Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 9 februari 2016


Sheldan Nidle - 9 februari 2016

2 Chicchan, 18 X, 12 Manik

Selamat Jalwa! Vi har fått goda nyheter! Leveransprocessen fortsätter att gå framåt. Såsom alltid, den här processen har blivit mer komplicerad genom det faktum att den mörka kabalen till fullo inser vad som nu håller på att hända utöver den här världen. Ljusets krafter använder det övertag som uppnåtts genom deras bundsförvanters och medarbetares insatser till att tvinga den här kabalen från makten. För länge sedan, när deras Anunnaki-mästare var ”överherrar” (overlords) över den här världen på ytan, var sådana aktiviteter som vi för närvarande genomför naturligtvis omöjliga. Dessa mörka oligarker räknade inte med det som ett antal allvarliga misstag fört med sig för dem. De står på randen till en stor undergång, vilket kommer att ge er en ny tid fylld med frihet, välstånd och ett stigande ansvar för att upprätthålla det här ärorika systemet. Den här operationen har tagit längre tid än man först väntade sig. Detta beror delvis på de här ljusskygga vännernas återstående förmågor. Deras kommande tillintetgörelse innebär det definitiva slutet på en mörkläggning som hindrat oss ifrån att samarbeta i den grad som vi ursprungligen önskade. De använde den här mörkläggningen för att skapa en hemlig regering som nästan omintetgjorde Himlens avsikter.

Den här makten var ursprungligen något som vi i hemlighet var tvungna att övervinna för att genomföra Himlens heliga dekret. Det var en mycket svår uppgift, eftersom vi inte kunde använda ett antal strategier som vi använt i många tidigare utomjordiska scenarier mot det mörka. Den här gången skedde ett ingripande då de flesta av er inte till fullo förstod varför vi var här och varför vi hade kommit i så stora antal. Sålunda behövde vi med hjälp av våra medarbetare införa ett antal processer genom att vinna över dem i Ljuset som länge motsatt sig det mörkas taktik. De här många hemliga organisationerna beskyddades av era Uppstigna Mästare, vilka mestadels var bosatta i den Inre Jordens värld, Agartha. Invånarna i Agartha använde öppet sitt breda inflytande för att låta oss få ett antal förtroenden. Dessa förtroenden var avgörande för att försätta oss i det läge, som vi befinner oss i idag. Vi tackar de här personerna, vilka tillhörde Ljuset och gjorde det möjligt för oss att komma hit och inrätta de program som för närvarande leder till er storslagna seger. Inom kort har vi för avsikt att presentera oss för er och sedan förklara hur ni kommer att bli fullt medvetna.

Det pågår nu en process som förändrar hur den här verkligheten fungerar. För länge sedan, tillhörde den här tidsåldern en mycket arrogant grupp hantlangare som gärna trotsade sina tidigare herrars önskemål. Denna jordiska grupp hade till en början förmågan att återinföra sina gamla herrars handlingsplan innan den här planen togs tillbaka för bara ett decennium sedan. För närvarande ser ni hur den här rubbade oligarkins globala system besegras. Under den här tiden upprätthöll Ljusets krafter intrycket av att den här världen inte befann sig i någon omvandlingsperiod. Det här kamouflaget var nödvändigt. Man beslutade att avsluta övergången på ett sätt så att många inte skulle bli alltför chockerade av det som sker. Detta har tillåtit att många blivit gradvis informerade om den radikala övergång, som för närvarande sveper in i den här världen. Den här nya världen kommer att bli helt annorlunda än den som ni tidigare upplevt. Således kommer ert växande medvetande att skapa den nya verkligheten och låta er leva i en tidsålder fri från kabalens förtryck och lögner.

När den nya regeringen tar över kommer de gamla tillvägagångssätten äntligen att somna in. Oligarkin såg till att dess verkliga mästare, de stora bankerna och de stora multinationella företagen, alltid gynnades framför folket. De omhuldade lagar som årligen tillät deras kumpaner att skörda större och större vinster och attackera dem som ville befria sig från dessa mycket illegala bestämmelser. Man uppfann ständigt nya historier om varför den här regeringen fastnat i ett dödläge och var låst av skulder och "dumma utgifter." Den nya regeringen kommer att sluta med det här galna spelet och befria er från dessa intrigerande marionetter. Den kommer att straffa de här bedrägliga oligarkerna och arrestera alla som ljög, lurade och manipulerade er. Den här nya tiden kommer även att införa ett nytt finansiellt system, avslöja ett stort antal undanhållna uppfinningar och äntligen avsluta den decennier långa UFO-mörkläggningen. Ni kommer då att bli helt fria, välmående och ordentligt inne på den härliga vägen mot fullt medvetande! Detta kommer att tillåta oss att landa och börja handleda er.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare befinner sig nu i slutskedet på en mycket komplex leverans-operation. Antalet speciella institutioner som medverkar i den här processen har komplicerat den här proceduren. Vi är medvetna om hur ivrigt de sista resterna av det mörka försöker sabotera den här förflyttningen av fonder över kontinenter och hav. Trots detta och många andra svårigheter, har den här operationen hittills kunnat genomföra sina tilldelade uppgifter. Under de kommande veckorna räknar vi med att kunna avsluta allt det här och få ny regering på plats. Vi välsignar och tackar Himlen och alla dess medhjälpare som nådigt har stött de här ansträngningarna. Vi tackar även var och en av er. Ni har bidragit till en allmän positivitet, vilket i hög grad har hjälpt till i den här gudomliga kraftansträngningen. Vi håller på att installera ett nytt upplyst sätt att göra saker och ting på, vilket kommer att utgöra ramen för er nya verklighet!

Denna positiva insats från er kommer att applåderas. Det mörka och dess oligarkiska hantlangare har lagt ner ett hav av fysisk undergång över det här klotets längd och bredd. Ändå har inte detta stora hav av negativitet allvarligt försämrat era visioner eller energier. Den här magnifika operationen är ett välsignat tecken på vem ni egentligen är. Er växande medvetandenivå begränsar ivrigt det mörka och ger bevis på varför den här nya tidsåldern inom kort kommer att manifesteras. Var och en av er demonstrerar hur detta växande medvetande håller på att besegla de mörkas och deras hantlangares öde. För några decennier sedan bedömde man denna gudomliga insats såsom omöjlig. Nu är den uppenbar och blir den underström som leder Ljuset till en högst underbar triumf! Allt detta är en helt fantastisk rad med händelser.

Er framtid kommer att bli en framtid, där ni kommer att uppnå era härliga mål och vända det här solsystemet och Galaxen tillbaka till Ljuset. Tiden närmar sig för en del verkligt mirakulösa händelser! Dessa kommer att tillåta oss att äntligen visa oss fritt bland er. Då kommer ni att inse att alla dessa stora händelser inte bara ger er er frihet utan även en återupptäckt av ert sanna förflutna och ert ursprung i de många världar som formade våra rymdfamiljer. I den här nya kunskapen kan du se varför du är här och ta itu med dina gudomliga plikter. Tillsammans ska vi skapa en mycket underbar ny stjärnnation och gärna ta emot en mängd nya ansvarsområden. I detta kommer er stora omvandling att finnas och en stor glädje över hela Himlen! Ni är verkligen välsignade och förbereds inför en mycket helig rad med uppgifter.

Idag fortsatte vi att förklara hur den här nuvarande verkligheten håller på att förvandlas och göras redo inför en ny värld. Våra många himmelska familjer och rymdfamiljer drar sig nära sin triumferande storslagna final. Denna kommer kraftigt att förändra den här verkligheten. Förbli positiva och helt redo inför de stora glädjeämnen som nu är mycket nära att manifesteras. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander










En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!




Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?




Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge