Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 16, 2010

November 16, 2010

4 Cib, 14 Xul, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! För närvarande ser vi vad som lovar att bli upplösningen av kampen mellan den sista mörka kabalen och våra Jordliga allierade. Vi ser att de mörka är mycket besvärade av vad våra Jordliga allierade har planerat för dem. Vi har trätt in och trätt in, och hjälpt båda sidor för att skapa förhållandena för en ny verklighet att börja manifestera på er värld. Den avgörande biten var att övertyga båda sidor att vad som till sist skulle ske var en serie av händelser som formellt skulle markera ändringen av makten och transmuterandet av en karmisk cykel av liv och död som började för över 13 tusen år sedan. Dessa altereringar till denna verklighets landskap gjordes möjligt utav en del eftergifter som infördes utav Anunnaki och som sedan båda sidor gick med på. Vad som nu utvecklar sig är mer än enkel förändring av hur ni fungerar eller hur ni lever era liv; dessa förändringar är monumentala i omfång. För första gången har ni verkligen blivit fria och kan leva era liv i fred, överflöd och med sann suveränitet.

Dessa reformer är en naturlig reaktion mot mörkret som instiftades av Anunnaki i deras före detta jordliga undersåtar. Denna grupp, dem mörka kabalen, är karaktäriserad av övermod, fel använd kunskap, och felaktiga uppfattningar som sedan länge har varit inneboende i denna verklighet. För ca 50 år sedan nåddes en punkt då ni skulle ges en del av de teknologier som ni nu åtnjuter. Vid den tiden valde den mörka kabalen att förneka er dessa fördelar och mördade eller drev från makten de som var nära att skapa en värld helt annorlunda från vad som sedan följde. Denna process av förtryck markerades av ett flertal grymma krig och hur ekonomin tidvis fördes till en punkt av nära kollaps. Den nuvarande världen är ett resultat av vad som hände under dessa årtionden. Dessa hårda händelseutvecklingar gav upphov till våra Jordliga allierade och en beslutsamhet från Ljusets sida att transformera er värld och föra er till randen av fullt medvetande. Dessa punkter ledde Himlen, vid slutet av 1980, att kalla på ett fullskaligt första kontakt uppdrag. Dessa förordnanden skickade oss till era stränder i stort antal och vi började blanda oss i era affärer strax efter att vi anlände.

Vi förenade oss också strax med Agarterna för att skapa en väg för Ljusets seger. Segern skulle göras möjlig utav århundraden av hårt legalt och spirituellt arbete som de som var dedikerade till Ljuset så idogt hade utfört. Vi är ytterst tacksamma för deras uppoffrande ansträngningar, då det lade grunden för den nuvarande framgången för våra Jordliga allierade. Vi har använt vad Himlen tillåter för att behjälpa dessa nobla initiativ och fortsätta att använda vår kapacitet för att se till att den mörka kabalen och dess olika allierade inte kan vara framgångsrika på något sätt. Vi är beslutsamma att se er bli fullt medvetna och en riktig medlem av den Galaktiska Federationen av Ljus! Dessa mål uppnås genom vårt gemensamma arbete och ett sant engagemang mot Ljuset. Vi har observerat hur för det mesta icke-rapporterade globala rörelser engagerad i jämlikhet, överflöd, och samarbete har tyst rört sig mot de mest primitiva och ignorerade delarna av er värld. Denna breda rörelse har visat hur tillgångar kan skapas från nästan ingenting och hur en känsla av ömsesidig Spiritualitet kan delas med de flesta i er värld.

Första kontakt tar vad ni så kärleksfullt har fört samman och expanderar det på ett ögonblick till något mycket annorlunda från den nuvarande verkligheten. Första kontakt tar era nyliga humanitära tillskott och gör dem till något speciellt: ett sätt för att ändra ert samhälle på ett radikalt och heligt sätt. Var och en av er är relaterad till varandra; och var och en av er är relaterad till oss. Vi kommer för att förnya dessa relationer och föra in en uppsättning sanningar som kan förbinda er tillbaka till fullt medvetande. Er värld har under de senaste tre årtiondena varit på randen till ett enormt paradigmskifte i vetenskap, konst, och även filosofi. Denna rörelse som nu är under jord är redo att se dagsljuset. Fysiken bakom dessa ändringar har använts av er hemliga regering för att tillverka antigravitetsskepp, teleportation, och till och med resande i tiden. Dessa under kan användas av er för att avsluta ert beroende av fossila bränslen och skapa en hel ny serie av insiktsfulla sanningar om hur det levande universum verkligen fungerar.

Era nya övergångsregeringar kommer helt enkelt att bli instrument för förändringar. Efter de stora uttalandena som för in överflöd så finns det ett behov att röra sig bortom er nuvarande verklighet och omfamna aspekter av ert Sanna Självt. Denna väg leder direkt till oss. Vi kommer för att fylla i hålen när de gäller vilka ni verkligen är och vad utomjordningar som ni i själva egentligen gör, skenbart ensamma på ytan av Moder Jord. Gaia önskar att ni löser detta mysterium och återförbinder er med era rymdsläktingar. Vi är dessa släktingar! Vi har kommit från alla delar av denna galax för att besöka er och att starta en dialog som kan tillåta oss alla att lära oss från varandra.

Första kontakt är därför en enorm milstolpe i er närliggande historia. Vi har observerat hur ni har utvecklats under årtusenden. Vi har sett hur ni har blivit en Varelse som innerligt önskar att avlägsna sig från den mörka verkligheten som lades fram utav Anunnaki för ca 13 tusen år sedan. Himlen hörde era böner och den gudomliga planen har förordnat att mörkret som har täckt er värld med tårar, blod och sorg kommer nu att lyftas. Detta högtidliga löfte är ytterligare ett skäl för vår närvaro. Ni är speciella Varelser som kom i glädje för att leva i Anunnakis värld. De och deras undersåtar har varit mycket hårda i deras sätt att behandla er. Denna behandling skall upphöra och upphöra nu! Vi kan försäkra er att en ny verklighet manifesteras runt omkring er. Än så länge så finner ni denna nya verklighet mestadels på sidolinjerna, men nu kommer den att komma fram från skuggorna och bli allmänt proklamerad.

När ni tveksamt gav bort er makt till Anunnaki och deras likar sände ni er själva på en resa som tidvis inte föreföll logisk för er. Denna underliga och artificiella värld skulle bli ert hem. Dess ledare var arroganta, själviska och fick ofta stora utbrott av självuttalade vanföreställningar. Dessa vildar fortsatte att skicka er till er död eller påtvingade er primitiva och brutala liv. Ni genomlevde det dock. Generationer och generationer av er överlevde och lärde sig tillräckligt för att lära ut dessa färdigheter till era barn. Inom er fanns en stark vilja och en iver att utföra vad som så brilliant uttrycktes i den Amerikanska Frihetsdeklarationen. Sökandet efter dessa ideal nådde en febril aktivitet under den senare delen av ert 19-hundratal. En ökande spirituell rörelse tillät då Himlen att förordna en första kontakt.

Vi kom och ögonblickligen insåg vi vad som var förväntat av oss. Ni behövde en speciell enhet kapabel att uttrycka era synpunkter till de vid makten likväl en för att ge er ett medel att tillåta ert upplyftande till fullt medvetande. Denna process var något som vi behövde gå igenom med er. De senaste två årtiondena har skapat en länk mellan oss och vår diplomatiska kår har gladeligen informerat de med inflytande och makt om detta. Vi närmar oss nu den delen som gör oss mest uppspända; avslöjanden och första kontakt! Avslöjanden är en idé vars tid har kommit. Land efter land har sagt till sina medborgare att vi är verkliga och godsinta. Vi har till och med haft en serie av sedan länge pågående och vänliga samtal med ett antal länder. Nästa steg är ett formellt avslöjande och en mer öppen och direkt kontakt mellan oss. Tiden för stort celebrerande är nu här!

Idag fortsatte vid med våra diskussioner om vad som händer i er värld. Framför ligger en period av växande utbyte oss emellan, vilket snabbt kommer att leda till första kontakt. Mängden av teknologi och kunskap som vi ger er är bara ett förspel till er återgång mot fullt medvetande. Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge