Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, October 24, 2010

Rymdskeppet Alfa, October 24, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Jag ber dig använda ditt sunda förnuft och din urskiljningsförmåga och inte automatiskt ta till dig alla budskap som ”sägs” vara ”kanaliserade” och som finns i överflöd på Internet. Om det är någonting som du ska ha fullt klart för dig, så är det att vara mycket försiktig med den information du tar emot, och kommer att ta emot på nätet i framtiden.

Det finns vissa människor i världen (inte särskilt många, faktiskt) som är mycket förtjusta i att blanda den äkta informationen, som vi förmedlar till er genom våra kanaler, med falsk information i avsikten att ta bort trovärdigheten från all pålitlig information, den som verkligen kommer från oss.

Jag betonar detta först och främst därför att vi har sett en del för oss mycket värdefulla personer, med vilka vi hade räknat med att utvidga den information som vi förser er med (och som är av stor betydelse för det allmänna uppvaknandet av den här planetens mänskliga medvetande), som till slut har vänt oss ryggen och vägrar fullfölja den uppgift de accepterat att genomföra innan de förkroppsligade sig i det här livet såsom mänskliga varelser.

Vi ber er allesammans att tänka på, att när du läser ett budskap, som kommit genom en av er, och som du känner är felaktigt, förlora då inte din tilltro till oss. Vi finns här bland er och mycket snart kommer vi att arbeta tillsammans utan några hemligheter av något slag.

Av olika skäl, vilka vi kan förklara för er, är det fortfarande nödvändigt för oss att just nu inte göra oss allmänt kända för världens befolkning. Var bara medveten om att det nu inte är den idealiska tiden för detta. Om vi gjorde det, skulle det vara som att ta bort ogräsets blad utan att dra upp det med rötterna. Oundvikligen skulle ogräset komma tillbaka och arbetet vara förgäves och ansträngningen skulle vara verkningslös.

Behåll därför din tillit och tilltro till att vi vet vad vi gör och att datumet för Första Kontakt kommer att ges vid lämplig tidpunkt, ett datum när alla faktorer är gynnsamma för oss att avslöja vår närvaro.

Du har inkarnerat på en särskild plats av en orsak som du inte förstår för närvarande . Men vi ber dig förstå, att det har att göra med typen av den uppgift du har på den här planeten, på en specifik plats och även vid en bestämd tidpunkt.

Var du än befinner dig, sitt ner och meditera dagligen och gå djupt in i din Varelse. Lugna ner ditt sinne och varje störande tanke som du kan ha, och den Gudomliga Essensen som bor inom dig kommer att avslöja vilka steg du bör ta. Du kan vara säker på, att om du gör detta, kommer detta att uppenbaras för dig på ett sätt som är underbart och äkta.

Innan vi avslöjar oss för dig, är det nödvändigt att du först tar emot det här uppenbarandet från din egen inre Varelse. Annars skulle det vara som att kasta iskuber i oceanen. De skulle smälta och försvinna, - glömmas bort.

Men om du först får dessa riktlinjer från ditt inre, kommer du, när du får reda på dem av oss, med säkerhet veta att det vi för över till dig är sant och autentiskt och ger inget utrymme för tvivel eller förvirring.

Håll fast vid dina dagliga meditationer, och kasta inte in handduken alltför fort om du inte får omedelbara resultat. Vi har talat om för dig i tidigare kommunikéer att tillit och uthållighet är den enda garanterade vägen till framgång.

Framgång är garanterad alla män och kvinnor som fortsätter att gå framåt med mod och ihärdighet, som möter alla hinder som kommer i deras väg och använder sitt sunda förnuft i förening med sin intuition. De som tar avstånd från sina åtaganden och bara tänker på sin egen välfärd och sina personliga framsteg kommer inte att lyckas.

Fatta mod, gå alltid framåt! Rusa inte på, men stanna heller inte upp!

Frid och Kärlek.

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge