Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, November 3, 2010

Rymdskeppet Alfa, November 3, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

För en person med stora ekonomiska resurser är det lätt att resa under semestern. För den som har lägre inkomst, har stora familjeutgifter eller är arbetslös är förmågan att resa betydligt reducerad, så till den grad att man kanske finner det omöjligt att göra den där resan som man länge drömt om.

Under den Nya Gyllene Tidsåldern, vilken ni nu träder in i, kommer ingen av den Nya Jordens invånare någonsin att ha det problemet. När en person eller en familj beslutar sig för att resa till andra platser eller besöka avlägsna släktingar eller vänner, kommer de att kunna göra detta utan några problem.

I den värld ni lever idag kanske en person arbetar på samma jobb i årtionden, utan att våga lämna det av rädsla för att inte hitta ett nytt och annorlunda jobb med bättre villkor. Om en man eller kvinna vill ändra på sina uppdrag under den Nya Tidsålder som nu närmar sig, kommer de att kunna göra det utan några hinder.

På Jorden så som ni känner den, - om en person blir trött på att bo på samma plats under en längre tid, och drömmer om att bo på ett annat ställe, skulle denne säkert stanna kvar i samma stad eller by av rädsla för det okända, rädd för att det inte skulle gå bra på den nya platsen.

I den Nya Jord som ska komma, kommer vem som än beslutar sig för att flytta till ett nytt befolkningscentrum inte att möta några hinder. Man väljer fritt och utan rädsla sin hemort.

Det enda jag ber dig om, - du som önskar göra den där resan du alltid drömt om, - du som håller på att dö av längtan efter att få byta jobb; - eller du som vill flytta till en annan stad eller till och med till ett annat land; - det enda jag ber dig om är att ha litet TÅLAMOD. Är det för mycket begärt?

Du kommer mycket snart att se, att dessa drömmar du går och bär på och som du aldrig uppfyller, kommer att äga rum i samma ögonblick du önskar det!

Den Nya Tidsålderns män och kvinnor kommer att ha förmågan att välja den arbetsmiljö, det land och den stad där de önskar leva, eftersom de sociala, politiska och ekonomiska systemen kommer att vara mycket olika dem ni hitintills känner till.

Kanske kan något projekt som du har i huvudet förbättras, ja, vidden av din beslutsförmåga kommer att växa på ett sätt du aldrig kunnat föreställa dig. Och om du föreställer dig något som inte materialiseras, kommer det kanske att bero på att du har rådfrågat en annan mänsklig varelse med mer erfarenhet och som fått dig på andra tankar. Men i sista hand är det du som kommer att ta beslutet, utan rädsla, utan tvång och utan några hinder.

Vi har under århundraden levt tillsammans i en sinnesstämning och en känsla av frihet. Vi har levt tillsammans i ett kärleksfullt broderskap, vilket får oss att känna oss i samklang med varandra och känna en överväldigande lycka. Vi är fria att göra eller inte att göra, att bo på den ena platsen eller den andra, enligt vår själs vägledning.

Besluten tas alltid med hjärtat och inte med huvudet; följaktligen är chansen att drabbas av misstag när man väljer näst intill obefintlig. Kris-Won, min kanal, bad mig säga något om de ”sightings” som syntes för några veckor sedan över New York, USA.

Självklart var de verkliga; naturligtvis lät vi människorna se oss i en av världens mest befolkade städer i den mest utvecklade nationen på Jorden idag. Även om en del trodde att det var ballonger, upplysta med ett underligt sorts ljus! Jag tror inte att varken observationsballonger eller någon annan typ av ballonger skulle kunna göra de rörelser på himlen som vi utförde med våra mindre skepp.

Nåja, det var heller inte vår mening att göra otroliga manövrer för att era jordiska sinnen skulle förstå, därför att resultatet då skulle ha blivit att många som tittade skulle ha blivit skrämda. Vår avsikt var inte att skrämma er, utan snarare att förbereda er för Första Kontakt. Det är exakt samma sak med cirklarna i sädesfälten, geometriska symboler med djup inneboende mening, vilka gradvis kommer att få sin förklaring, allteftersom ni forskar djupare i dem.

Ingenting händer av en slump och allt det som ni kommer att genomleva och uppleva under de kommande tiderna har ett tydligt motiv och en orsak till att det finns, även om du kanske inte förstår det just nu eller när det händer.

Var tålmodig och fortsätt att arbeta med dig själv, bli en bättre människa varje dag och låt din personliga intuition leda dig. Med litet mer övning kommer den alltid att vara den äkta rösten från ditt inre medvetande. Då kommer det inte att finnas någon risk för misstag, - genom den gudomliga gnista som bor inom alla varelser kommer du att visas vägen.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge