Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 9 juli 2013

Sheldan Nidle - 9 juli 2013

6 Ahau, 8 Kumku, 9 Eb

Dratzo! Vi återkommer med mer information till er. Er verklighet håller på att förändras! De mörka kabalanhängarna är i panik och letar efter alltmer desperata sätt att lösa sina växande dilemman. Som vi påpekat många gånger finns där inget sätt för dem att ta sig ur sin allt mer förvärrade situation genom att använda sig av sina gamla försåtliga metoder. Ljuset är oemotståndligt i färd med ta tillbaka den här världen och lugnt vända Henne tillbaka till sin godhjärtade inriktning. Den här inriktningen har hittills lett fram till ett antal beslut att låta Ljusets olika styrkor förbereda ett nytt finansiellt system och ett nytt sätt att regera för människorna på Jordens yta. Gaia är mycket nöjd med det som åstadkommits. Era Uppstigna Mästare backas upp av en grupp individer som är engagerade i att driva det mörka från makten och inleda en ny epok för alla. Nästa steg innebär en rad tillkännagivanden som formellt låter de nya guld-understödda valutorna avsluta tidsåldern med värdelösa (fiat) pengar, och göra slut på den tillfälliga mekanism som utformats för att hjälpa de få att samla enorma rikedomar på bekostnad av de många. Detta är dock bara en av många reformer som är införlivade i det nya finansiella systemet.

Den mest väsentliga anledning till att införas det nya finansiella systemet är att uppnå ett allomfattande välstånd och knäcka de privata bank-kartellerna. På er värld har det alltid funnits de som använt bankerna för att samla in stor rikedom åt sig själva och begränsa den till ett fåtal gynnade personer. Det ska nu bli slut på detta och ekonomin kommer att omvandlas så att den ger välstånd för alla. Det här nya systemet kommer snabbt att ta er bortom era nuvarande teorier om ett fysiskt universum och om era begränsande filosofier om det förflutna. Genom att föra in välstånd till var och en på er planet påvisas aktivt den universella lagen om överflöd. Genom att göra detta kommer man att skapa en helt ny verklighet som inte har något behov av pengar som sådana. Det kommer snabbt att bli ett samhälle utan pengar, ett samhälle som baseras på teknologier som gör fabrikation och jordbruk föråldrat och därmed kommer själva grunden i hur ni definierar er själva att förvandlas. När du går bortom ert nuvarande sätt att leva, vilket innebär arbeta-för-att-överleva, kommer typen av arbete och hur mycket du tjänar att upphöra att definiera vem du är. Den du verkligen är djupt inom dig, tillsammans med dina outnyttjade talanger, kommer då i förgrunden och skapa ett samhälle där var och en blir ett heligt Väsen, som hedras bara för att man är den man verkligen är.

De sociala masker som ni tvingas bära och de dilemman som nu belastar er kommer att lösas upp, och så snart detta sker kan ert sanna och underbara Jag visa sig. Denna nya vackra Varelse och den heliga värld ni lever på kommer att dra till sig er uppmärksamhet och leda till en förståelse för den universella enheten. Ni äger alla Livet och förmågan att ta till er de underverk som det dagligen ger er. Detta är den verkliga "valutan." När ni samverkar med varandra i detta nya ljus, kommer ni att uppleva Livet på ett nytt sätt och lära er upprätthålla det och den fantastiska andliga energi som strömmar in i allt som ni är och inom allt som ni gör. Nu är ni på väg mot fullt medvetande! Alla galaktiska samhällen upprätthåller fyra heliga lagar, som ges av Himlen till fysiska Änglar. Uppfyllelsen av dessa aspekter granskas varje dag av varje individ och hennes rådgivare. Himlen och det fysiska blandas och skapar en verklighet som helt och fullt tar hänsyn till allas förmågor och deras förening med Anden. Ur den här blandningen framkommer en organisk organisationsmetod som vi kallar "flytande gruppdynamik". Inom den finns principer som utgör kärnstrukturen hos våra galaktiska samhällen.

En del av vårt uppdrag är att på ett mycket användbart och praktiskt sätt lära er detta. Steg ett är att ni återfår er naturliga känsla hos er själva. Denna förlorades när ni sveptes in i ert nuvarande mörka samhälles främmande strukturer vilka får er att känna er ensamma och vilse. Detta främmande sätt att leva och känna ska vändas med hjälp av många vänliga samtal och föra er tillbaka till den ni skapades till att vara. De flesta av er har varit tvungna att treva er fram för att överleva och välja arbeten som inte uttrycker ert verkliga jag. Era individuella mentorers jobb är att kärleksfullt vägleda er till att finna ert sanna Inre Jag. Här kan era Uppstigna Mästare komma till sin rätt genom att lära er olika sätt att se inåt och släppa det negativa fördömandet av er själva som ingjutits i er av era mörka mästare för att kontrollera er. Vårt syfte är att befria er så att ni kan återupptäcka detta Inre Jag, en nödvändig förutsättning för ert återvändande till ert ursprungliga syfte: fullt medvetande. Detta gudomliga tillstånd för med sig stora avslöjanden om Himlen och om er himmelska härstamnings, och sätter er åter in i varför du valde att födas i din särskilda grupp.

Namaste! Vi välsignar er, Ni Kära! Vi är era Uppstigna Mästare! En stor slöja av Ljus omger nu vår älskade värld. Ljuset stiger ner och för med sig fridfulla välsignelser från AEON:s Hjärta! De händelser som man länge talat om kommer att bli verklighet och detta heliga land ska få se nya metoder manifesteras. Tillsammans välsignar vi denna stora händelse och gör oss redo för att presentera oss för er. Under den korta tid som återstår kommer många underbara saker att ske. Juli månad är när friheten både i Amerika och Frankrike utropades, och denna månad kommer att erkänna födelsen av en ny frihet. Våra heliga medarbetare är mitt uppe i en process som lagligen ska få ett slut på den privata korporation som har styrt er värld under århundraden. Dess tid började rinna ut när dess enorma girighet överskred till och med självbevarelsedriftens gränser! Dess sammanbrott blev en fråga om tid, och kopplad till dess arroganta förakt för den nya verklighet som ger frihet och välstånd till alla!

Himlens välsignelser är en konstant, gudomlig gåva som fyller denna sfär med Kärlek, Ljus, och en stigande medvetenhet. Ljuset har gett oss i uppdrag att träda fram och lära er stärka er Ande och utöka era kunskaper om Himlen och ert avlägsna ursprung. Den här historien börjar för länge sedan inom Vegas solsystem och handlar om en vattenlevande människoras och den stora gåva som skickades till dem av de Galaktiska Hierarkierna. Detta beviljande av fullt medvetande höjde våra förfäder till Ljuset och dess heliga sak. Och på så sätt började en utvandring som så småningom förde oss hit för ungefär 900 000 år sedan. Vi kom på grund av önskemål från Jordens Hierarki och började en resa som tog oss bort ifrån, och sedan tillbaka till fullt medvetande. Detta är kontentan i en sann saga som vi, tillsammans med dess många andliga aspekter och sammanhang har för avsikt att förklara för er i sin helhet.

Vi har mycket att klargöra inom ramen för den här berättelsen. Det viktigaste är varför vi tillfälligt gick tillbaka in i begränsat medvetande, och varför och hur ni nu enkelt och snabbt ska återvända till fullt medvetande igen. Det tillstånd av under som fullt medvetande innebär tog oss många liv och mycket mödosam disciplin och praktiserande för att uppnå i det förgångna. Detta utrustade oss med den förstahandskunskap, som nu utgör kärnan i vår undervisning till er. Den kommande övergångsfasen behövs för att riva upp er mörka härva av uppfattningar och föra in Himlens klara Ljus. Våra smärtsamma upplevelser av det mörka kan göra det svårt för vissa av oss att släppa taget och låta det nya sättet sippra in och tränga igenom våra otaliga tankar. Kom ihåg att den här omvandlingen av er värld förbereder er inför er återgång till fullt medvetande, och vårt syfte är att vägleda er i detta och sedan övervaka det som Himlen påbjuder oss! Hosiannarop till allas vår Skapare!

Idag fortsatte vi vårt budskap om de förändringar som nu sker över hela den här verkligheten. Det är dags för oss att sjunga och fira er befrielse! Dödens och habegärets värld ska omvandlas till en värld med Kärlek, Ljus och Välstånd! En epok fylld med frihet, personlig suveränitet och odödlighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge