Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, August 28, 2010

Rymdskeppet Alfa, August 28, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Trots de smärtsamma händelser, som sker lokalt på en del ställen på planeten, ha förståelse för att människor från världens alla nationer fortsätter med sina lokala firanden och njuter av sina familjeliv eller delar sin fritid med vänner. Och den här attityden återspeglas hos de flesta. Du kan resa till en by i Afrika, i Indien, - ja, även till Haiti efter allt som har hänt och som händer där, men inte desto mindre ser du barn fortfarande lyckligt leka på gatorna i sin by, i sin stad eller i storstaden.

Sorgerna är snart glömda och människan hämtar tillbaka sin glädje och spontanitet, därför att det är hennes sanna natur att vara lycklig. Ingen vill lida under en längre tid, och människor försöker göra varje smärta mindre långvarig och gå tillbaka till en lycklig attityd så snabbt som möjligt. Så snart hon fått harmoni och balans mellan sina felaktiga handlingar och sina osjälviska handlingar i det förflutna, sett över alla liv som hon tillbringat på den här planeten, tar den mänskliga varelsen på sig tillståndet av lycksalighet, som verkligen kännetecknar en mänsklig varelse. För hon är en skapelse från den Gudomlige Skaparen, i grund och botten gjord till Hans exakta avbild och skepnad.

Det här Handlingssättet, som gäller och är tillämpligt på alla mänskliga varelser på planeten, återfinner vi också i den tid som vi nu lever i, - i övergången till Ljusets Nya Tidsålder. När en människa eller ett djur efter en viss inkubationstid blir sjuk, kommer en liten kris innan kroppen fördriver sjukdomen och återhämtar sin hälsa och sitt välbefinnande igen.

Den här situationen sker också i Gaia, i er älskade Planet Jorden, som också är en intelligent levande organism.

Så innan den här Planetariska Varelsen, som ger er skydd, gör sig av med den ”sjukdom” som hon har, en sjukdom som är ett resultat av hennes cellers (de mänskliga varelsernas) felaktiga användning av hennes energier och material, är det nödvändigt att hon först går igenom ett mellantillstånd. Under detta kortvariga mellantillstånd frigör sig Gaia från de få cancerceller som hindrar hennes kropp från att vara en frisk kropp. För att detta faktum ska äga rum, måste en del celler avyttras från Gaias kropp, så att andra celler ska kunna njuta av en hälsosam framtid, fullvärdig och lycklig. Men om du noga tittar efter, så finns det många fler goda och fredliga människor i världen än gemena och onda. Därför kommer den stora majoriteten av er att fortsätta leva era liv såsom förkroppsligade väsen på den här planeten. Bara ett mindre antal människor kommer att lämna sina kroppar för att ikläda sig andra kroppar, men på andra planeter som befinner sig en bra bit efter i utveckling i jämförelse med Gaia.

Jorden, den värld som Gaia är värd för, är en mycket speciell planet. Den har stor betydelse för planeterna i ert Lokala Universum. (Av två tvingande orsaker och till min stora ledsnad tvingas jag avbryta kommunikationen med Sohin. Efter en kort paus och efter att ha bett Sohin om förlåtelse, försöker jag att åter etablera telepatisk kontakt med honom.)

Jag ser att människor är bekymrade över, om de kommer att bli en av dem som kommer att dö (jag föredrar att använda termen ”lägga av kroppen”) eller om de kommer att fortsätta sin resa på Jorden. Men tro mig, de som lämnar sin fysiska kropp kommer inte att dö, utan kommer att fortsätta sin utveckling på mindre planeter. Så det finns ingenting att vara rädd för. Andens liv upphör aldrig och ni har fortfarande många liv att leva på den här eller på andra avancerade planeter, såvida ni väljer att inte förkroppsliga er mer och etablera era hem på mer subtila planeter, där man inte behöver omge sig själv med en köttslig kropp.

Bekymra dig inte om vad din framtid innehåller, därför ditt öde är redan förutbestämt, antingen du bekymrar dig om det eller inte. Vad du kan vara säker på, är att din framtid kommer att innehålla det som är bäst för dig med hänsyn till din själs utveckling, vilken kommer att fortsätta mot ett tillstånd av Perfektion, vilket är Zenit, - alla själars slutliga tillstånd.

Lev lyckligt och gläds med oss i dessa övergångstider för Jorden till den Nya Varelse, som hon snart kommer att bli, och tillsammans med henne, även alla ni.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge