Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 8 juli 2014

Sheldan Nidle - 8 juli 2014

6 Kan, 7 Kumku, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi återvänder med mycket att berätta om i ett antal ämnen. För närvarande befinner ni er på gränsen till en ny verklighet. Den mörka kabalen minskar snabbt. Ett antal nationer bildar för närvarande koalitioner, vars syfte är att kringgå den gamla mörka ordningens många fiat-baserade organisationer. Dessa finansiella organisationer föddes vid undertecknandet av Dumbarton-Oaks-avtalen i slutet av 1944. De gamla övervakande institutionerna, såsom Internationella valutafonden (IMF), kommer att ställas åt sidan medan nya globala valutor med "ett äkta värde" av ädelmetall manifesteras. Tillsammans med dessa nya valutor kommer nya bankregler i enlighet med ett antal "Basel III”-överenskommelser. Våra Jordallierade och deras medarbetare från många nationer gör detta för att omfördela planetens välstånd och skapa ett sätt att driva det mörka från dess nuvarande position med finansiell och regeringsmässig överlägsenhet. Allt detta är bara början på en process som befriar er från ett sekellångt skuldslaveri och korrupta regeringar, vilka svurit att stödja varje nyck från kabalen och dess många medarbetare.

Den här processen kommer även att ge oss tillåtelse att avslöja oss för er. För närvarande samarbetar våra allierade i Agartha med många av de här grupperna för att föra in det nya finansiella systemet. Vårt samarbete med de Uppstigna Mästarna innehåller också en rad lektioner för att förbereda er inför fullt medvetande. Dessa lektioner bildar grunden till saker som kommer att tydliggöras genom vårt mentorprogram. Denna mängd projekt är, naturligtvis, inriktade mot första kontakt. Så snart ni har nya institutioner med sikte på välstånd och på att avsluta ert ständigt växande skuldslaveri, blir det nödvändigt för er att inse vad Himlen gör för att förflytta er till att bli fullt medvetna igen. Vi reste från nära och fjärran stjärnor för detta enda syfte - att förändra ert medvetande. I det sammanhanget kommer ni att återförenas med den Galaktiska Federationen och börja fullfölja ert storslagna öde. I vårt förra budskap talade vi om ert ursprung. Nu behöver vi titta på hur den här omvandlingen kommer att påverka Gaia och hennes många systervärldar. Det samtalet börjar med den föränderliga karaktären hos det här solsystemet och den verklighet som omger det.Ni är omgivna av en verklighet som genomgår förändring. Himlen påbjöd att det här solsystemet ska förändras till en flerdimensionell verklighet. Denna verklighetsförändring medför att alla solens döttrar går igenom stora förändringar. Dessa består i att det mullrar i era fyra gasjättars metanbelastade atmosfärer och i de klimatförändringar som sker hos era tre vattenvärldar. Under sanddynerna på Mars och under Venus’ giftgaser ligger stora oceaner med vatten. Den tidigare Anchara- alliansens vapen begravde dessa vatten när de invaderade det här solsystemet för cirka två miljoner år sedan. Resultatet av den här attacken är de speciella ruinerna på Mars och det underliga i att Uranus. Venus, liksom Mars, innehar en stor mängd vatten som ligger precis under ytan. Alla dessa sfärer är ihåliga och speciella samhällen bebor dessa inre världar. Det finns mycket att utforska så snart ni befrias från ert nuvarande tillstånd av minnesförlust omgärdat av begränsat medvetande. I ert nya tillstånd kan ni bättre få en uppfattning om vad som hände här för miljoner år sedan.Den avgörande frågan blir därmed hur ni med framgång kan förberedas inför ert språng till fullt medvetande. Ni kommer snabbt att uppnå galaktiskt medvetande efter att ni i förväg gått igenom ett antal nödvändiga tillstånd. Ni har tagit er igenom de första sju av dessa 12 tillstånd. Det nästa gäller främst huvud, hals och thymus-chakrana. Därför upplever många av er huvudvärk och underliga smärtor i tänderna och bihålorna. Kabalen använder ingredienser i sina chemtrails för att motverka er tillväxt. Deras brist på framgång har skapat influensaliknande symtom i huvudet; kraftig hosta i övre delen av bröstet och en allmän trötthet. Iordningställandet av er "Well of Dreams" (ett chakra i bakhuvudet) har skapat en orolig eller bruten sömn tillsammans med konstig tårögdhet liksom konstiga och återkommande anfall av huvudvärk. Dessutom följer ojämna hjärtslag och lätta darrningar i bröstet med detta. Dessa symtom är bara en kort beskrivning bland ett flertal andra alltför sällsynta för att nämnas. Det mörkas chemtrails kan ändå inte besegra det som sker med er. De bara ökar er börda i onödan.

Välsignelser och välstånd till alla! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi återvänder med en högst underbar notering. De slutliga procedurerna för att manifestera ert välstånd är färdiga. Vi väntar på att den slutliga tidtabellen för leveranserna ska godkännas och att er försörjning ska levereras till er. NESARA håller också på att klargöras inför sin stora debut. Den mörka kabalen inser nu sitt öde och är lyckligtvis äntligen redo att lyda. Detta är verkligen en mycket härlig tid för alla. De som länge har behållit Ljuset i sina hjärtan kommer nu att proklamera en stor frihet, och med den ett slut på er maktlöshet. Förtryckarna kommer att möta sitt öde, och de rättegångar som följer är enbart till för att ge eftertryck åt detta. Våra medarbetare i Agartha förbereder sig för att ge sig tillkänna och förbereder även en stor proklamation som bjuder in er alla till deras värld. Men innan ni reser, lyssna riktigt noga på det de säger. Denna värld är femdimensionell i sin uppbyggnad och kräver att ni gör en del fysiska justeringar innan ni reser dit.

Denna nya verklighet är preliminärt för att Gaia ska likställa sina inre och yttre världar. Dessutom behöver den nuvarande atmosfären rengöras och atmosfären i hennes två himlavalv helt återställas. Hennes gudomliga Andliga Hierarki förbereder en trestegsoperation för att omvandla och återförena Gaias två världar. För att göra detta, behövs det att ni går tillbaka till att vara fysiska Änglar. Vi välsignar er och försäkrar er gudomligen att sådana procedurer verkligen är på gång. De gudomliga Elohim arbetar för att förbereda Gaia för den här omvandlingen. Därför visar de många aktiviteterna runt hela er värld att de tektoniska plattorna flyttar på sig och skapar en ny landmassa åt henne. För att åstadkomma detta kommer ni att flyttas till era bostäder i Inre Jorden och till er personliga LjusKammare cirka 14 månader efter masslandningarna. Vi välsignar dessa planer och är redo att övervaka er omvandling till fullt medvetna LjusVarelser.

Se den här tiden som ett speciellt övergångsmoment. Ni är på väg att bli galaktiska människor. Ni ska återförenas med ett stort hav av mänsklighet som finns spridda över tusentals stjärnnationer och i detalj lära er hur allt detta blev till. Vi gläder oss och välsignar dessa stora heliga handlingar, som baseras på de heliga dekreten från AEON. För eoner sedan reste våra själar först till detta heliga klot och beslutade kollektivt att bli de framtida förvaltarna av Gaia och hennes ännu inte födda ekosystem. Detta heliga löfte är nu redo att återupptas av oss och utvidgas till att omfatta alla vattenvärldar i det här solsystemet. Ni, välsignade bröder, har varit förlorade och förslavade under en lång tid. Den här övergången markerar både er befrielse och vägen till fullt medvetande. Vi står tillsammans i Skaparens heliga Ljus. Vi står tillsammans såsom barn i den här galaxen, redo att bevara våra hemvärldar och utföra det gudomliga tjänande som getts oss genom AEON:s heliga dekret!

I dag upprepade vi våra gudomliga uppdrag och upplyste er om precis hur nära vi verkligen är en helig upplösning. Denna storslagna operation kommer att befria er från den träldom som ålagts er genom det mörka och tillåta er att återuppta era heliga plikter. Vi känner alla glädje över denna storslagna frihetstid som är över er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge