Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, December 20, 2010

Rymdskeppet Alfa, December 20, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Från de djupaste och mest dolda områdena i rymden kommer välsignelser från Sublima Varelser. När dessa välsignelser når den mentala, astrala och fysiska atmosfären på er planet fylls alla dess levande varelser med Kärlek och Gemenskap. Deras välsignelser, deras välgångsönskningar och böner sker i avsikt att hjälpa Jorden och hennes inneboende att uppnå en framgångsrik Uppstigning (Ascension) i denna högst gynnsamma tid då ert solsystem börjar korsa ytterområdena av det energimässiga inflytandet från Galaxens Centralsol.

Det finns så många underbara själar, både inkarnerade och icke inkarnerade, som erbjuder sin hjälp i den här tiden vilken har så stor betydelse! Om ni kunde se dem alla så som vi gör det (icke inkarnerade själar, resenärer från Galaxens mest avlägsna delar och längre bort än så, inomjordiska själar som bor inuti planeten och som med öppna armar väntar på att få ta emot er, och, slutligen, de avancerade mänskliga varelserna), skulle ni fyllas av glädje över att veta om det stöd och det samarbete som ni kan räkna med i denna stund.

Vi, era bröder och systrar från Rymdskepp Alfa är bara en oändligt liten del av de enorma horder med Ljusvarelser som för närvarande gör sin entré på ert tredimensionella plan. De liksom vi kommer för att erbjuda hjälp så att ni växer andligen, därför det är denna inre tillväxt som gör det möjligt för er att göra hoppet över till Gaia´s nästa cykel, en period som till vår stora glädje förbehålls er. Om ni kunde dela vad vi ser, hundratals, ja tusentals själar som står er nära som nu håller på att vakna upp till verkligheten och som vill lösgöra sig från det förtryckande ok som det mörkas representanter utsätter dem för!

Säg bestämt och med eftertryck till er själva att ni inte vill fortsätta vara en del i den stora lögn som ni blivit ledda att tro på; att ni inte längre vill se er själva som ”syndare” utan som gudomliga varelser med rättigheter och integritet; att den enda verkliga synden är känslan av skuld som ni burit med er från de misstag ni gjort i tidigare liv och som därför är ett resultat av er inbillningsförmåga; att ni kort och gott inte längre vill fortsätta leva i detta tredimensionella scenario. Säg till er själva att ni är redo att leva tillsammans som bröder och systrar i kärlek, gemenskap och ömsesidigt samarbete i en femdimensionell värld.

Och om det som vi berättar för er berättas av många (tro oss, det kan uppnås) då är er Uppstigning till den Nya Världen säkrad och kommer att bli verklighet inom den korta tidsperiod som ni har kvar att experimentera i er tredimensionella värld, därför att för oss existerar bara det eviga nuet.

Och då kommer vi att välkomna er som nya medlemmar i Den Galaktiska Federationen, medlemmar med fulla rättigheter vilka ni förtjänat med vår hjälp, - ja, - men framför allt genom egna meriter, frukter av ansträngningarna från en stor del av er befolkning, som modigt försöker frigöra sig från de bakåtsträvande krafternas grepp, krafter som fortfarande insisterar på att kontrollera er. Fruktlöst försök, för er Uppstigning är skickligt planerad! Fruktlösa och onödiga försök, för deras dagar är räknade!

Tro på detta, ni som lever i djup förtvivlan därför att ni inte längre vill fortsätta leva i en värld dominerad (tills nu) av de mörka krafterna. Som otaliga gånger tidigare ber jag er ytterligare en gång att ha tålamod. Den av oss alla sedan länge efterlängtade dagen är inte långt borta, som de flesta av er kommer att se.

Jag lämnar er tills vi återigen kontaktar varandra från var sin sida om datorn, och jag tror att ni nu känner er mer förhoppningsfulla. Inför den nära förestående gemenskapen; frid och harmoni bland alla människor på Jorden!

Frid och Käslek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge