Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 2 februari 2016


Sheldan Nidle - 2 februari 2016

8 Etznab, 11 Yax, 12 Manik

Dratzo! Allting fortsätter att gå framåt. För att säkerställa kvalitetskontrollen styrs denna mycket komplicerade process noggrant av en rad nya säkerhetsåtgärder. Dessa tillförs på grund av oegentligheter inom ett antal banker och andra liknande institutioner, vilka av olika gamla familjer och europeiska kungligheter utsetts såsom övervakare av en del i den här operationen. Vi förväntar oss att hela den här processen med speciella överföringar och leveranser ska ta mindre än en månad. Vi ber er helt enkelt att förbli tålmodiga och redo att sätta in era välsignelser på trygga och säkra bankkonton, privata konton som ni har förberedda för den här processen. De nuvarande regeringarna sjunger på sista versen och vi förväntar oss att få höra de nödvändiga tillkännagivandena inom kort. Den här händelsekedjan kommer att bana väg för våra första offentliga tillkännagivanden om masslandningarna. Vi kommer först att ge er en allmän förklaring till det som vi har för avsikt att göra. Sedan önskar vi ge er en grundläggande förståelse för vårt mentorprogram.

Det har under årtusenden funnits ett samarbete mellan mänskligheten på ytan, i Agartha och med oss. Det här hemliga projektet har nu uppnått en punkt där det lätt kan offentliggöras. Den mörka kabalen inser vad detta plötsliga avslöjande innebär. Det är något som hotar att kollapsa den konstlade värld som byggts upp sedan slutet av andra världskriget. Under de senaste sextio åren har en hemlig global regering vuxit fram, som ägnat sig åt att skapa en permanent diktatur. Detta kraftfulla försök håller för närvarande på att monteras ner genom era modiga och engagerade åtgärder för att stödja Ljusets agenda. Den ökande medvetenheten hos den här världen har gjort allt detta möjligt. Dessutom har denna process fått hjälp av många insatser från invånarna i Agartha som säkerställt att ett nytt finanssystem blir riktlinjen för världens regeringar. Allt detta pekar på att vi äntligen ganska snart kan kontakta er formellt! Våra medhjälpare, som tjänar i de där grupperna som är hängivna er triumf, är helt säkra på att en ny värld snabbt håller på att manifesteras.

Den här nya världen är en värld där ni befrias från skuldslaveriets bojor. Det är intressant att notera att den här nya tidsåldern blir en tidsålder som bygger på penningöverflöd. För länge sedan kontaktades de gamla familjerna av Mästarna som bad dem ansvara för förvaringen av en del av de avsatta tillgångar som under århundraden samlats in av Himlens uppstigna tjänare. Dessa enorma mängder guld och andra värdefulla objekt är den innersta kärnan för en tid då valuta upphör att vara en källa till rikedom. Den här nya tidsåldern kommer att grunda sig på principen att era förmågor utgör er "rikedom". Det finns många bland er som inte har kunnat frigöra sig från de bojor, som följer på skuldslaveri och den skeva fördelningen av välstånd. Den här nya tiden kommer att ändra på detta och låta alla uppnå sin potential. Den här processen kommer att utlösa en plötslig skörd av uppfinningar och uppfinningsrikedom som saknar motstycke. Vi ser fram emot att ställa upp med vår del för att hjälpa er att uppnå detta mycket välkomna mirakel!

Medan ni börjar lossa bojorna från ert begränsade förflutna, kom i djupet av ert hjärta ihåg det avlägsna ursprunget till det här långa fängelsestraffet. Ni befinner er på en resa som ska ta er tillbaka till fullt medvetande och låta er bli dem ni egentligen är. Det mörka förlorar förmågan att begränsa hur ni tänker, agerar och känner. Ni börjar åter igen bygga upp era anknytningar till varandra, anknytningar som ni ursprungligen förlorade på grund av er plötsliga omvandling till varelser med begränsat medvetande och begränsad förmåga. Den nu kommande tiden är den tid då ni börjar komma ihåg vem ni en gång var och varför ni faktiskt är här. Vår gudomliga uppgift är att ge näring åt den här processen och använda våra förmågor till att få slut på era dolda rädslor och bekymmer. Ni kommer att återgå till en värld där död och åldrande inte längre år det som i hemlighet driver er. Ni får lära er ett livsmönster som var helt naturligt för er innan de mörka på Atlantis snabbt förändrade er och kastade er in i den till synes oändligt långa ”svärdens natt." Ni kommer återigen att bli ett med Ljuset! Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer fyllda med glädje! Många storslagna saker kommer att ta sin början den här veckan. Processen med att iordningställa välsignelserna för leverans fortsätter! Den har tagit längre tid än vad våra medarbetare först väntade sig. Hur som helst så uppnår nu en lång leveransprocess ett speciellt crescendo. Den här månaden utlovar att få se inte bara leveranser utan även uppkomsten av ny regering och regeringsform (new governance) och det formella införandet av ett nytt ekonomiskt system. I detta avseende gör en rad ingångna avtal det möjligt att exakt fastställa hur det nya globala finansiella systemet ska rullas ut. Våra medarbetare förbereder dessutom de slutliga listor och formella arresteringsorder som utgör grunden för dramatisk arrestering av ett flertal stora finansiella figurer över hela världen. Denna globala händelse kommer äntligen att se till att den mörka kabalen bryts ner och inte på något sätt kan påverka det som ska hända härnäst.

Mina Välsignade vänner, det är därför viktigt, att ni behåller ert fokus och förblir kapabla att sända ut er positiva vision av den här nya verkligheten som nu manifesteras. Vi går även samman för att förstärka den här gudomliga visionen och sammankoppla den med heliga dekret från Himlen. Den här nya eran kommer till en början att vara en tid när ni lär er en häpnadsväckande mängd sanningar. Ta in dessa och förbered er inför en väg som kommer att ta er till ett gudomligt språng, vilket utgör början till fullt medvetande. Vårt uppdrag är att använda vår gudomliga vägledning och vårt övervakningsuppdrag till att få er att acceptera det som vi ska lära er. Under de senaste 13.000 åren, utvecklades historien på ett sätt som ni var helt ovetande om. Detta behöver först rättas till och sedan försiktigt gås igenom igen och igen. Att känna till detta är preliminärt inför det som Himlen och era rymdfamiljer kommer att förklara.

Denna nya kunskap kommer att befria er från en rad filosofiska manipulationer som Anunnaki och deras hantlangare använde för att kontrollera er. Denna nya era är en tid då Himlen kommer att göra er redo att återgå till er ursprungliga roll såsom väktare för Gaia och hennes olika ekosystem. Livet är dyrbart och ni behöver upptäcka hur man på rätt sätt tar hand om det. Ni kommer även att få möta er familj från Inre Jorden. Tillsammans med dem kommer ni att skapa en ny stjärnnation och arbeta hand i hand för att manifestera Himlens heliga dekret över hela det här vidsträckta solsystemet. Vi är entusiastiska över våra nya arbetsuppgifter och kommer att förbereda er inför ett antal heliga uppgifter. Den här processen kommer att starta efter att de nya regeringarna är på plats och gett er en ny rad påbud, som ska skapa nya relationer mellan er och Gaia! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att informera er om det som sker. Den här världen står nu på randen till stora förändringar, vilka äntligen kommer att avsluta er långa resa genom mörker och planlagd manipulation. Ta till er den här nya visdomen och använd den för att omvandla den här världen och acceptera er kommande roll att sprida ett budskap om Ljus och Kärlek i hela galaxen! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge