Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, August 11, 2010

Rymdskeppet Alfa, August 11, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Kära Ni,

Fastän era vägar ibland är svåra och fulla med tvivel, prövningar och ibland förvirring ska ingen av er tvivla på att ni följs på er väg, - ingen gör den i ensamhet och isolering. Nej, ni åtföljs av oss som vakar över er, så ni följer den rätta vägen utan att avvika från er färdväg, - den väg som tar er till Varandets högsta visdom.

Kärleken vi har till er, ni kära, kan inte uttryckas i ord. Vi, Visdomens och Kärlekens Mästare, är redo att gå igenom vilka uppoffringar som helst, hur svåra och smärtsamma de än må vara, för att hjälpa alla dem som vill bli hjälpta, och omedelbart och skickligt leda dem igenom den kortaste och snabbaste vägen till Frälsning. En stor sorg kommer över oss när de mänskliga varelser som vi vill hjälpa förblir döva för våra råd och rekommendationer. Vi tvingas se hur de gör misstag och felar på sin väg och många gånger gör det som de inte borde göra. De fullföljer inte den uppgift som de kom hit för att göra i den här inkarnationen, när de iklädde sig sin köttsliga kropp.

Det är normalt att det finns de, som inte är redo att följa Andens sublima och majestätiska väg därför att de fortfarande är unga själar, som följer ett liv i materialism och söker njutning och världsliga nöjen. Men för de som är äldre själar, vilka borde vara engagerade i nobla och humanitära saker och hjälpa sina medmänniskor, för dem är det mycket tråkigt. Det gör en besviken när man ser att de på grund av triviala orsaker såsom lättja, jordisk bekvämlighet eller för att söka berömmelse och personligt erkännande avstår från den lysande mission som det var deras öde att fullfölja.

Om du, som nu läser dessa rader, är en av dessa utvalda män och kvinnor, utvald av Själva Den Gudomlige att förena dig med Ljusarbetarnas nätverk, välkomnar vi dig både en och tusen gånger. Du är redo att erbjuda glädje, tillit och tröst till så många, många själar i nöd, vilket kommer att behövas under kommande tider.

Välsignad är du, broder och syster, men vi vill inte att du ska känna dig tvingad att göra det som en plikt, - inte heller som en slags framtvingad och tom uppoffring -, utan vi vill att du ska göra det utifrån glädjen, entusiasmen och tillfredställelsen i att se hur dina ansträngningar har hjälpt dina bröder och systrar, vilka fått den hjälp de behövde.

Ja, må den Gudomlige Gudens Ljus lysa upp och förhärliga alla som använder sin lediga tid efter arbetet och som också i sitt arbete bidrar till Ljusets utbredning till frid och Kärlek i hjärtat hos alla de själar som kommer att må bra av det.

Jag välsignar dig och ber dig att med ödmjukhet och i broderskap tjäna alla dem som ber dig om hjälp, - den hjälp som du ger dem, även när dessa personer antingen på grund av blyghet eller av stolthet inte vågar be dig om det. Erbjud din hjälp även innan de ber dig om den och Himlen kommer att belöna dig med sina välsignelser.

Vi är alla tillsammans i den här uppgiften därför att Vi Är i sanning Ett.

Med Kärlek,

Din broder som älskar dig.

Mästaren Kuthumi

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge