Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, January 26, 2010

Rymdskeppet Alfa, January 26, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Mycket har sagts och skrivits om en del personers förmåga att ta kontakt med avlidna människors själar, med varelser från stjärnorna (som vi), eller med sublima varelser som änglar och ärkeänglar. Det finns många män och kvinnor bland er, som har utvecklat denna förmåga, antingen i just detta liv eller under en följd av liv. I det sist nämnda fallet har personen troligen haft förmågan sedan barndomen, medan personen i det första fallet har frambringat den som vuxen genom lämpliga och specifika andliga övningar.

Emellertid använder många av dessa personer de här latenta förmågorna med fel avsikt. Det kan vara för att skada andra varelser genom det man kallar ”svart magi”, eller för att på annat sätt dra fördel av sin skicklighet och lura godtrogna personer och plocka dem på stora summor pengar, d.v.s. för att bedra dem. Lagen om Karma kommer i samtliga dessa fall att ta hand om detta, genom att ta bort den här kraften från dem, - den förmåga, som de fått som gåva, som present, som en naturlig förmåga men som de inte visste hur de skulle hantera för allas bästa. Många av dessa, stackars olycksfåglar, accepterar inte det faktum, att de har förlorat denna ”guldgruva” och fortsätter att låtsas som om de fortfarande har tillgång till de här krafterna, för att till slut genomskådas som ”fuskare” och ”bedragare”. Och detta beror på att lagen är väldigt klar: ”Ju mer du tar emot, desto större blir ditt ansvar, och du ska använda det du välsignats att ta emot för det högsta goda.” Detta, kära barn, är en universell levnadsregel, vilket alla som åtnjuter någon speciell förmåga bör tänka på, - de som har något vilket gör dem annorlunda än det stora flertalet.

Men, även de som använder sina speciella förmågor rätt och riktigt, till exempel de som är medier, clairvoyanta, clairaudienta , eller har en begynnande telepati, vilken inte är fullt utvecklad i likhet med vår, eller har någon liknande speciell förmåga, även alla dessa personer kommer att utsättas för fallgropar, en svårt test att övervinna som består i arrogans, fåfänga och högfärd. Det är mycket lätt för en själ, som ännu inte är perfekt, att se sig själv som överlägsen andra bara för att han/hon har den gåvan eller för att han/ hon tror sig närmare Gud eller har favoriserats av Honom för att fått motta den här speciella förmågan. Det är många, väldigt många, som inte klarar av det här testet och gör ett fatalt misstag. Den oundvikliga Kosmiska Karmalagen kommer att ge dessa själar en läxa i ödmjukhet så att de blir redo att hjälpa andra – utan att bli högfärdiga och arroganta!

Detta, kära ni, är anledningen till varför det är så svårt för oss att hitta själar, som inte utsätter sig för de här svagheterna och som är redo – utan någon önskan att vara huvudpersonen eller för att tjäna pengar – att ge av sin tid för att ta kontakt med oss viket, tillsammans med andra, kommer att bidra till att fler och fler människor på denna underbara planet får hjälp till att få tillgång till den sanning som gömts och manipulerats alltför länge.

De personer, som är hängivna den Gudomliga Planen och till manifesterandet av Hans planer på det här fysiska och materiella planet, med en ödmjuk och enkel attityd i sina handlingar, utan att var anspråksfulla eller söka publicitet för sina handlingar, och utan någon önskan om ersättning för sin gudomliga hjälp till denna sak, dessa personer är, som vi redan sagt vid ett annat tillfälle, för oss mer värda än guld, diamanter och ädla stenar. Och deras hjälp och samarbete med oss är så enormt och underbart att vi saknar ord för att tacka dem för deras kärleksfulla medverkan, vilket i många fall görs i tystnad och utan andra människors kännedom.

Men de är kända och väl sedda av oss, vi som vet om potentialen hos var och en av er. Snälla ni, tro mig när jag säger, att vi känner er bättre än ni känner er själva. Att vi känner till era svagheter och brister? Ja. Att vi känner till vilka förmågor ni har och på vilket sätt ni bäst kan stödja oss? Jo då, det också.

Tillåt mig att avsluta dagens meddelande med att ge er alla ett råd, som kan hjälpa dig som person att bli gladare och inte lida mer än du ”önskar” (notera att jag sa: lida mer än du ”önskar”). Ta inte livet så allvarligt, oroa dig inte så mycket över varje liten sak, som kommer på din livsväg, gläds mer åt de små tingen, gå ut i det fria och ta kontakt med naturen, tillbringa mindre tid i städerna, le mera, klaga mindre och var uppmärksam på den skönhet som omger dig.

Tänker du göra det? Försök, och utvärdera sedan i efterhand, vid dagens slut när du gått och lagt dig. Har den här inställningen hjälp dig att bli gladare och känner du dig mindre olycklig på grund av dumheter? Se dig själv i spegeln och gör grimaser, ja, skratta åt dig själv! Samarbeta på det här sättet och du gör dig själv gladare och du gör världen till en mer positiv plats, en ljusare plats och mer andlig.

Var glad, var glad!

Frid och kärlek!

Kanal: Cristian
Dear friends,

Alfa Starship have started transmitting messages through Cristian since January 2010.

Our brothers and sisters of outer space would become very joyful if their messages can be translated in as many languages as possible.

If you resonate with their messages which are published here and are able to translate to any language or know someone who would be able to do it, please send an e-mail to keeluad@gmail.com.

We are already translating in English, Spanish, Portuguese and Dutch, but any assistance in translating them into any of these and other languages is welcome.

Thank you.

Light and Love,

Adriano.

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge