Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, October 9, 2010

Rymdskeppet Alfa, October 9, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Så vackert det är för oss att se så många Ljusarbetare anstränga sig för att lyckas med att omforma den här unga planeten till en Ny Jord för alla hennes invånare! En Ny Jord som kommer att innehålla en Ny Mänsklighet, bestående av människor i alla åldrar och alla ideologier, som tillsammans delar ett lyckligt och berikande liv!

Jag är Sohin, Commander på Stjärnrymdskeppet Alfa, med uppgiften att hjälpa och rädda alla levande varelser (inte bara människor) på planeten Jorden.

Av den orsaken är vi här, i ett gemensamt uppdrag med andra bröder från Kosmos, förenade i ett enda mål: att höja ert medvetande tills ni genom egna meriter – inte våra, – blir mänskliga väsen som kandiderar till att bilda en del i den Galaktiska Federationen av Stjärnor och Planeter.

Detta är den process som vi tycker om att kalla ”Uppstigning” (Ascension). Vi befinner oss nu vid en beslutspunkt i den här processen, då var och en av er måste besluta om ni är villiga att förena er med den stora grupp män och kvinnor som kommer att befolka den Nya Jorden, eller om ni, å andra sidan, beslutar att inkarnera på planeter liknande Jorden, på samma sätt som ni gjort fram till nu, men utan att det medför någon påtaglig förändring i er utveckling eller tydlig andlig förbättring i ert närmande till den Himmelske Fadern.

Den Högsta Intelligensen erbjuder er den här möjligheten att ansluta er till detta kvanthopp, och det beror på er om ni stiger på tåget eller förblir kvar på Jorden. Det är ett tåg som går över långa avstånd, eftersom det fortfarande finns många saker att lära, omvandla och förbättra. Men allt uppnås inte på en dag (inte ens under en Kosmisk Dag).

Imorgon är det en mycket speciell dag, astrologiskt sett: 10 – 10 – 10. Talet 10 är det första tvåsiffriga talet, efter att ha räknat från 1 till 9. Imorgon upprepas detta tal tre gånger, så energin i detta första kombinerade tal kommer att möta dig utifrån men också från insidan (från ert inre) tre gånger om.

Talet tio i sig själv symboliserar perfektion, och det bestående, allt som är gudomligt och himmelskt. Av den orsaken är det en idealisk dag att be det Gudomliga att göra dig perfekt i samtliga och var och en av dina tre aspekter: i den fysiska aspekten (i form av hälsa och uthållighet), i den mentala aspekten (i form av frid och välmående) och i dess andliga aspekt (i form av lycka och personlig förnöjsamhet). Jag inbjuder er alla att tillbringa morgondagen, söndagen, i meditation och inre tystnad, utan några yttre störande faktorer, som tar er ut från ert centrum.

Om du läser det här budskapet efter att den 10:e oktober passerat, så gör det ingenting, därför att den Energi som vår älskade Fader sänder från Sitt Hjärta kommer att ha inplanterats som ett outplånligt fotavtryck inom alla era hjärtan. Men den kommer att göra mycket större nytta om du tillbringar den här dagen fullt medveten om dess inflytande på dig,

Jag älskar er väldigt mycket och jag ger er en kram från mitt inre Väsen.

Frid och Kärlek

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge