i mitten av 1990-talet från Anunnaki, deras forna herrar, föll för döva öron. Kabalen visade sig då redo att i smyg genomföra direktivet att permanent göra er till sina slavar. Det som nu sker är slutet på denna terror, vilket gör att ni, eftersom Himlen så bestämt, kan återvända till ert naturliga tillstånd vilket innebär fullt medvetande. Uppkomsten av nya regeringsformer och ett storslaget välstånd och ett jubelår är bara olika instrument för att uppnå detta gudomliga mål!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni befinner er på randen till att ta emot ett stort välstånd. Under andra välsignade tider var begreppet jubelår vanligt. Detta genomfördes vart femtionde år. Under detta år var det lämpligt att radera alla skulder och börja om från början. Båda dessa åtgärder kommer att kombineras, och ni kommer att tilldelas medel som har undanhållits från all er tidigare skuld. Dessutom ska ett antal nu undanhållna lagar återinföras. Dessa kommer att omdirigera regeringen och lägga grunden för att starta om på nytt. Allt detta görs för att göra er redo inför det som ni behöver göra härnäst. Vi behöver komma och informera er om denna nya verklighet. Himlen har påbjudit att er förlängda amnesi (minnesförlust) är slut och ska omvandlas till kunskap och visdom. Våra lektioner är bara början på denna viktiga process. Senare kommer du i välsignelse att kunna ställa en rad viktiga frågor till din mentor.

Våra lektioner kommer att inkludera ett antal frågesessioner. Genom atlantiderna försattes ni i ett medvetande som förnekade er chansen att se tillbaka på er Akasher-krönika (Akashic Records). Dessa funktionshinder stängde er ute från er tidigare källa till inre visdom. Hela den här processen behöver utforskas och få er att förlåta dem som så tanklöst berövade er ett sätt att få bättre kunskap om vem var och en av er är. Detta kommer att återställas. Många av oss, liksom bland er, har tidigare liv på Atlantis. Vi behöver ömsesidigt gå igenom den här tiden och se hur vi klarade oss när Atlantis föll och dess överlevande evakuerades till ett nytt land. Vi har alla berättelser som på ett personligt sätt förklarar vad som sedan hände. Vi, såsom Uppståndna Mästare, har varit på båda sidor i dessa sammanhang. Det är dags att komma ihåg, och dags att förlåta.

När ni återvänder till fullt medvetande kommer vi alla att bilda ett galaktiskt samhälle. Detta välsignade samhälle bygger på gudomligt tjänande och en full förståelse om hur Himlen skapade dessa samhällen åt oss. Vi ska komma samman och skapa ett slags himmelskt "lägerliv" där vi alla återigen kommer samman i den typ av samhälle som så plötsligt togs ifrån oss. Då kan vi bättre förstå hur vi ska samverka med varandra på ett nytt sätt. Vi har fått vissa arbetsuppgifter som kommer att förklaras på ett behagligt sätt. Vår nya stjärnnation kommer även att kombineras med icke-fysiska Varelser och elementaler (naturväsen) för att utforma vår nya verklighet. Himlen förväntar sig mycket av våra nya arrangemang. Vi kommer att bli ett föredöme för den här galaxen, och en plats där många spännande förslag ska utgå ifrån. Här kommer den galaktiska freden att bli bestående och en större intergalaktisk union kommer att ta form!

Idag fortsatte vi med vårt veckomeddelande. Himlen välsignar det som nu sker hos vår verklighet på ytan. Vi välsignar och tackar välvilligt Himlen för det som nu sker. Låt oss förena oss med våra andliga familjer och våra rymdfamiljer och välkomna dem in i denna nya och ljusa verklighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization


Översättare: Inga och Cagga Levander

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge