Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 26 januari 2016


Sheldan Nidle - 26 januari 2016

1 Batz, 4 Yax, 12 Manik

Dratzo! Ett stort skifte äger nu rum för Ljuset och dess allierade. Den här förnyade ansträngningen kommer att ge mänskligheten dess frihet och ett underbart välstånd. För närvarande inser det mörka sin fruktansvärda situation. Speciella order har gått ut för att färdigställa ett antal viktiga projekt i slutet av den här första gregorianska månaden januari. Den här tidpunkten utgör traditionellt en slutpunkt liksom även en början. Ett speciellt projekt för att kväsa den här världens hänsynslösa oligarker följer det här mönstret. Det kommer att ge sig tillkänna först efter att man lyckats befria det här klotet från de skändliga personer som hållit detta landområde vid ruinens brant alltsedan fem hundra år tillbaka. Vid den tidpunkten gav deras mästare Anunnaki de här skurkarna en hög maktställning över mänskligheten på ytan. Denna plötsliga nyfunna känsla av makt ledde till århundraden av outsägligt fördärv. Frisläppt teknologi drev er fram mot den värld som så småningom skulle fångas upp av Ljuset. I själva verket gjorde hantlangarna omedvetet scenen klar inför sin egen undergång.

Det här senaste århundradet har sett situationer uppstå som färdigställt estraden inför deras lyckosamma sorti från den här scenen. Deras handlingar var avsedda att förvisa var och en av er till ett permanent tillstånd av slaveri, styrt av dessa tanklösa mörka monster. Istället blev varje drag ett kort preludium till en sonat vars okända syfte var att ge er frihet och ett förutbestämt herravälde över de mörka. Fastän på ytan verkade det som om vissa nödvändiga framsteg gjordes för deras storslagna plan. Men man höll i själva verket på att sakta förlora greppet över er. De här mörka skurkarna introducerade apparater som var nödvändiga för uppkomsten av den digitala elektronikens tidsålder och den nya eran med globala sociala medier. Den nuvarande tiden innehöll öppningar som tillät Himlen att öka hastigheten i er vandring mot högre och högre medvetandenivåer. Detta fenomen blev nyckeln till deras nuvarande undergång. Detta har lett till data som gjort det möjligt för våra jordallierade att sammanställa en sann historia.

Det är detta som gav våra allierade möjlighet att samla den kraft som nu snabbt håller på att förändra er värld. Detta ser man tydligt i uppkomsten av BRICS (övers, anm. ekonomisk allians mellan Brasilien Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika), och i de olika nya unioner som är i färd med att fälla det onda styret inom ett fullständigt oärligt finansiellt system. Ett nytt och mera öppet system håller för närvarande på att träda fram i er värld. Det är ett system som stöder spridningen av välståndsfonderna och den globala distributionen av humanitära medel. Det är de här fonderna som ska skapa en valuta med "sant värde". Denna världsomfattande valuta kommer att rena er värld från den värdelösa mörka fiat-valutans regeringstid. Den kommer även att göra scenen klar för ny regering och nya regeringsformer och, mest av allt, NESARA! Det är denna nya era som nu manifesteras inför mänskligheten, och som tillåter oss att öppet framträda på världens scen. Det är denna gudomliga vattendelare som kommer att genomföra dessa inledande steg, vilka för er vidare fram mot fullt medvetande. De gamla mörka tillvägagångssätten kommer permanent att överges.

Under den här nya tiden kommer ni att bli unikt medvetna om era ursprung, och helt återupptäcka det heliga uppdrag som ledde er till det här underbara klotet för ungefär 900.000 år sedan! Det är den här återställda insikten som kommer att driva er mot en snabb återgång till fullt medvetande. Ni är i själva verket ett storslaget folk som valdes ut av de himmelska hierarkierna att komma hit och hjälpa Gaia och hennes systervärldar. Ni kommer att åter bilda en stjärnnation. Det är denna framträdande stjärnnation som kommer att säkerställa galaktisk fred och säkra att Ljusets underverk fullt ut etableras i den här vidsträckta galaxen. Således har ni en helig mission som tillfälligt stoppades av det mörka. Vi är nu här för att återställa Himlens gudomliga mandat och låter er återupptäcka vem och vad ni verkligen är. Såsom fysiska änglar har ni fått en helig roll att spela när Ljusets kraft snabbt framträder i den här unika galaxen. Ni är symbolen för hur de som fångats av det mörka kan bli helt återställda till Ljusets heliga energier!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är väldigt stolta över dem som utgör våra olika hemliga sällskap. Det mörka har länge trott det skulle vara omöjligt att få dem på fall. Under den stora ekonomiska nedgången i slutet av det första årtiondet av det här århundradet, blev inte någon befattningshavare inom det mörkas ledande banker ställda till ansvar, trots den stora mängd kriminella bedrägerier som var inblandad. Deras arrogans är nu ett minne blott. Ljuset har nått en punkt där varje stor incident kommer att behandlas med arresteringar, beslag av tillgångar och ett generellt moraliskt förakt. Det är även den stund då ett antal viktiga överföringar äntligen kan ske. Detta är anledningen till att vi ber er förbli positivt fokuserade och redo när det är lämpligt att gå ut och uppfylla era drömmar. Tidpunkten för vår storslagna triumf ligger äntligen nära till hands! Var därför säkra på det enkla faktum att er tid är kommen. Himlen är med oss ??och det mörkas avlägsna allierade är inte längre något hot mot denna heliga strävan. Hosianna! Hosianna!

Eftersom denna högst härliga tid närmar sig är det viktigt att ni förblir positiva i er inställning och i era dagliga handlingar. Förbered er inför att bli en ledstjärna för de fantastiska händelser som kommer att skölja över landet. Det har tagit lång tid att utrota de många försåtliga element som utgör oligarkernas vidsträckta nätverk av hantlangare. Denna uppgift är nästan klar och detta faktum har gjort att de som vaktar de enorma globala fonderna äntligen kan tillåta att dessa enorma medel börja distribueras. Den här processen tar för närvarande fart och vi är precis på randen till en ny verklighet. Vi mästare övervakar noga denna omfattande och komplicerade operation. Den mörka kabalens tid är över. Dess sista planer kommer att gå om intet och gör det möjligt för den här nya världens banker, finans och välstånd att kränga av sig sin långa sekretessmantel.

Den här nya tiden kommer att ge en mängd nya ansvarsområden. Dessa nya uppgifter kräver att vi instruerar er om er sanna historia. Detta kommer att göras på lämpligt sätt efter att den nya regeringsformen etablerats över hela världen. Denna uppsättning fakta som handlar om ert ursprung och om alla era liv på detta dyrbara klot behöver levereras på ett sätt som både stimulerar och inspirerar er. Det är här som de lärdomar och uppfattningar som ni tagit till er från det mörka kan skingras och en rad sanna verkligheter läggas fram. Ingen kan kväva denna er växande medvetenhet. Ni kommer att kräva sanningen och Himlen kommer att förse er med den. Den här operationen är ett naturligt startskott på er återgång till fullt medvetande. Vi välsignar Himlens vägar och gör oss redo att bli era tjänare och guider i denna nya Ljusets tidsålder! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi vårt uppdrag att förse er med budskap som förklarar det som nu sker i den här världen. Under närmast framförliggande korta tidsperiod kommer ni att se en del verkligt fantastisk verksamhet växa fram och som kommer att förändra den här världen för evigt! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge