Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, September 2, 2010

Rymdskeppet Alfa, September 2, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

September öppnar sina dörrar, även om oktober kommer att bli den månad under vilken många stora saker kommer att hända i er värld. Vi går ut med detta till er på förhand, därför att på det här sättet kan människor som känner tvivel inför trovärdigheten i våra budskap, få starkare bevis på att den information som vi överför till er är äkta.

Oktober kommer att bli en månad med stor aktivitet, en mycket ”körig” månad - som ni skulle säga - och den kommer att vara en förberedelse inför den följande månaden, november, som också kommer att bli av speciell betydelse, för under november månad kommer nya och kraftiga vågor av kosmisk energi att komma fram till er planet. Deras påverkan på Jordens yta kommer att hjälpa till att öppna upp fler sinnen och ytterligare öppna redan öppna sinnen för vårt välgörande inflytande, vårt och det Vita Brödraskapets inflytande på planeten, vars Mästare gör ett utomordentlig välgörande arbete med den mänskliga rasens evolutionsprocess i dessa aktuella tider.

Den Galaktiska Federationen förenar sina krafter med Mästarna inom det Vita Brödraskapet, denna rena och urgamla hierarki, som ständigt strävar efter att besegra mörkret, - inte genom att slåss mot det, eftersom det skulle vara absurt och värdelöst (och det vet de om), utan deras agerande koncentreras till att understödja och öka Ljuset utifrån, och speciellt inom alla inkarnerade mänskliga varelsers medvetande. Det förenade agerandet från båda sidor har blivit en så kraftig astral, klar och tydlig kraft, att den tränger in de bakåtsträvande krafterna i ett hörn och gör att de snabbt drar sig tillbaka mer och mer. Det är en verklig strid som pågår mellan gott och ont för att rycka upp det onda med rötterna från Jordens yta, om inte för alltid så åtminstone för en lång tid framöver.

Under denna pågående strid mellan dessa två motstridiga krafter, vars ytterligheter vidrör varandra men trots detta är kännetecken på Polaritetens Lag, får Ljusets styrkor hjälp av civilisationer från olika platser i det här lokala universat. Hjälpen kommer från den sublima närvaron av de visa bröderna från Plejaderna, vilka är som era föräldrar vad gäller ert ursprung, från de mäktiga bröderna från Orion, som är krigare utan dess like, från bröderna från Andromeda, en mycket gammal och rik släktlinje med kvaliteter och från de ljuvliga och kärleksfulla bröderna från Sirius, och från ytterligare några.

Vi har alla ett flertal karaktärsdrag och man kan inte säga att bröderna från en konstellation är de enda som äger just de eller de egenskaperna. Men sanningen är, att varje civilisation utmärker sig i huvudsak genom en eller två aspekter som visas mer hos dem än inom resten av brödrakulturerna.

Det är så, käre broder från detta lilla och vackra land i Centraleuropa*, att de från Plejaderna arbetar sida vid sida med dem från Orion, liksom också med dem från Sirius. Vi delar på mycket alldagligt arbete och faktiskt delar de här civilisationerna också på ett stort antal gemensamma uppdrag.

Från den här broderliga unionen och som ett resultat av det stora broderskap som binder samman våra två folk väller en mäktig kraft fram. Vid ett antal tillfällen har vi gjort stora framsteg med vårt uppdrag att hjälpa er att höja er över den tredje dimensionen och föra er fram till ett högre medvetandetillstånd på jordemänniskans evolutionsskala.

Vi lägger märke till en känsla av mycket ”tunga” vibrationer hos en del av er, kanske hos många av er, ni som inte har tålamod att vänta på det ögonblick, som sakta kommer närmare, då Första Kontakt kommer att äga rum. Ni vill ha det nu! Det får oss att le, därför vi kommer ihåg oss själva för miljoner år sedan, när vi gick igenom samma svåra situation som ni går igenom nu.

På den tiden, blev också vi hjälpta av andra mera utvecklade civilisationer än vår, vilket vi kommer ihåg, trots att det hände för länge sedan. Även vid det tillfället bad våra Äldre Bröder oss att vara tålmodiga och aktivt samarbeta med dem utan att förlora en mycket rekommendabel och berömvärd dygd, tålamod, tillsammans med en annan stor dygd, uthållighet.

Tålamod tillsammans med uthållighet kan göra underverk. Vi uppmanar er att utveckla båda och göra dem till ett normalt mönster hos er och inlemma dem som en del av era egna dygder, ständigt aktiva i era hjärtan och sinnen.

Det enda resultatet av den här ansträngningen från er sida, i kombination med den erfarenhet vi förser er med från miljontals fler år jämfört med er nuvarande evolutionsnivå, är att det Goda kommer att gå segrande ur striden mot det Onda. Ni kommer att se era ansträngningar krönas av en framgång utan motstycke, - något som aldrig tidigare skådats i er värld. Det ögonblick då Ljuset störtar de bakåtsträvande och mörka krafterna som plågar er från tronen, kommer att vara så strålande att ert medvetande inte kommer att glömma det under de århundraden som följer.

Kärlek och Frid

Källa Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

*Notering från Kris-Won: Här svarar Sohin på en fråga, som ställdes av Kees för flera månader sedan. Kees bor i Holland, och på sin webbsida sammanställer han kanaliseringar genom ett antal personer i världen. De översätts till många språk: GalacticChannelings.com.

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge