Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, January 24, 2010

Rymdskeppet Alfa, January 24, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Många skäl dyker upp i min hjärna till att uppmuntra en mänsklig varelse på denna underbara Jord till att förbereda sig och arbeta med sig själv och andra för att uppnå Upphöjning. Upphöjning (Ascension eller Ascenticism) är hans/ hennes arvedel, och tiden är inne för män och kvinnor med god vilja (of good will) att, om de så önskar, ta utvecklingssteget och bli det högre medvetandets supermän och superkvinnor. När vi säger så, menar vi att deras nivå vad gäller uppmärksamhet, närvaro och uttrycksätt inte längre ligger på egonivå eller personlighetsnivå, utan på deras själsnivå. När man tillåter sin själ i stället för egot att vägleda sig, kommer sinnet att lysa starkt med en för jordemänniskan okänd klarhet, och det kommer att kvalificera denne för uppdrag som är mer relevanta och mer passande för en högt utvecklad varelse. Med detta följer att den kontakt du har med oss blir mer fruktbärande, tack vare höjningen av ditt medvetande som är en produkt av din Upphöjningsprocess. Vi kommer då att arbeta hand i hand, och vårt gemensamma arbete kommer att ge mycket mer positiv effekt än om du hade stannat kvar på din nuvarande medvetandenivå.

Om du läser de här raderna så är det på grund av att din medvetandenivå är aningen högre än hos flertalet mänskliga varelser, som fortfarande huvudsakligen befinner sig i ett ”dröm”-tillstånd. Det är vårt jobb, och det kommer också att bli ditt, att hjälpa till att få människor ut ur denna illusion, detta drömtillstånd som många lever i, eftersom många är redo för att väckas upp. Ju större antal människor som öppnar sina ögon för verkligheten, desto närmare kommer man den kritiska mängd som behövs för att definitivt besegra de onda krafterna. Och ju mer vakna varelser är, desto större är sannolikheten för att snabbare kunna besegra de mörka krafter som strävar efter att dominera jordemänniskans sinne och liv. De energier som gör motstånd mot att bereda väg för en ny Era med kärlek, fred och harmoni, har sina dagar räknade. Trots alla dessa många försök att bli kvar vid makten, finns redan i Himlens dekret att de kommer att förlora. Men vad jag säger er är att ju fler människor som kommer ur sin försoffning, desto starkare kan vi pressa oss framåt så att de mörka kan besegras tidigare. Så därför säger vi alltid, att vi verkligen behöver er hjälp och ert stöd, eftersom det är väsentligt att den nödvändig kraft som får Ljusets att besegra mörkret, kommer fram som ett resultat av föreningen och samarbetet mellan er, kära bröder och systrar på Jorden, och oss, vi som kommer från stjärnorna.

På era biografer och i många bra böcker har ni redan exempel på denna bittra strid mellan gott och ont. Min kanal skulle vilja citera några exempel ur böcker och filmer inom det här området, men det är inte min avsikt. Min avsikt är att prata med er om saker ur verkligheten, och jag letar inte efter exempel ur några författares uppdiktade situationer, även om de inspirerades av varelser från det andliga planet, vars uppgift är exakt den att göra er medvetna om den här striden som ni deltar i på ert medvetandes inre plan. För den verkliga striden, kära ni, utkämpas på era inre plan, snarare än mot yttre fiender, som ni kan ta på eller strida mot genom att använda er fysiska styrka. Det är människans inre strid, hans/hennes upplysta medvetande mot de negativa tendenser som han/hon har släpat på under hundratals och åter hundratals liv av slit och umbäranden på den här planeten.

Priset till dem som vinner denna inre strid blir att få möjligheten att leva i de himmelska dimensionerna, eller att inkarnera i en mer avancerad planet, där du kan sträva efter att nå själens perfektion, men då inte längre inom grova ansträngningar att överleva i en värld av smärta och lidande, märkt av dualitet, utan inom en ram av andlig vetenskap, av konst i sitt högsta uttryck, och av kärlek och brödraskap i sin högsta prakt.

Ännu en gång hejar jag på er, så att ni gör en kraftfull ansträngning att invändigt förbli inom era högsta mänskliga värden, och jag inbjuder er att räkna med vår hjälp för att uppnå detta. Men för detta krävs av er att ni, först och främst, blir de som höjer sina medvetanden till den nivå som krävs för Upphöjning. Lämna resten till oss!

Frid och kärlek.

Kanal: Cristian
Dear friends,

Alfa Starship have started transmitting messages through Cristian since January 2010.

Our brothers and sisters of outer space would become very joyful if their messages can be translated in as many languages as possible.

If you resonate with their messages which are published here and are able to translate to any language or know someone who would be able to do it, please send an e-mail to keeluad@gmail.com.

We are already translating in English, Spanish, Portuguese and Dutch, but any assistance in translating them into any of these and other languages is welcome.

Thank you.

Light and Love,

Adriano.

Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge